Nawfed noson etholiadol i gyflwynydd profiadol S4C

08/06/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Dyma fydd y nawfed gwaith i Dewi Llwyd gael y fraint o gyflwyno rhaglen yr Etholiad Cyffredinol yn fyw ar S4C heno, ond tydi o ddim yn cofio ymgyrch etholiadol debyg i'r un yma erioed.

Y darlledwr newyddion fydd angor rhaglen Etholiad 2017 ar y sianel, gan ddod â'r holl ganlyniadau a datblygiadau diweddara' o Gymru a'r Deyrnas Unedig o 10.00pm, nos Iau, 8 Mehefin a thrwy'r nos.

 

"Wythnos cyn i Theresa May alw etholiad, roeddwn wedi dweud wrth gyd-weithwyr fy mod yn edrych ymlaen at haf cymharol dawel," meddai Dewi o Fangor, Gwynedd sy'n cyflwyno'r rhaglen newyddion dyddiol Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru.

 

"Wedi'r cyhoeddiad annisgwyl, fe ddechreuodd pethau godi stêm. Ond oherwydd marwolaeth Rhodri Morgan, a'r ymosodiadau terfysgol dychrynllyd ym Manceinion a Llundain, fe gafodd ymgyrchoedd y pleidiau eu hatal, yn ddigon naturiol, fel arwydd o barch. 

 

"Mae Brexit yn sicr yn golygu bod hwn yn etholiad lle mae un pwnc mawr canolog yn tra-arglwyddiaethu. Ond y gwir ydi, nad oes modd cyfyngu etholiad i un maes. Mae i Brexit lawer o agweddau - o ran yr economi, mewnfudo, effaith ar ddatganoli a chefn gwlad. Ar ben hynny, does dim osgoi brwydr y personoliaethau."

 

Tîm newyddion BBC Cymru fydd yn dod â'r cyfan i wylwyr S4C ar y noson gyda gohebwyr yn adrodd o etholaethau ledled Cymru, o Lundain ac o'r Alban.

 

Bydd Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick yno gydol nos gyda Dewi i ddadansoddi'r holl ganlyniadau ar gyfer darllediad fydd ar gael gefn wrth gefn ar BBC Radio Cymru. Bydd Catrin Haf Jones, cyflwynydd Rhaglen Y Ras i 10 Downing Street, yn ymuno a'r tîm ac yn holi panel o wleidyddion ac arbenigwyr, a bydd Arwyn Jones yn defnyddio'r graffeg arloesol diweddaraf i ddadansoddi'r canlyniadau. Cawn gwmni'r sylwebydd gwleidyddol Richard Wyn Jones gydol  noson hefyd. 

 

Blino ar etholiadau

 

Gyda Dewi'n cyflwyno ei ail etholiad cyffredinol o fewn dwy flynedd a gyda Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd wedi corddi'r cyfan yn eu canol, a oes perygl bod llawer iawn o bleidleiswyr fel Brenda o Fryste wedi blino ar etholiadau ac yn sgrechian 'Not another one?!'. Mae Dewi yn sicr y bydd y wefr yn ei gyffroi a'i gynnal drwy'r nos. 

 

"Go brin fod angen imi ddweud bod noson etholiad yn eithriadol o gyffrous, ac yn un o uchafbwyntiau'r yrfa. Mae cymaint i'w ddangos, i'w ddadansoddi ac i'w ddysgu a chymaint o gwestiynau gen i i'w gofyn. A rhywsut neu'i gilydd mae'r atebion yn ddi-ffael gan yr aruthrol wybodus Vaughan. Gyda'r gwleidyddion a sylwebyddion mor barod i alw heibio, mae hen ddigon i'n cadw ni'n effro yn oriau mân y bore. Yn hynny o beth, ddylwn i ddim anghofio un elfen allweddol arall - y clwstwr o fananas sydd bob amser wrth law i roi nerth i ni!"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru