Opera gyffrous ar fin teithio

12/01/2016

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Sion Goronwy

Mae opera gyffrous ar fin teithio'r hen sir Feirionnydd fel rhan o ymgyrch i hyrwyddo opera a’r iaith Gymraeg yng nghefn gwlad Cymru. 

 

Mae Carmenâd i Ysgolion yn fersiwn awyr agored o berfformiad nôl yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod sydd wedi’i hailwampio er mwyn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith i ddisgyblion ysgol ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

 

Fe fydd sawl un o’r cast gwreiddiol yn dychwelyd i’w prif rolau yn y sioe bromenâd, Robyn Lyn fel Don José a Sioned Gwen Davies fel Carmen. Mae Sion Goronwy yn dychwelyd fel y Toreador Escamillo ac mae Meinir Wyn Roberts o rownd derfynol Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn gwneud ei hymddangosiad cyntaf gyda’r cwmni. Mae’r perfformiadau ar ffurf Cabaret ac yn arbennig iawn if yn yr opera, bydd y perfformiad proffesiynol hwn yn cael ei gefnogi tu ôl i'r llwyfan yn gyfan gwbl gan ddisgyblion o'r ysgolion sy'n cymryd rhan.

 

Y perfformiadau hyn fydd uchafbwynt ystod eang o weithdai a arweinir gan ymarferwyr theatr broffesiynol. Mae'r disgyblion ysgol yn ymgymryd â rhaglen hyfforddi a fydd yn rhoi profiad o waith theatr ac yn eu hannog i ystyried hyfforddiant pellach yn y sector ar ôl gadael yr ysgol.

 

Mae hwn yn gynllun peilot ar gyfer prosiect ar draws Gwynedd dros y 3 blynedd nesaf. Mae'r gweithgareddau - sy'n amrywio o waith goleuo, sain a rheoli llwyfan i farchnata a rheoli swyddfa docynnau - yn cael eu creu o ganlyniad i brofiad helaeth y cwmni o redeg rhaglen addysg mewn ysgolion ledled Cymru dros y 5 mlynedd diwethaf.

 

Cynhyrchu perfformiad opera

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Patrick Young, gynt o'r Tŷ Opera Brenhinol yn Llundain "Y prosiect hwn yw’r cyntaf o’i fath: mae’n gyfle i bobl ifanc chwarae rhan hanfodol wrth gynhyrchu perfformiad opera proffesiynol. Rydym yn falch iawn bod ein cyllidwyr wedi gweld y potensial yn y prosiect, sy’n cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl ifanc yn ein cymunedau lleol i’r rhai sydd ei angen fwyaf. Ac mae'r prosiect ei hun yn enghraifft arall o ymrwymiad OPRA Cymru i ehangu mynediad i fyd opera. "

 

Mae tocynnau ar gael am £2 yn unig a bydd y perfformiadau fel a ganlyn: 

 

Dydd Mawrth 26/01/16 Ysgol Uwchradd Tywyn (6 o’r gloch)

Dydd Mercher 27/01/16 Ysgol Y Gader (6 o’r gloch)

Dydd Iau 28/01/16 Ysgol Y Moelwyn (6 o’r gloch)

Dydd Gwener 29/01/16 Ysgol Y Berwyn (6 o’r gloch)

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru