Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio deiseb yn erbyn codi 8000 o dai

20/02/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Lansio deiseb yn erbyn codi 8000 o dai


Rhoi'r Gymraeg yn ganolog yn y cynllun datblygu

Cafodd deiseb ei lansio gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i gyd-fynd gyda dechrau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn, sy'n galw ar y ddau gyngor i osod dyfodol Cymunedau Cymraeg eu hiaith yn ganolog yn y cynllun. Mae'r mudiad hefyd wedi beirniadu'r ymgynghoriad am ‘gau pobl allan’. 
 
Dywedodd Osian Jones, ar ran Cymdeithas yr Iaith nad oes digon o gyfle i bobl gyfranogi yn yr ymgynghoriad ynghylch codi 8000 o dai yn y cymunedau hyn, “Mae'n boen calon i ni fel ymgyrchwyr sydd yn pryderu am ddyfodol ein cymunedau Cymraeg, nad oes chwarter digon wedi ei gyflawni na'i drefnu gan y ddau gyngor sir er mwyn hwyluso' ...

darllenwch mwy

Cwmni Arriva yn cam-ynganu enwau

19/02/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Y mae landlord Tafarn y Plu, Llanystumdwy ger Criccieth wedi gwneud cwyn swyddogol i gwmni trenau Arriva, yn dilyn camynganiad enwau lleoedd ar yr uchelseinydd. 
 
Y mae Ian Parri sy’n gyn-golofnydd gyda’r Daily Post hefyd wedi hysbysu  Comisiynydd y Gymraeg am gam-ynganiad enwau ar yr uchelseinydd yn ystod taith ar lein rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno. 
 
Y mae’r llythyr yn nodi, ‘Ddoe bûm yn disgwyl am un o'ch trenau yng ngorsaf Dolwyddelan. Roedd tua 5 o'r 7 teithiwr oedd yn disgwyl yn siarad Cymraeg, ond cafwyd cyhoeddiad uniaith Saesneg ar yr uchelseinydd yn ein hysbysu bod y trên ar ei ffordd o Flaenau Ffestiniog.&rs ...

darllenwch mwy

Miloedd o goed yn cael eu plannu yng ...

19/02/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Miloedd o goed yn cael eu plannu yng Nghoedwig Cwmcarn


Plannu miloedd o goed yng Nghwmcarn

Mae degau o filoedd o goed yn cael eu plannu yng Nghoedwig Afan ar hyn o bryd i gymryd lle’r coed llarwydd a gafodd eu cwympo yn ystod y pedair blynedd diwethaf.
 
Mae gwahanol fathau o goed yn cael eu plannu yn lle’r llarwydd er mwyn darparu coed ar gyfer cynhyrchu pren yn y dyfodol, yn ogystal â chreu mwy o gynefinoedd brodorol i fywyd gwyllt.
 
Cafodd oddeutu 650 hectar o goed llarwydd eu cwympo yng Nghoedwig Afan er mwyn mynd i’r afael â Phytphthora ramorum, sef clefyd ffwng sy’n lladd y coed.
 
Yn ôl y cynlluniau hirdymor ar gyfer y goedwig bydd amrywiaeth ehangach o rywogaethau coed yn cael eu plannu er mwyn galluogi’ ...

darllenwch mwy

Dau enwebiad i S4C yn Ngwyl Ffilm Efr...

19/02/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Dau enwebiad i S4C yn Ngwyl Ffilm Efrog Newydd


Hanes a Chymdeithas wedi cael enwebiad

Y mae dwy o raglenni dogfen S4C wedi cael eu henwebu ar gyfer seremoni Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2015.
 
Mae'r ffilm bortread o'r diweddar hanesydd Dr John Davies Gwirionedd y Galon: Dr John Davies wedi ei henwebu yng nghategori 'Bywgraffiad/Portread'.
 
Daw'r newydd am yr enwebiad ychydig o ddyddiau ar ôl marwolaeth y cawr o hanesydd a ysgrifennodd un o glasuron mawr yr ugeinfed ganrif, Hanes Cymru.
Yn y categori 'Hanes a Chymdeithas' mae'r gyfres ddogfen Adam Price a Streic y Glowyr wedi cael enwebiad.
 
Mae'r ddogfen Gwirionedd y Galon: Dr John Davies sy'n gynhyrchiad Telesgop eisoes wedi cael cryn lwyddiant a chanmoliaeth, gan ennill ...

darllenwch mwy