Noson etholiadol ar S4C

Bydd  S4C yn darlledu rhaglen arbennig yn dilyn datblygiadau'r etholiad cyffedinol heno a thranoeth, ble bydd y darlledwr Dewi Llwyd a Vaughan Roderick yn gweithio ddygn yn eich tywys drwy'r holl ganlyniadau yn fyw ar S4C.

 

Wrth i ddatblygiadau’r etholiad cyffredinol ddod i benllanw heno,  bydd y rhaglen ar S4C sy’n cychwyn am 10yh yn cynnwys y canlyniadau byw, barn arbenigwyr a chyfweliadau â'r ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus, wrth i’r iddynt ddarlledu canlyniadau o bob un o'r 40 etholaeth yng Nghymru. Yn ogystal, bydd Iolo ap Dafydd yn gohebu o'r Alban – un rhan o'r Deyrnas Unedig lle gall y canlyniadau fod yn dyngedfennol i bwy fydd yn ffurfio'r llywodraeth nesaf yn San Steffan. Ac yn Llundain, bydd James Williams yn dod â'r diweddaraf o'r brifddinas.

 

Yn ymuno â Dewi a Vaughan yn y stiwdio bydd y gohebydd Arwyn Jones fydd yn dadansoddi'r canlyniadau wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi gyda chymorth graffeg ryngweithiol. A bydd Catrin Haf Jones yn cyfweld â chynrychiolwyr y pleidiau yn y stiwdio.

 

Meddai Dewi Llwyd, "Mae'r canlyniad y tro yma bron yn amhosibl ei broffwydo. Ond wrth i'r canlyniadau ddod i mewn, fydd y pynciau mawr ddim yn wahanol iawn i rai'r blynyddoedd a fu - yr economi, toriadau, iechyd, a datganoli pellach. Mae hi'n debygol o fod yn danllyd a dwi'n edrych ymlaen yn aruthrol." Ychwanegodd Iolo ap Dafydd, "O wylio'r arolygon barn ers misoedd, yr Alban allai fod y lle mwyaf allweddol drwy Ynysoedd Prydain. Mae'r don o gefnogaeth i'r SNP yn parhau. Ond yr arolwg barn pwysica' yw'r Etholiad Cyffredinol ar 7 Mai – dim ond y bleidlais honno sy'n cyfrif.

 

"Beth sy'n gwneud yr etholiad yma'n wahanol yw'r ffaith fod y gefnogaeth i'r ddwy brif blaid wedi gwanhau eto ers 2010. Ac yn sicr, mae clywed barn etholwyr Lloegr am arweinwyr yr SNP, Plaid Cymru, y Gwyrddion a UKIP wedi bod yn ddiddorol iawn."

 

Bydd y straeon, y clecs a’r newyddion diweddaraf o’r cyfryngau cymdeithasol hefyd yn dod i fyw i chi ar flog etholiadol Lleol.cymru. Felly fydd yna ddim esgus i fethu dim byd yn ystod y nos. Mwynhewch y gwylio.