Pafiliwn yn cau am gyfnod

Cafodd y pafiliwn grantiau o £2.3m, yn benna' oherwydd arian Amcan Un.

Mae Pafiliwn Pontrhydfendigaid yn cau am gyfnod oherwydd mae'r cwmni oedd yn ei gynnal, Pafiliwn Cyf, wedi dod i ben.

 

Y rheswm yw'r hinsawdd economaidd a llai o ddefnydd.

 

Ond mae cadeirydd y cwmni, John Watkin, wedi dweud na fydd y pafiliwn yn cau'n derfynol.

 

Dywedodd Elin Jones AC: "Hwn yw'r trydydd sefydliad elusennol i fynd i'r wal yng Ngheredigion ers chwe mis.

 

'Trist iawn'


"Mae'n drist iawn."

 

Mae disgwyl i'r Ŵyl Gerdd Dant gael ei chynnal yno ym mis Tachwedd.

 

Dywedodd Mr Watkin: "Mae'r banc wedi bod yn gwasgu arnon ni i ad-dalu £80,000 ... dy'n ni ddim yn gallu talu dyledion a dy'n ni ddim eisie bod yn yr un picil mewn 18 mis.


"Do's dim colledion mawr ond y ffaith yw mae'r defnydd o'r pafilwn ers blwyddyn wedi gostwng yn syfrdanol.


"Ro'dd y tair blynedd gynta' yn dda iawn ond erbyn hyn, do's dim staff amser llawn i redeg y pafiliwn."


Fe fydd y brydles yn cael ei rhoi ar werth ac mae'r adeilad ei hun yn eiddo i Ymddiriedolaeth Eisteddfodau Pantyfedwen.


£2.3m


Agorodd y pafiliwn yn 2007 ar ôl i Gyngor Ceredigion a Llywodraeth Cymru ei gefnogi.


Fe gafodd grantiau o £2.3m, yn benna' oherwydd arian Amcan Un.


Mae Eisteddfodau Sir yr Urdd, gweithgareddau Ffermwyr Ifanc, cystadleuaeth Cân i Gymru, Gŵyl Ddathlu 50 Cymdeithas yr Iaith ac arddangosfeydd wedi eu cynnal yno.


Dywedodd Ms Jones: "Dwi'n edmygu gwaith arwrol y rhai adferodd y lle ac sy' wedi ei gynnal. Mae wedi bod yn arwrol ar adeg o gyni economaidd."


Dywedodd Mr Watkin: "Ers chwe mis do's dim digwyddiade mawr ar gyfer y flwyddyn nesa'.


"Mae'r adnodd yn ffantastig ond mae llai o arian yn cael ei gylchdroi yn y parthe hyn ar gyfer digwyddiade mawr.


"Yn y cyfamser, gobeithio y bydd rhywun yn prynu'r brydles."

 

Ffynhonnell: BBC