Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Addysg Gymraeg: angen twf ar fyrder

19/11/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Os yw Addysg Gymraeg am ehangu; rhaid gosod yr amodau cywir er mwyn caniatáu twf ar fyrder. Dyma fydd neges Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol RhAG a gynhelir ar ddydd Sadwrn, 22 Tachwedd yn Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd.
 
Uchafbwynt y dydd i aelodau a chefnogwyr fydd anerchiad yr ystadegydd Hywel Jones, fydd yn ‘Dehongli ystadegau addysg’ yng nghyd-destun addysg Gymraeg.
 
Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Rhaid gofyn y cwestiwn sylfaenol: a ydym yn gweld cynnydd go iawn, a hynny’n ddigon cyflym? Ar y cyfan rydym yn symud i’r cyfeiriad cywir ond mai cropian yr ydym, a hynny’n llawer rhy araf tuag at y nod. Rhaid gwa ...

darllenwch mwy

Gwobr CDN i raglen ddogfen am ddwy ef...

18/11/2014
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae rhaglen ddogfen S4C am ddwy efaill ddewr o Gymru wedi ennill gwobr am y Portread Gorau o Anabledd ar Sgrin yng ngwobrau'r Creative Diversity Network (CDN).
 
Mae'r ddogfen Fy Chwaer a Fi yn adrodd hanes yr efeilliaid Catherine a Kirsty Fields, 18 oed, o ardal Llanelli, sy'n byw gyda chyflwr niwrolegol prin sy'n effeithio ar eu cyhyrau a'u gallu i siarad.
 
Yn y rhaglen ddogfen hon, a gafodd ei chynhyrchu gan Bulb Films, rhan o Boom Pictures Cymru a’i darlledu yn 2012, roedd y ddwy’n dweud eu stori am y tro cyntaf, gan ddefnyddio dyfeisiadau cyfathrebu electronig arloesol.
 
Yn ogystal â'r wobr CDN, mae'r rhaglen eisoes wedi derbyn sawl anrhydedd gan ...

darllenwch mwy

Cymru v Seland Newydd – Cyngor ar Dei...

18/11/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y gêm yn erbyn y Crysau Duon ar ddydd Sadwrn yn nhrydedd gêm cyfres rhyngwladol yr hydref yn Stadiwm y Mileniwm, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canllawiau i bobl sy’n dod i wylio’r gêm.
 
Bydd y gêm yn cychwyn am 5.30pm a disgwylir torf o 74,000, yn ogystal â’r miloedd bydd yn dod i gychwyn ar y siopa Nadolig, felly mae’r Cyngor yn cynghori pobl i sicrhau digon o amser i gyrraedd canol y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus lle y bo’n bosibl.
 
Gall modurwyr osgoi tagfeydd yng nghanol y ddinas a defnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio un ai o gyffordd 29 neu o gyffordd ...

darllenwch mwy

Gwenfair i chwarae rôl mewn datblygia...

18/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gwenfair i chwarae rôl mewn datblygiad opera lleol


Gwenfair Hughes o Faenan, Llanrwst

Mae OPRA Cymru newydd gyhoeddi penodiad Gwenfair Hughes o Faenan, Llanrwst, sy’n dechrau'r mis hwn fel Gweinyddwr Cynorthwyol y fenter gymdeithasol o Wynedd. Graddiodd Gwenfair yn ddiweddar mewn Cymraeg ac Astudiaethau Drama o Brifysgol Aberystwyth ac yn falch iawn o gael swydd yn lleol o fewn y celfyddydau gweinyddol.
 
“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i weithio i OPRA Cymru. Mi fyddai’n dysgu ystod eang o sgiliau mewn rheoli cwmni theatr, yn ogystal â chael cyfle i hyrwyddo’r iaith Gymraeg.” Meddai Gwenfair am ei phenodiad diweddar.
 
Mae’r cwmni ar hyn o bryd yn gwneud cais am gyllid ar gyfer ei chweched daith genedlaethol o Gymru ...

darllenwch mwy