Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio calendr Cysylltu â Charedigrwydd

28/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch calendr Cysylltu â Charedigrwydd wedi'i lansios sy'n gwahodd y cyhoedd yn y de orllewin i anfon cynnyrch creadigol i hybu caredigrwydd ymhlith y boblogaeth.

darllenwch mwy

Paratoadau ar waith ar gyfer Carnifal...

28/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae paratoadau ar waith i gynnal Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf erioed Llanelli.

darllenwch mwy

Wythnos Caru Cig Oen yn profi'n boblo...

28/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae canlyniadau’r ymgyrch Wythnos Caru Cig Oen flynyddol wedi profi unwaith eto fod Cig Oen Cymru PGI yn boblogaidd dros ben gyda defnyddwyr.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu gwelliannau ...

27/10/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg.

darllenwch mwy