Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

18/12/2012
Categori: Newyddion

Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?


Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried prynu Maes Awyr Caerdydd.
 
Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, maent "wedi dod i gytundeb diwydrwydd dyladwy" gyda TBI, perchnogion y maes awyr, sy'n golygu eu bod yn gorfod gwneud gwaith ymchwil i gefndir ariannol y cwmni.
 
Byddai'r pryniant yn ddibynnol ar gwblhau ystyriaethau ariannol, cyfreithiol a sicrhau gwerth am arian.
 
Cadarnhaodd y llywodraeth y bydden nhw'n parhau â'r pryniant petai nhw'n hapus â'r ystyriaethau hyn.
 
Byddai'r safle yn cael ei reoli ar sail fasnachol gan gwmni ar ran y llywodraeth.
 
'Heriau'
 
Yn ystod y 12 mis a aeth heibio, rwyf wedi pwysleisio ...

darllenwch mwy

dotCYM yn dirwyn i ben

14/12/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion


Mae dotCYM wrthi’n mynd drwy’r broses o ddatymgorffori. Pledleiswyd yn y Cyfarfod Blynyddol i gau’r cwmni gan nad oes diben i’r cwmni barhau ar ôl i Llywodraeth Cymru roi perchnogaeth o enw a brand y Cymry ar-lein i gwmni preifat o Loegr nad yw’n atebol i’r Cymry.

Fwy nag unwaith rhybuddiom Ieuan Wyn Jones, y cyn-Wenidog gyda chyfrifoldeb am barth lefel-uchaf i Gymru, y byddai gweision sifil Cymru a’r Blaid Lafur yn rhoi’r parth i Nominet yr eiliad y byddai’n colli ei swydd os na fyddai’n sicrhau taw corff Cymreig sy’n atebol i’r Cymry fyddai’n gyfrifol am y parth.

“Wedi pedair mlynedd o Blaid C ...

darllenwch mwy

Gruff Rhys a'r Niwl yn canu Ni Yw y B...

12/12/2012
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Gruff Rhys a'r Niwl yn canu Ni Yw y Byd yng Ngwyl Hanner Cant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Hosan Santa* - Gwobr rhif 17: Print acrylic Gruff Rhys yn canu Ni Yw y Byd yng Ngwyl Hanner Cant. Rhoddir gan Celfcalon - yma

Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her...

11/12/2012
Categori: Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her y Cyfrifiad


Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her y Cyfrifiad

Addysg, tai a gwaith yw’r tri ffactor y mae angen mynd i’r afael â nhw ar fyrder meddai Comisiynydd y Gymraeg. 
 
Mewn ymateb i ystadegau Cyfrifiad 2011 a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

“Yn naturiol, rwyf yn siomedig gyda’r ffigyrau hyn, a’r gostyngiad a welwyd yn y niferoedd a’r canrannau drwyddi draw. Er bod disgwyl y byddai’r map ieithyddol wedi newid ers 2001, mae’n wir dweud bod ystadegau a gyhoeddwyd heddiw yn ysgytwad. Efallai bod yna berygl wedi bod i bawb fynd i ryw gyfforddusrwydd artiffisial ddeng mlynedd yn ôl, gan gredu bod tro ar fyd, a bod twf mewn rhai ardaloedd yn gwneud ...

darllenwch mwy