Pafiliwn newydd y Brifwyl wedi ennill gwobr

Mae Pafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ennill un o wobrau mawr y diwydiant gwyliau ar draws Prydain.

Derbyniodd cwmni Neptunus, sy’n gyfrifol am yr adeilad, y wobr am y Strwythur Dros-Dro Gorau yng ngwobrau’r Festival Supplier Awards yn Llundain ar ddiwedd yr wythnos ddiwethaf.

 

Cafodd y strwythur ei ganmol gan feirniaid y gwobrau, gan nodi “ei fod yn darparu ateb arloesol i ddigwyddiad proffil-uchel, gan wella’r profiad ar gyfer pawb a chan godi safon y cynhyrchiad ar gyfer yr elfennau darlledu.”

 

Meddai Huw Aled Jones, Pennaeth Technegol yr Eisteddfod, “2016 oedd blwyddyn gyntaf y strwythur newydd, ac rydym ni a Neptunus yn hynod falch gyda’r ymateb gan ein hymwelwyr a chan y diwydiant gwyliau.

 

“Yn ddi-os, roedd y profiad o fod yn y Pafiliwn newydd yn gwbl wahanol i’r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc, gyda’r ansawdd gymaint yn well ar gyfer perfformwyr ac artistiaid, cystadleuwyr a’r gynulleidfa.  Roedd y strwythur newydd hefyd yn ein galluogi i fod yn fwy beiddgar ac arbrofol gyda goleuadau a sain, gan greu awyrgylch llawer mwy safonol a phroffesiynol ar brif lwyfan yr Eisteddfod.

 

“Heb gymorth Neptunus, ni fyddem wedi gallu cyrraedd ein nod sef symud o lwyfan mewn pabell i neuadd gyngerdd mewn cae, ac edrychwn ymlaen at gydweithio eto eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.  Llongyfarchiadau mawr i dîm Neptunus ar ennill y wobr hon.”

 

Creu gofod mwy creadigol

 

Ychwanegodd April Trasler, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Neptunus, “Rydym yn falch iawn o ennill y wobr genedlaethol hon.  Llwyddodd ein strwythur arbennig i greu gofod a oedd yn llawer mwy creadigol, ac yn llawer tebycach i’r profiad o fod mewn adeilad parhaol na’r hen Bafiliwn Eisteddfodol. 

 

“Mae ennill y wobr arobryn hon yn ardystiad ardderchog i brosiect hynod lwyddiannus.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru