Newid enw yn cythruddo

18/02/2015

Categori: Iaith, Newyddion

Newid enw yn cythruddo

Yn dilyn cynhadledd yn ddiweddar yng Ngwersyll yr Urdd Glanllyn am adfer a diogelu enwau lleoedd, mae yna arwydd dadleuol wedi cael ei osod yn Maenclochog yn Sir Benfro, sydd wedi cythruddo pobl ar Trydar yr wythnos hon, ble y mae’n nodi fod enw gwreiddiol yr annedd wedi newid i’r enw Saesneg newydd. 

 

Mae’r blogiwr  @cneifiwr wedi derbyn dros 70 o ail-drydariadau ers iddo bostio’r llun ddydd Llun ac wedi derbyn ymateb syfrdanol gan ei gyd-drydarwyr, yn cydymdeimlo ac yn condemnio’r datblygiad. Mae'n debyg mai Westland West oedd enw'r annedd ar ryw bwynt yn gorffennol, ond ni ellir gwadu fod y newid enw yn dangos tuedd ehangach.  

 

Mae’r arferiad hwn yn destun gofid i lawer o garedigion y Gymraeg, gyda llawer o enwau Cymraeg yn diflannu o’r herwydd. Roedd y gynhadledd yng Nglanllyn yn ymgeisio i greu canolbwynt i’r ymgyrch adfer a diogelu enwau lleoedd. 

 

Oes gennych chi enghraifftiau o enwau lleoedd Cymraeg yn cael eu cyfieithu? Anfonwch eich tystiolaeth at enwaulleoedd@gmail.com

 

Dyma rai o’r ymatebion ar Trydar: