Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Artistiaid rhyfel ddoe a heddiw

10/11/2014
Categori: Newyddion

Artistiaid rhyfel ddoe a heddiw


Bu Dan Peterson yn dilyn gwaith y Marchoglu Cymreig yn Afghanistan yn 2011

Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn golygu bod delweddau'r rhai fu'n ymladd ac yn marw yn yr ornest honno yn amlwg iawn eleni.
Ond yn ogystal â'r ffotograffau a'r ffilm o'r cyfnod, roedd rôl newydd yr artist rhyfel swyddogol hefyd wedi cyfrannu dehongliad arall o'r cyfnod.
Roedd artistiaid Cymreig, fel Frank Brangwyn ac Augustus John, ymhlith y rhai oedd wedi darlunio bywyd y milwyr, a'r rhai fu'n gweithio gartref.
A, fel mae gohebydd celfyddydau a chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, wedi bod yn darganfod, mae'n draddodiad sy'n parhau hyd heddiw:
Wrth ymyl y milwyr oedd yn ymladd ac yn marw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf roedd yna arsyllwyr newydd i'r ornest - yr artist rhyf ...

darllenwch mwy

Arolwg: Y Gymraeg mor bwysig â'r Saesneg

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae mwyafrif pobl Cymru yn credu y dylai pob disgybl adael yr ysgol yn medru cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg, yn ôl canlyniadau arolwg newydd.
Roedd 56% o'r rhai a holwyd gan y corff polau piniwn YouGov yn cytuno â'r syniad y dylai ysgolion yng Nghymru, boed rheiny'n gyfrwng Saesneg neu Gymraeg, anelu at sicrhau bod eu holl ddisgyblion yn dod yn gyfathrebwyr effeithiol yn y ddwy iaith.
Mynnu bod y canlyniadau'n "her" i Lywodraeth Cymru i wella'r ffordd y mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu mae Cymdeithas yr Iaith, wnaeth gomisiynu'r arolwg.
Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae canfyddiadau'r arolwg yn "galonogol".
Roedd 33% o'r rhai a holwyd yn angh ...

darllenwch mwy

Hyfforddiant i athrawon yng Nghymru y...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud ei fod am weld "trefn" yn y system hyfforddi athrawon yng Nghymru.
Fe ddywedodd wrth raglen Sunday Politics y BBC fod angen i athrawon "dderbyn yr her" wrth i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newid.
Ychwanegodd Mr Lewis y bydd y TGAU Cymru'n unig - sydd ar y gweill y flwyddyn nesa' - yn "gadarn" a "heriol".
Ers mis Medi, mae'n rhaid i ysgolion egluro sut mae'n nhw'n cyrraedd anghenion datblygiad proffesiynol eu staff.
Mae'n rhan o "fargen newydd" i hyfforddi athrawon - gafodd ei lansio yn gynharach eleni.
Fe ddywedodd Mr Lewis: "Yn aml, mae'n anodd i athro mewn awyrgylch ysgol brysur allu llywio eu gyrfa drwy ddryswch nifer y cyrsiau sydd ...

darllenwch mwy

James Hook yn cael ei alw i garfan Cymru

09/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae James Hook wedi cael ei alw i garfan Cymru ar gyfer gemau'r hydref wedi i Dan Biggar ddioddef anaf.
 
Fe anafodd Biggar ei afl yng ngêm Cymru yn erbyn Awstralia.
 
Doedd Hook - sydd wedi ennill 76 chap - ddim yn rhan o garfan wreiddiol Warren Gatland i herio'r Wallabies, Fiji, Seland Newydd a De Affrica.
 
Mae pryder na fydd Leigh Halfpenny ar gael chwaith wedi iddo ddioddef cyfergyd yn ystod y gêm ddydd Sadwrn.
 
Mae Hook ymysg grŵp o chwaraewyr na fydd ar gael i chwarae yn erbyn De Affrica ar 29 Tachwedd - gan nad yw clybiau'r Uwchgynghrair yn Lloegr yn rhyddhau eu haelodau y tu allan i ffenstr gemau rhyngwladol yr IRB.
 
Mae ffitrwydd Rhy ...

darllenwch mwy