Noson Gwylwyr S4C yn mynd i Lerpwl

15/02/2017

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe fydd Noson Gwylwyr S4C yn cael ei chynnal yn ninas Lerpwl heno am 7.00 yr hwyr yn y Victoria Gallery & Museum.

Fe fydd Cadeirydd Awdurdod S4C Huw Jones, Prif Weithredwr S4C Ian Jones ac aelodau o’r awdurdod a’r tîm comisiynu yno i drafod rhaglenni a gwasanaethau S4C.                                         

 

A fyddech chi’n hoffi gweld mwy o raglenni am y Cymry sy’n byw dros Glawdd Offa? Beth yw eich barn chi am yr arlwy chwaraeon? A ydy’r gwasanaeth isdeitlau ac i ddysgwyr yn ddigonol? Ac a oes digon o wasanaethau ar-lein?

 

Dyma’r math o gwestiynau y gallwch ofyn mewn trafodaeth agored rhwng y gwylwyr a swyddogion ac aelodau Awdurdod y sianel.

 

Meddai Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, “Mae S4C ar gael ar lawer iawn o blatfformau tu allan i Gymru bellach ac mae ein cynulleidfaoedd yng ngweddill y Deyrnas Unedig yn bwysig iawn inni.

 

“Rydym ni’n edrych ymlaen yn arw at gwrdd â’n cynulleidfa yn Lerpwl er mwyn cael clywed a ydym yn cynnig y rhaglenni a gwasanaethau sydd yn eich denu i wylio ac fe hoffen ni wybod beth yn fwy y gallwn ei wneud i sicrhau bod dinasyddion y ddinas arbennig hon yn teimlo’n rhan o fyd cyffrous a theulu gwylwyr y sianel.”

 

Ymweliadau cyson

 

Mae rhaglenni fel y gyfres gylchgrawn Heno a Newyddion yn ymweld â’r ddinas nifer o weithiau yn ystod y flwyddyn gan ei bod mor agos at y ffin. Yn ddiweddar darlledwyd rhaglen ddogfen bwerus am gefnogwyr pêl-droed Lerpwl a gafodd eu heffeithio gan drychineb stadiwm Hillsborough yn 1989. Mae Hillsborough: Yr Hunllef Hir yn dal ar gael i’w gwylio ar alw ar-lein.     

 

Mae croeso cynnes i bawb i Noson Gwylwyr S4C. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael, ac mae offer cyfieithu a system loop i'r rhai sydd eu hangen. Mae modd cyfrannu at y drafodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Gallwch gael hyd i leoliad yr amgueddfa yng nghanol Lerpwl trwy ymweld â’i gwefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru