Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Parthau diogel Ceredigion i barhau yn...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd y parthau diogel sydd mewn pedair tref yng Ngheredigion yn parhau yn dilyn ymgynghoriad diweddar, sydd nawr wedi cau.

darllenwch mwy

Sylw i borfeydd gwelltog wrth brofi b...

14/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd porfeydd gwelltog byd-enwog Cymru yn cael sylw mewn profion newydd i ganfod pa fwyd i’r oen all wneud blas Cig Oen Cymru PGI yn ddiguro.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau Lefel ...

13/08/2020
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iechyd, Newyddion

Er gwaetha'r amgylchiadau eithriadol, mae degau o filoedd o fyfyrwyr Lefel A yn dathlu heddiw, tra fod eraill wedi eu siomi gyda'r gwiriadau i'w graddau o ganlyniad i ganslo'r arholiadau yn ystod y cyfnod cloi.

Recordio’r presennol ar gyfer diogelu...

13/08/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o’r ymdrech gynyddol i gofnodi enwau lleoedd Cymraeg ar y Wicipedia, mae Menter Iaith Môn yn cychwyn prosiect cyffrous i ddiogelu enwau traethau ag afonydd yr Ynys er mwyn iddynt gael eu cadw ar gof, am byth, yn ogystal â’u croesawu i ddefnydd newydd, digidol.

darllenwch mwy