O'r Pedwar Gwynt yn dathlu carreg filltir

07/08/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cylchgrawn O’r Pedwar Gwynt yn nodi carreg filltir bwysig yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, wrth ddathlu ei ben-blwydd cyntaf.

Lansiwyd y cylchgrawn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, gyda’r nod o ddarllen, holi a herio ac adlewyrchu a chwestiynu syniadau am y Gymru gyfoes a’i lle yn y byd. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, cyhoeddwyd tri rhifyn print, yn ogystal â deunydd newydd wythnosol ar wefan

 

Ymysg cyfranwyr y rhifynnau cyntaf, mae rhai o feirdd, llenorion a meddylwyr disgleiriaf y genedl, gan gynnwys Robin Llywelyn, Angharad Price, Ned Thomas, Huw Williams, Mererid Puw Davies, Gruff Rhys a Jan Morris. Cyhoeddwyd gwaith hefyd gan enwau newydd fel Ruth Richards, Morgan Owen, Elan Grug Muse a Marged Tudur.

 

 

Yn ôl Rheolwr Golygyddol a Chynhyrchydd O’r Pedwar Gwynt, Mari Siôn, "Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn flwyddyn brysur iawn i gylchgrawn O’r Pedwar Gwynt. Mae’r ymateb i’r cylchgrawn print ac i’r deunydd wythnosol a gyhoeddir ar y wefan wedi bod yn hynod gadarnhaol, a’r gefnogaeth, y gwerthiant a’r diddordeb yn y fenter wedi mynd y tu hwnt i’n disgwyliadau ni fel tîm."

 

Cyfraniadau gwreiddiol a threiddgar

 

Dywedodd Cyd-olygydd y cylchgrawn, Sioned Puw Rowlands: "Mae'n holl bwysig pwysleisio mor ddiolchgar yr ydym i’n holl gyfranwyr am eu cyfraniadau gwreiddiol a threiddgar, i’r holl hysbysebwyr am fod mor barod i fentro gyda chylchgrawn newydd ac i’r siopau llyfrau ar draws Cymru sydd wedi tynnu sylw eu cwsmeriaid a dechrau sgwrs am y cylchgrawn. Mae diddordeb a chefnogaeth ein darllenwyr wedi bod yn arbennig o bwysig i ni hefyd, wrth iddyn nhw rannu eu syniadau a rhoi o’u hamser a’u harian i’n cefnogi."

 

I nodi pen-blwydd cyntaf y cylchgrawn, ac i ddathlu cyhoeddi Rhifyn 4, fe fydd gan O’r Pedwar Gwynt gyfres o ddigwyddiadau ar hyd a lled Maes yr Eisteddfod, gan gynnwys lansiad ar stondin siop lyfrau Palas Print, digwyddiad i nodi’r pen-blwydd a phartneriaeth y cylchgrawn ag Ysgol y Gymraeg, Bangor, ar stondin Prifysgol Bangor. Bydd yna gyfle hefyd i edrych yn ôl dros y flwyddyn gyntaf ac ymlaen at y dyfodol ar stondin Siop y Pethe.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru