Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

£8.5 miliwn i brynu offer diagnosteg ...

08/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£8.5 miliwn i brynu offer diagnosteg arloesol i helpu i leihau amseroedd aros


periannau MRI newydd yn dod i Gymru

Wrth i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ddod dan y lach y Prif Weinidog David Cameron heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod £8.5 miliwn yn cael ei neilltuo i brynu offer diagnosteg arloesol i helpu i leihau amseroedd aros. 
 
Bydd yr arian yn cael ddyrannu i’r gwahanol fyrddau iechyd led-led Cymru gyda offer newydd ar gyfer sganio ac MRI. Mae’r cyllid hwn yn cynnwys £2.5m a gyhoeddwyd y llynedd ar gyfer offer diagnosteg ychwanegol. 
 
Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, “Mae’r buddsoddiad hwn o filiynau o bunnoedd yn dangos yn glir bod gan y llywodraeth hon ymrwymiad i’r Gwasanaeth Iechyd. Bydd ...

darllenwch mwy

Bron i 5,000 yn arwyddo deiseb yn gwr...

08/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bron i 5,000 yn arwyddo deiseb yn gwrthwynebu Baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru


Baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd

Mae yna bron i 5,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru a'r Llywodraeth Brydeinig i sicrhau fod y Ddraig Goch yn cael ei rhoi ar drwyddedau gyrru newydd yng Nghymru. 
 
Daw hyn yn dilyn cyhoeddiad ddechrau’r flwyddyn gan Lywodraeth Prydain i gynnwys baner yr Undeb ar y trwyddedau newydd. 
 
Y mae’r ddeiseb yn dweud. "Yng Nghymru dylid cadw'r drwydded fel ag y mae neu osod baner Cymru arni yn lle a gwrthod dilyn cynllun y Llywodraeth Brydeinig i osod fflag Jac yr Undeb ar drwyddedi gyrru."
 
Cafwyd sylwadau gan ddeisebwyr yn cefnogi’r alwad i hepgor baner yr Undeb. Meddai un ymatebwr, "Nid yw Jac yr Undeb na’r Dey ...

darllenwch mwy

Hybu chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg?

07/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Hybu chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg?


Gwilym Bowen Rhys yng Ngwyl Hanner Cant

Gyda’r cyhoeddiad fis yma gan Gyngor Sir Ddinbych y byddant yn dymchwel Pafiliwn Corwen oedd yn un o leoliadau eiconig y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg yn yr 1980au, bydd sesiwn drafod yn cael ei gynnal yn Aberystwyth i drafod esblygiad y Sîn dros y degawdau.
 
Y Sadwrn yma, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal sesiwn drafod yn dwyn y teitl ‘Hybu Chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg’ yn Aberystwyth yng nghwmni rhai o hoelion wyth y Sîn Gerddoriaeth sy’n cynnwys Pat Morgan o fand Datblygu, y cyn-rheolwr bandiau, Rhys Mwyn, Griff Lynch o’r Ods, a Toni Schiavone a fu’n drefnydd gigs i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.
  ...

darllenwch mwy

Rhaid ymwrthod â llymder San Steffan,...

07/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhaid ymwrthod â llymder San Steffan, yn ôl Leanne Wood


Leanne Wood: Eisiau adfer yr economi

Heddiw, mae arweinydd Plaid Cymru yn annerch grwp o arweinwyr busnes yn y Gogledd wrth i'r ymgyrchu etholiadol ddechrau o ddifrif yn 2015.
 
Bydd Leanne Wood yn egluro'i chynlluniau i geisio adfer yr economi yng Nghymru. 
 
Dywedodd, “Mae ymgyrch etholiad Mai wedi hen ddechrau ac mae hi’n adlewyrchu’n wael iawn ar bleidiau San Steffan eu bod wedi eu dal mewn ras i’r gwaelod ble fo llymder yn y cwestiwn. Yr her nawr yn eu tyb nhw yw pwy all dorri ddyfnaf, gyflymaf ac yn fwyaf creulon ar ol yr etholiad."
 
“Mae Plaid Cymru’n gwrthod ymwneud a’r math dinistriol hwn o wleidyddiaeth na’r math o economeg anghyfrifol. Mae&rsq ...

darllenwch mwy