Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ffigyrau hanes Cymru yn dod yn fyw me...

24/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artist nodedig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar gyfer cloriau albymau Super Furry Animals o Radiator i Guerilla a theganau Monsterism, wedi creu dau gomic am ddim sy'n dod â hanes Cymru'n fyw.
 
Mae un o’r comics yn sôn am hanes y dywysoges eofn Gwenllian, merch Gruffydd ap Cynan a ddechreuodd wrthryfel yn erbyn barwniaid y Mers yn y ddeuddegfed ganrif. Cafodd Gwenllian ei lladd ar faes y frwydr ger Cydweli ond daeth yn arwres ymhlith y Cymry. 
 
Mae’r ail gomic yn adrodd hanes Branwen Ferch Llyr, un o bedair cainc y Mabinogi. Yn dilyn priodi Matholwch, Brenin yr Iwerddon, mae Branwen yn mynd i fyw i'r Ynys Werdd ond ar ôl bl ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau'r Sioe Fawr 2015

24/07/2015
Categori: Newyddion

Bu hi’n wythnos lwyddiannus arall i Sioe Amaethyddol Llanelwedd gyda miloedd yn tyrru o bedwar ban y byd i’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol yr haf yng Nghymru. 
 
Roedd y Sioe fel arfer yn llawn o adloniant i’r teulu i gyd, o yrrwyr beic yn creu adloniant i fwydydd blasus i’w profi yn y neuadd fwyd a chynnyrch lleol i’w prynu ar hyd y maes. 
 
Roedd y cystadlu hefyd yn frwd wrth i fridwyr anifeiliaid ddod ben ben yn amrywio o ddefaid i ferlod Cymreig. Roedd eleni hefyd yn ail ymweliad y prif weinidog David Cameron i’r Sioe, gyda Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb yn cyfarfod penaethiaid S4C.  Mae Lleol.cymru ...

darllenwch mwy

Protest yn erbyn arwydd uniaith Saesn...

24/07/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Bydd mudiad iaith yn gwrthdystio y tu allan i orsaf drenau Heol y Frenhines, Caerdydd am 12yh, yfory i fynnu bod Network Rail yn newid prif arwydd yr orsaf sy’n uniaith Saesneg ar hyn o bryd. 
 
Mae Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi bod yn llythyru â chwmni Network Rail am ei fethiant i gydymffurfio â gofynion iaith sylfaenol fel yr arwydd. Bydd y brotest hefyd yn tynnu sylw at y methiant i ddiogelu rhai o hawliau iaith pobl Cymru mewn sefyllfaoedd o’r fath, yn rhannol oherwydd yr oedi o ran gwneud cynnydd gyda gweithredu’r hawliau iaith newydd - y Safonau. 
 
Roedd y galw i newid yr arwydd ar yr orsaf yn un o ofynion Siarter ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi amserlen y Pentref Drama yn ...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cafodd amserlen Pentref Drama Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni ei chyhoeddi, a fydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt Drama a Theatr y Maes sy’n cynnwys dramâu, sgyrsiau, cystadlaethau, darlithoedd, dangosiadau, gweithgareddau i blant ac i’r teulu.
 
Bydd Caffi’r Theatrau yn dychwelyd eleni yn dilyn llwyddiant y llynedd. Mae’r Caffi yn fenter ar y cyd rhwng y cwmnïau cynhyrchu theatr Cymraeg a chanolfannau cyflwyno yng Nghymru dan faner Cymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio. Bydd paned ar gael trwy gydol y dydd yn y caffi, ynghyd â bwrdd crefftau i’r plant a sgyrsiau amrywiol. Bydd modd prynu tocynnau yn y Caffi he ...

darllenwch mwy