Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Rhaglen Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Dydd Iau 13 - Dydd Sadwrn 15 Tachwedd 2014
 
Nos Iau, 13 Tachwedd, 7.00 pm Yn Y Whitehall, Pwllheli Lansiad Ni Bia’r Awyr (Cyhoeddiadau Barddas) yng nghwmni Guto Dafydd Am ddim
 
Dydd Gwener, 14 Tachwedd Ysgol Gynradd Llanystumdwy Gweithdy ysgrifennu i blant ysgol y pentref gyda Gwyneth Glyn
 
Nos Wener, 14 Tachwedd, 7.00 pm Gwesty’r Marîn, Cricieth Gornest! 9 bardd yn cystadlu am ffon Pencerdd Tŷ Newydd. Cymysgedd o gerddi digri a dwys a llond noson o hwyl. £5.00
 
Bore Sadwrn, 15 Tachwedd, 10.30 am Cwrdd o flaen Neuadd y Pentref, Llanystumdwy Taith Gerdded yr Ŵyl gyda Guto Dafydd a Llŷr Gwyn Lewis £2.00 y pen
 
Pry ...

darllenwch mwy

Apwyntio Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd ...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Apwyntio Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru


Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o groesawu pump o Gyfarwyddwyr newydd i’w Fwrdd Rheoli. Gydag arbenigedd mewn meysydd amrywiol, ac ystod eang o ddiddordebau, da yw derbyn yr aelodau newydd hyn i’r Bwrdd sy’n arwain gweithgaredd a strategaethau Llenyddiaeth Cymru.
 
Hannah Ellis - Portffolio Rhyngwladol
 
Mae Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas, yn athrawes gynradd ac yn Llywydd Cymdeithas Dylan Thomas a sylfaenydd Dylan Thomas 100. Mae Hanna’n angerddol dros hyrwyddo talent a diwylliant Cymreig yn rhyngwladol.
 
Siôn Hughes - Portffolio'r Gyfraith
 
Mae Siôn yn arbenigo mewn Cyfraith y Cyfryngau, ac mae’n gynhyrchydd ac yn a ...

darllenwch mwy

Protest y Meirw Byw yn erbyn Wylfa-shima

03/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Bu'r meirw byw yn crwydo strydoedd Caernarfon heddiw (Dydd Gwener, Hydref 31ain) mewn protest yn erbyn cwmni Horizon Nuclear sydd eisiau adeiladu adweithydd niwclear newydd yn y Wylfa.
 
Mae'r cwmni wrthi'n cynnal cyfres o gyfarfodydd fel rhan o ymgynghoriad cymunedol am yr atomfa newydd, ac heddiw aeth criw o aelodau Cymdeithas yr Iaith i'r cyfarfod yng Ngwesty’r Celtic Royal Caernarfon wedi gwisgo fel Meirw Byw (Zombies) er mwyn amlygu peryglon ynni niwclear i ddyfodol cymunedau'r gogledd orllewin, a'r peryglon i ddyfodol y Gymraeg fel iaith hyfyw gymunedol.
 
Yn ddiweddar, fe aeth aelod o Gymdeithas yr Iaith ar ddirprwyaeth i Siapan, er mwyn gweld beth yn union ydoedd ...

darllenwch mwy

Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae pentrefi fel hyn yn marw mas ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn…"
 
Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu pryder am ddyfodol cymunedau gwledig Cymru
 
Bydd y bryder am ddyfodol cymunedau gwledig yn cael ei adlewyrchu mewn cyfres newydd ym mis Tachwedd ar S4C.
 
Er mai drama-gomedi yw Cara Fi, mae tinc difrifol tu ôl i'r ysgafnder yn ôl comisiynydd y gyfres.
 
Bydd Cara Fi yn dilyn hynt a helynt trigolion Tretarw, pentref dychmygol yng ngorllewin Cymru, ble mae'r merched yn brin a'r dynion yn ysu am gariad.
 
Mewn ymdrech i achub y pentref, mae landledi'r dafarn leol yn penderfynu hysbysebu dynion sengl Tretarw ar gartonau llaeth, a bob ...

darllenwch mwy