Nawdd i gynnal ymchwil pellach ar glefyd Dementia

31/08/2017

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn dros hanner miliwn o bunnoedd o nawdd gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil pellach ar glefyd Dementia.

Bwriad y Cymrodoriaethau hyn, a ariennir drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yw cynyddu’r gallu mewn ymchwil gofal ac iechyd drwy gefnogi unigolion i ddod yn ymchwilwyr annibynnol a chynnal projectau ymchwil o ansawdd uchel.

 

Dyfarnwyd Cymrawd Gofal Iechyd i Dr Catherine MacLeod o Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru i ymchwilio i anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pobl sy’n byw gyda dementia neu amhariad gwybyddol, a’u gofalwyr. 

 

Meddai Catherine MacLeod: “Rydym yn awyddus i sicrhau bod pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd yn derbyn y gofal a’r gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir. Rwy’n gobeithio y bydd fy ymchwil yn gwneud gwahaniaeth i’r gefnogaeth y mae’r bobl hyn yn ei derbyn.”

 

Dyfarnwyd Cymrawd Gofal Cymdeithasol i Dr Carys Jones i ymchwilio i werth cymdeithasol gwasanaethau gan y sector trydyddol ar gyfer gofalwyr teulu pobl sy’n byw gyda dementia. Mae gan y canfyddiadau hyn y potensial i wella darpariaeth gwasanaethau drwy archwilio gwerth am arian cynlluniau trydydd sector.

 

Anghenion yn cael eu hesgeuluso

 

Meddai Dr Carys Jones: “Mae gofalwyr teuluol yn darparu cefnogaeth hanfodol i bobl sy’n byw gyda dementia, ond mae eu hanghenion nhw’n cael eu hesgeuluso. Bydd yr ymchwil o bwys hon yn edrych ar wasanaethau sy’n cefnogi teuluoedd gan ddarparu cefnogaeth emosiynol, cyngor ymarferol am ofalu, a chyngor ar gynnal iechyd a lles y gofalwyr.”

 

Bydd y ddwy Gymrodoriaeth yn ceisio adnabod yr hyn sy’n gweithio i bwy wrth ddarparu’r gwasanaethau hyn, gan dynnu sylw at ymarfer da, ac archwilio ffactorau sy’n ei gwneud yn haws i  bobl gael mynediad at y gwasanaethau hyn a’u defnyddio. Bydd y bobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd wrth galon y gwaith, ac yn weithredol wrth siapio datblygiad yr ymchwil, a chydweithio gyda’r ymchwilwyr er mwyn sicrhau bod lleisiau pobl sy’n byw gyda dementia, a’u gofalwyr, i’w clywed.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru