Nadroedd byw yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

21/06/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr haf hwn bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddod wyneb yn wyneb â nadroedd byw, gan gynnwys boa constrictor a pheithon brenhinol.

Mae Amgueddfa Cymru yn gwahodd ymwelwyr i ddod i ddysgu am fywyd rhyfeddol nadroedd mewn arddangosfa i'r teulu cyfan, Nadroedd! sy'n agor ar 22 Mehefin ac i'w gweld tan 15 Medi 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

 

Erioed wedi meddwl sut mae nadroedd yn dal eu hysglyfaeth? Sut maen nhw'n addasu i fyw mewn dŵr? Neu sut maen nhw'n bwrw’u croen? Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn a llawer mwy i'w cael yn Nadroedd!

 

Bydd yr arddangosfa haf hon yn taflu goleuni ar y creaduriaid hardd, cymhleth a diddorol hyn. Dewch wyneb yn wyneb â nadroedd byw, gan gynnwys boa constrictor a pheithon brenhinol. Dewch i ddysgu am bwysigrwydd cadwraeth. Dewch i ddarganfod sut beth yw byw mewn gwlad lle mae pobl yn dod ar draws nadroedd peryglus bob dydd.

 

Bydd pob math o wrthrychau i'w gweld, gan gynnwys sgerbwd peithon Byrma, nadroedd wedi'u cadw a lluniau o nadroedd o bob cwr o'r byd. Rhowch gynnig ar bosau a chwis nadroedd, a gweithgareddau amrywiol i bob oed.

 

Cyfle i gydio mewn nadroedd

 

Bydd sesiynau Cwrdd â'r Nadroedd dros wyliau'r haf lle bydd cyfle i chi gydio yn y creaduriaid hardd. Mae Nadroedd! yn arddangosfa deithiol a grëwyd gan Blue Tokay, gyda chynnwys ychwanegol o gasgliadau gwyddorau naturiol Amgueddfa Cymru. Cefnogir yr arddangosfa gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

 

Dywedodd Janice Lane, Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr Amgueddfa Cymru: "Rydym wedi cyffroi fod Nadroedd! yn dod i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae'n arddangosfa llawn hwyl, ac yn lle perffaith i ddiddanu’r plant dros wyliau'r haf. Edrychwn ymlaen at groesawu ymwelwyr o bob oed i ddysgu am yr ymlusgiaid anhygoel hyn."