Neges o'r gorffennol i ansicrwydd y presennol

24/07/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae rhifyn newydd O’r Pedwar Gwynt yn teithio drwy ofod ac amser yr haf hwn. O San Francisco yn 1967 i Québec, dros Fôr Iwerydd i’r Almaen yn 1968 ac yna i Brâg 1924. Cyn dychwelyd o’r diwedd i goflaid gynnes Môn mam Cymru a’r presennol.

Ag Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ar y gorwel, mae’r Prif Lenor Angharad Price yn crwydro Caergybi, wrth i rai o drigolion Ynys Môn rannu rhai o’u hoff gyfrolau am yr ynys.

 

Ein harwain i ’Steddfod y Bala yn 1967 wna Sarah Hill, wrth iddi drafod dylanwad haul diddiwedd Haf Cariad ar ganu poblogaidd a’r diwylliant Cymraeg, tra bod Ruth Richards yn dychwelyd i Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl 1884 trwy gyfrwng ffotograffau dychanol hynod John Thomas.

 

Mae Daniel Williams a Simon Brooks, yn eu tro, yn holi beth yw swyddogaeth Plaid Cymru, ar ôl Etholiad Cyffredinol annisgwyl mis Mehefin.

 

Dywedodd Cyd-olygydd O’r Pedwar Gwynt Sioned Puw Rowlands: 'Mae'r cyfraniadau i'r rhifyn hwn yn dangos mor unigryw a rhyfeddol yw cyfraniad awduron Cymru i'n hymgais fel pobl ar y ddaear i ddadansoddi ein byd.'

 

Gwedd newydd

 

Yn ôl Owen Martell, Cyd-olygydd y cylchgrawn: "Mae hi’n rhy hawdd meddwl, mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol a chymdeithasol bod pethau’n digwydd fel petai am y tro cyntaf. Mae’r cyfranwyr disglair i rifyn newydd O’r Pedwar Gwynt yn archwilio rhai o gyfnodau cythryblus ac ysigol y gorffennol er mwyn rhoi gwedd newydd – ac annisgwyl – ar ddigwyddiadau cyfoes."

 

Mae’r rhifyn newydd hefyd yn cynnwys cyfweliad arbennig gydag un o feddylwyr mawr Ewrop, Emanuele Severino, gwaith creadigol newydd gan ddau o leisiau mwyaf unigryw llenyddiaeth Gymraeg gyfoes, Aled Jones Williams a Jerry Hunter, ynghyd ag adolygiadau o gyfrolau diweddar sy’n rhychwantu hanes y Cymry yn America, ffisegwyr coll Cymru a beirniadaeth lenyddol gyfoes.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru