Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

17/10/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd


Made in Cardiff.

Ar Hydref 15 fe wnaeth rhywbeth newydd ymddangos ar setiau teledu trigolion Caerdydd - sianel newydd lleol o'r enw Made in Cardiff.
 
Huw Onllwyn Jones, o wefan Pobol Caerdydd, fu'n bwrw golwg dros noson agoriadol y sianel newydd ar ran BBC Cymru Fyw:
 
Gwasanaeth newydd
 
Rwy'n caru Caerdydd - ac 'rwyf wrth fy modd gyda'r syniad o gael sianel deledu i'r ddinas.
 
Rwy'n gwybod, fodd bynnag, fod llawer o'r sianeli lleol sydd eisoes yn darlledu mewn rhannau eraill o'r DU (megis Llundain) mewn trafferth. Ac felly, gyda chryn nerfusrwydd, fe bwyntiais fy remote at fy nheledu fflat-sgrin a deialu 134 ar y gwasanaeth Freeview.
 
"Plis, gad i hwn fod yn dda&hellip ...

darllenwch mwy

Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad...

17/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad perffaith


Cig Eidion Cymru

Bydd Cig Eidion Cymru i'w weld yn rheolaidd ar y teledu yn ystod y deg wythnos nesaf fel rhan o ymgyrch marchnata newydd HCC sy'n dechrau ar drothwy tymor newydd o rygbi rhyngwladol.
 
Bydd yr ymgyrch ‘Yn Llawn Daioni’ yn gwahodd defnyddwyr i ailddarganfod ansawdd unigryw cig eidion o anifeiliaid sydd wedi'u geni a'u magu yng Nghymru, mewn ymdrech i werthu mwy ohono.
 
Roedd y gweithgareddau hyrwyddo i fod i ddechrau ym mis Rhagfyr, ond penderfynwyd dechrau'r ymgyrch ddeufis yn gynharach oherwydd y problemau yn y diwydiant ac am fod prisiau'r farchnad yn gostwng.
 
“Mae'r sector cig eidion yng Nghymru wedi cael amser anodd yn ystod y misoedd diwethaf,&r ...

darllenwch mwy

Kath Jones yw hoff gymeriad y Cwm

17/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Kath Jones yw hoff gymeriad y Cwm


Kath Jones yw cymeriad mwyaf poblogaidd Pobol y Cwm

Kath Jones sydd wedi dod i’r brig fel hoff gymeriad gwylwyr Pobol y Cwm dros y 40 mlynedd ddiwethaf, yn ôl pôl piniwn gan golwg360 ac S4C.
 
Mewn pleidlais agos iawn daeth cymeriad Kath, sy’n cael ei hactio gan Siw Hughes ac sydd newydd ddychwelyd i Gwmderi’n ddiweddar, i’r brig gyda 15.2% o’r bleidlais.
 
Yn ail roedd Jean McGurk Morris neu Mrs Mac, cymeriad Iola Gregory, a gafodd 14.6% o’r bleidlais.
 
Yn drydydd roedd Dic ‘Deryn’ Ashurst, a chwaraewyd gan Ifan Dafydd, gydag 11.7%.
 
Fe ddewisodd S4C ddeg o’r hoff gymeriadau dros y ddeugain mlynedd diwethaf ar gyfer y pôl, oedd hefyd yn cynn ...

darllenwch mwy

BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i P...

16/10/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i Pobol y Cwm


Cast presennol Pobol y Cwm

Mae BAFTA Cymru wedi cyflwyno Gwobr Arbennig i gyfres Pobol y Cwm ar ei phen-blwydd yn 40n oed.
 
Cafodd y wobr ei chyflwyno mewn digwyddiad i ddathlu'r pen-blwydd ym Mae Caerdydd nos Iau.
 
Wedi ei chynhyrchu gan BBC Cymru darlledwyd yr opera sebon am y tro cyntaf ar 16 Hydref, 1974.
 
Hannah Raybould, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru, gyflwynodd y wobr i'r actor Gareth Lewis sydd wedi chwarae rhan Meic Pierce am 39 o flynyddoedd ac yn ymddeol o'r gyfres eleni.
 
Mae'r gyfres sebon yn cael ei darlledu ar S4C, a'i chynhyrchu gan BBC Cymru.
 
'Rhagoriaeth'
 
Dywedodd Hannah Raybould: "Pwrpas BAFTA Cymru yw dathlu rhagoriaeth ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ...

darllenwch mwy