Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Seibiant o'r gweithredu'n erbyn Llywo...

12/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae swyddogion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan y bydd aelodau'r mudiad yn cymryd seibiant o'r gweithredu'n uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddiad ystyriaeth gan bwyllgor rheoli'r gymdeithas o ddatganiad polisi iaith "Bwrw Ymlaen" y Prif Weinidog. 
 
Mae'r mudiad wedi bod yn galw am 6 newid polisi byr tymor ers canlyniadau'r Cyfrifiad megis addysg Gymraeg i bawb, ailwampio'r drefn gynllunio er budd cymunedau a sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o ddeddfwriaeth gynaliadwyedd. Cynhaliwyd cyfres o brotestiadau heddychlon yn erbyn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys meddiannu nifer o swyddfeydd y Llyw ...

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiant Tìm Cymru mewn steil

11/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dathlwyd llwyddiant anhygoel Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow mewn steil ar nos fercher y 10fed o Fedi mewn seremoni i ddathlu’r tîm yn ôl i Gymru ym Mae Caerdydd.
 
Gyda’r Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Llywydd y Fonesig Rosemary Butler yno i’w croesawu, gwelwyd tyrfa fawr o bobl yn heidio i’r Senedd i weld aelodau’r tîm yn derbyn medalau coffa arbennig a gomisiynwyd gan Dîm Cymru a’u cynhyrchu gan y Bathdy Brenhinol.
 
Ymhlith y rhai a gafodd eu hanrhydeddu oedd Aled Sion Davies a enillodd y fedal arian yng nghystadleuaeth y ddisgen F42/F44 ac a fu’n gapten y Tîm a enillodd ...

darllenwch mwy

Dynion wedi eu harestio am rwydo angh...

11/09/2014
Categori: Newyddion

Cafodd dau ŵr o ardal Llanelli eu harestio yn gynnar fore dydd Mercher am chwarae rhan mewn gwaith rhwydo anghyfreithlon honedig yng Nghilfach Tywyn.
 
Arestiwyd y dynion ar y safle mewn ymgyrch seiliedig ar gudd-wybodaeth gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gyda chymorth Heddlu Dyfed Powys. 
 
Aed â’r dynion, 48 a 42 oed, i’r ddalfa yng Ngorsaf Heddlu Llanelli lle cofnodwyd y troseddau honedig.
 
Yn ystod yr arestiadau, atafaelodd swyddogion CNC gerbyd, cwch a rhwydi ar y safle yn ogystal â nifer o bysgod môr marw, gan gynnwys draenog môr.
 
Mae rhwydo yn cael ei gyfyngu yng Nghilfach Tywyn oherwydd bod yr ardal ...

darllenwch mwy

4 cwmni yn dathlu Dydd Sadwrn y Busne...

10/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae pedwar o fusnesau bach ledled Cymru wedi cael eu henwi ymysg y 100 o fusnesau bach Prydeinig sy’n derbyn sylw fel rhan o Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd penodol ar gyfer busnesau bach Prydain, ar 6 Rhagfyr.
 
Bydd y 100 busnes bach, gan gynnwys y 4 o Gymru, yn cael sylw ar ddiwrnod penodol yr un yn arwain i fyny at y diwrnod mawr ar 6 Rhagfyr. Llynedd, fel rhan o’r anrhydedd, fe drefnwyd ymweliad i 11 Stryd Downing gyda Changhellor y Trysorlys, George Osborne, i’r 100 busnes. 
 
Y 4 cwmni o Gymru eleni yw: 

Y Gorau o Gymru - Asiantaeth Bythynnod Hunanddarpar sydd â dros 250 o fythynnod 4 a 5 seren ar y wefan www.ygorauogymru ...

darllenwch mwy