Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Nifer mwyaf erioed wedi tyrru i Ŵyl ...

07/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Tyrrodd dros 34,000 i Ŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd eleni sy’n golygu mai dyma’r flwyddyn mwyaf llwyddiannus erioed, yn ôl y trefnwyr, gyda dros 12,000 yn rhagor wedi mynychu’r ŵyl boblogaidd o’i gymharu a’r llynedd.    
 
Yr oedd yn benwythnos llawn i’r ymylon o weithgareddau o bob math oedd at ddant pawb a hynny’n rhad ac am ddim. Yr oedd yna bopeth i blesio’r synhwyrau, yn ddanteithion i’w blasu o bizzas artisan, cwrw lleol i fwyd stryd Thai, Cymreig a Groegaidd; yr oedd yna ddiddanwch hefyd i’r glust a’r llygaid, gyda Geraint Jarman a’i Fand yn cloi, y bytholwyrdd Meic Stevens yn chwarae&r ...

darllenwch mwy

Coedtir cymunedol angen enw

07/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect i greu coetir cymunedol newydd sbon ar hen safle pwll glo yng Nghwm Llynfi angen eich help.
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i gael awgrymiadau am enw ar gyfer y coetir newydd – gall yr enwau adlewyrchu hanes yr ardal, treftadaeth ddiwydiannol y safle neu ei ddyfodol fel coetir cymunedol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda chymunedau Cwm Llynfi Uchaf i greu coetir cymunedol ar safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg gynt.
 
Bydd y coetir newydd, a ariannir gan Lywodraeth Cymru, nid yn unig yn cyfoethogi amgylchedd Cwm Llynfi trwy gynyddu bioamrywiaeth, lleihau dŵr ffo a sugno llygredd, ond hefyd yn annog pobl i dreulio mwy o amser yn yr ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen ddathliadau Roald Dahl

07/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Lansiwyd rhaglen o ddigwyddiadau ddoe a fydd yn dathlu canmlwyddiant Roald Dahl, yr awdur o Gymru yn 2016.
 
Cafodd  y cyhoeddiad ei wneud yn yr Eglwys Norwyeg, ble y cafodd Roald Dahl ei fedyddio, ac a fu’n agos at galon yr awdur erioed sy’n brosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru a Llenyddiaeth Cymru 
 
Mae dathliadau Roald Dahl 100 yn cyd-fynd â blwyddyn ‘Cymru: Blwyddyn Antur’ yn 2016, ac roedd Roald Dahl ei hun yn hoff o antur – fel plentyn a’i ddrygioni yn y siop losin leol, neu fel peilot ifanc yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae sôn hefyd ei fod yn ysbïwr fel ...

darllenwch mwy

J Elwyn Hughes yn ymddeol ar ôl deng ...

07/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi cyfnod o ddeng mlynedd ar hugain wrth y llyw, eleni fydd y tro olaf i’r awdur nodedig J Elwyn Hughes olygu cyfrol Cyfansoddiadau a Beirniadaethau yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
Ers cychwyn ar y gwaith yn Eisteddfod Rhyl, 1985, mae’r awdur a’r academydd sy’n wreiddiol o Ddyffryn Ogwen ond sy’n byw ym Methel ger Caernarfon, wedi casglu a pharatoi beirniadaethau a gwaith y buddugwyr ar gyfer y gyfrol a gyhoeddir brynhawn Gwener olaf yr Eisteddfod bob blwyddyn.
 
Rhwng 1985 a 1999, gorchwyl bob yn ail flwyddyn oedd golygu’r gyfrol ond aeth yn dasg flynyddol o 2000 ymlaen, ac yn ystod y cyfnod hwn crëwyd hanes gan amryw o enillwyr ac aeth ...

darllenwch mwy