Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Hanes Clwb Rygbi Llanelli yn mentro i...

18/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Yn 1957, yng nghanol y Rhyfel Oer a’r bygythiad o ryfel niwclear yn gysgod dros y byd, teithiodd tîm rygbi Llanelli i Moscow i wynebu timoedd rygbi’r byd Comiwnyddol.
 
Mae rhaglen ddogfen Y Gêm Gudd, sy’n cael ei darlledu heno am 9.30yh, yn olrhain hanes y daith anarferol a hynod honno y tu ôl i’r Llen Haearn gan glywed gan rai o’r chwaraewyr fu’n rhan o’r daith yn ogystal â’r teuluoedd gafodd eu gadael ar ôl.
 
Mae’r rhaglen hefyd yn dangos ffilm archif o’r daith i ganolbwynt yr Undeb Sofietaidd sy’n ddangos y chwaraewyr a’u hyfforddwr chwedlonol, Carwyn James, yn mentro lle ...

darllenwch mwy

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’...

17/08/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor


Sunflowers Mats Fastrup

Bydd gwaith celf sy'n rhan o brosiect ymchwil i'r clefyd dementia yn cael ei arddangos mewn siop ym Mangor am y tro cyntaf. 
 
Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth cydweithio rhwng y prosiect Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor ac Age Cymru, gyda’r elusen i bobl hŷn wedi agor eu siop ym Mangor i'r astudiaeth, gan ddarparu defnydd o'u ffenestr siop a gofod wal i arddangos gwaith a wnaed gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth yn ardal Gogledd Cymru. 
 
Dywedodd Ruth Jones, Swyddog Datblygu Manwerthu Age Cymru, “Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o arddangosfa mor arloesol a chyffrous”. 
 
Yn ôl Ruth Jones, “Fel yr elusen gened ...

darllenwch mwy

"Angen taclo cyflogau prif weithredwy...

17/08/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards, wedi beirniadu Llywodraeth Prydain am fethu gwneud digon i daclo cyflogau prif weithredwyr wrth i ffigyrau newydd ddangos fod cyflog prif weithredwr ar gyfartaledd 183 gwaith yn fwy na chyflog gweithwyr.
 
Beirniadodd Jonathan Edwards, sydd wedi dadlau'r achos dros reoleiddio cyflogau gweithwyr y Ddinas yn fwy effeithiol, y ffigyrau newydd gan ddweud fod yr angen am gyflog byw go-iawn ac apwyntio gweithwyr i fyrddau cyflog yn fwy nag erioed er mwyn sicrhau mwy o atebolrwydd o fewn cwmniau.
 
Symiau anferth
 
Dywedodd  yr Aelod Seneddol dors Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, "Mae ffigyrau heddiw yn dangos fod prif weithredwy ...

darllenwch mwy

Uwch gynghrair pêl-droed i ferched yn...

17/08/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cafodd tymor newydd Uwch Gynghrair Merched Cymru ei lansio’n swyddogol ddydd Sadwrn pan ddaeth cynrychiolwyr o’r 12 clwb at ei gilydd yn Aberystwyth.
 
Dywedodd Ysgrifennydd y Gynghrair, Gwyn Derfel fod y tymor nesaf yn argoeli'n un cyffrous, fel yr eglurodd, "Roedd hi’n hynod o gyffrous y tymor diwethaf pan gadwodd Met Caerdydd eu gafael ar eu Pencampwriaeth ar wahaniaeth goliau yn unig. Mae’r ffaith i’r tair cystadleuaeth ddomestig gael eu hennill gan dri chlwb gwahanol yn awgrymu bod llond trol o gyffro o’n blaenau eleni". 
 
Roedd ymosodwr Cymru, Gwennan Harries, yn bresennol yn y lansiad ac fe bwysleisiodd hi bwysigrwydd y ffai ...

darllenwch mwy