Nawdd ar gael i ddilyn cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg

24/11/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2016.

 

Gall unrhyw ddarpar fyfyriwr wneud cais am ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg er mwyn derbyn hwb ariannol sylweddol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

 

Cynigir hyd at £3,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r iaith a hyd at £1,500 i rai sydd eisiau dilyn o leiaf 33% ohono trwy’r Gymraeg.

 

Yn ychwanegol, mae Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 ar gael i unigolyn sydd am astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg.

 

Mae cannoedd o gyrsiau ar draws prifysgolion Cymru yn gymwys i dderbyn yr arian a dylid sicrhau bod cwrs yn gymwys i dderbyn ysgoloriaeth cyn ymgeisio.

 

Y dull gorau o wirio a yw cwrs yn gymwys yw trwy ddefnyddio’r Chwilotydd Cyrsiau sydd ar wefan y Coleg Cymraeg neu trwy lawrlwytho’r fersiwn Ap.

 

Un oedd yn falch o glywed bod Cemeg yn gymwys i dderbyn arian oedd Rhodri Mir Williams, gafodd ei eni a’i fagu yn Gran Canaria ond sydd bellach yn astudio ym Mhrifysgol Bangor, ‘‘Roedd derbyn arian gan y Coleg Cymraeg yn golygu fy mod yn gallu ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith sy’n debygol o wella fy sgiliau Cymraeg. Rwy’n falch fy mod i’n gallu siarad Cymraeg ond roedd ysgrifennu trwy’r Gymraeg yn brofiad newydd cyn dod i Fangor. Fuaswn i’n annog darpar fyfyrwyr i fanteisio ar y cyfleoedd i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg ac ymgeisio am yr arian a gynigir trwy’r ysgoloriaethau.’’

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2016 yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru