Dathlu Diwrnod Cenedlaethol i Blant

14/05/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd  safleoedd hanesyddol yn rhad ac am ddim  i blant ddydd Sul yma er mwyn eu hannog i ddarganfod straeon difyr mewn safleoedd hanesyddol ledled Cymru.

 

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Plant 2015 bydd Cadw yn agor ei safleoedd yn ddi-dâl i blant o dan 16. Anogir teuluoedd ym mhob rhan o Gymru i ymweld â’u heneb treftadaeth leol gyda’u plant, i ddarganfod yr hanesion hudol sy’n gysylltiedig â’r safleoedd hanesyddol ysblennydd hyn.

 

Bydd nifer o safleoedd Cadw hefyd yn cynnig cyfleoedd arbennig i chwarae ac archwilio. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau ym Mhalas yr Esgob yn Nhyddewi, cerddoriaeth a gêmau yng Nghastell Rhuddlan, hwyl mewn gwisgoedd arbennig yng Nghastell Caernarfon, tedis, llwybrau a phypedi yng Nghastell Cilgerran, a thwrnamaint Magna Carta canoloesol yng Nghastell Cas-gwent.

 

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru hefyd yn cefnogi Diwrnod Cenedlaethol y Plant yn y DU â digwyddiadau difyr i’r teulu ar amrywiol safleoedd, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Lleng Rufeinig. Bydd amgueddfeydd eraill ledled Cymru, gan gynnwys Dinbych-y-pysgod ac Amgueddfa’r Fenni, hefyd yn cynnal digwyddiadau arbennig i deuluoedd.

 

Gweithgareddau

 

Bydd Castell y Waun, un o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, hefyd yn cynnig mynediad am ddim i blant a phobl ifanc o dan 18 oed, ac yn darparu ystod eang o weithgareddau i ddifyrru’r teulu cyfan. 

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC, "Rwyf am droi Cymru yn genedl fwyaf actif Ewrop, ac mae sicrhau bod plant yn cael cyfleoedd i chwarae y tu allan a mwynhau byd natur yn rhan bwysig o gyflawni’r nod hwn."

Ychwanegodd, "Rwy’n falch ein bod ni’n rhoi cyfle i blant ledled Cymru fynd i safleoedd gwych Cadw am ddim ar 17 Mai. Bydd hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw archwilio a chwarae mewn amgylcheddau diogel, sy’n ennyn eu diddordeb, a mwynhau profiadau newydd fel teulu, sy’n bwysig iawn."

 

Nod Diwrnod Cenedlaethol y Plant yw sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau sy’n amlygu ac yn dathlu Hawliau ac Elfennau Rhyddid Plant. Mae ymgyrch eleni’n dathlu pwysigrwydd chwarae ac ymddygiad chwareus i iechyd a llesiant plant ac oedolion.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net