Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ar ei feic dros Ambiwlans Awyr Cymru

26/01/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llythyron

Ar ei feic dros Ambiwlans Awyr Cymru


Gwyndaf Lewis yn beicio i hel pres at achos da

Bydd eleni yn argoeli’n flwyddyn a hanner i fyfyriwr o’r Efailwen yn Sir Gaerfyrddin a fydd yn beicio o amgylch Cymru i godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru, ac wedyn yn mynd i Batagonia yn Awst fel aelod o gwmni drama yn perfformio drama gerdd y Mimosa.  
 
Aeth Lleol.Cymru i holi Gwyndaf Lewis sy’n gwneud gradd mewn perfformio ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant am ei anturiaethau eleni yng Nghymru a Phatagonia.  
 
Bydd y pedlo yn dechrau o ddifrif yng Ngwersyll yr Urdd, Glanllyn ger Y Bala gan orffen yng ngwersyll mwyaf newydd yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. 
 
Wrth lansio’r ymgyrch i godi arian, dywedodd, "Ers imi ...

darllenwch mwy

'Dylai'r Iaith fod yn hanfodol mewn s...

26/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

'Dylai'r Iaith fod yn hanfodol mewn swyddi'


Dr. Seimon Brooks yn siarad gyda'r dorf

Daeth dros gant o ymgyrchwyr iaith ynghyd ddydd Sadwrn yng Nghaernarfon i brotestio yn erbyn cymdeithas dai yng Ngwynedd, gyda’r siaradwyr yn unedig yn galw ar Gartrefi Cymunedol Gwynedd i atal y broses recriwtio tan ei bod yn cynnwys y Gymraeg fel sgil hanfodol ar gyfer swyddi rheoli uchel.  
 
Cafwyd cynrychiolaeth o wahanol fudiadau yn cynnwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith. Daethant i gefnogi y Cynghorydd Siân Gwenllïan wedi iddi ymddiswyddo o fwrdd rheoli Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn ddiweddar o ganlyniad i’r penderfyniad i ollwng gofynion iaith ar swyddi.&nb ...

darllenwch mwy

'A fo ben bid bont': Canolfan ddehong...

26/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

'A fo ben bid bont': Canolfan ddehongli newydd i Harlech


Yr hen a'r newydd yn un

Eisteddodd y cawr Bendigeidfran ar graig yn edrych dros fae Ceredigion yn ôl y chwedl cyn iddo greu pont yn Iwerddon, ond mae yna bont newydd wedi cyrraedd Harlech fel rhan o ddatblygiad cyffrous i adeiladu canolfan ddehongli newydd ar gyfer y castell.   
 
Cafodd y bont gryn drafferth i gyrraedd y safle ar hyd strydoedd cul y dref hynafol yr wythnos diwethaf. Ond bydd y bont newydd yn caniatáu i ymwelwyr gael mynediad i Gastell Harlech drwy’r fynedfa hanesyddol wreiddiol am y tro cyntaf ers dros 600 mlynedd. 
 
Bydd y bont yn cysylltu’r ganolfan ddehongli newydd, a fydd wedi’i lleoli yn hen Westy’r Castell, fydd yn cynnwys ad ...

darllenwch mwy

Ap Dal Ati yn cael ei ddiweddaru

26/01/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Ap Dal Ati yn cael ei ddiweddaru


Ap Dal ati yn cael ei ddiweddaru

Cyhoeddodd S4C ddatblygiad cyffrous newydd ym maes dysgwyr yng Nghymru, gyda diweddariad arloesol i ap S4C Dal Ati.
 
Bellach bydd posib i ddysgwyr o allu canolradd i uwch, wylio pennod o'r gyfres ddrama Nos Sul boblogaidd Gwaith Cartref, a derbyn neges ar eu ffôn clyfar neu dabled gyda geiriau i'w cynorthwyo yn ystod y rhaglen.
 
Bydd y geiriau hyn yn ymddangos ar y ffôn ychydig eiliadau cyn cael eu dweud ar y sgrin, ac yn gymorth i ddysgu geiriau newydd. Y gobaith yw y bydd yn ehangu geirfa'r dysgwyr wrth iddyn nhw wylio un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C, Gwaith Cartref, a ddarlledir am 9:00 nos Sul.
 
Mae'r ap yn torri tir newydd ym maes dysgwyr yng Nghymr ...

darllenwch mwy