Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Tanseilio’r Cwricwlwm Cymreig

20/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Tanseilio’r Cwricwlwm Cymreig


Rhieni dros Addysg Gymraeg

Mae rhaglen newydd i ddysgu hanes yn ysgolion cynradd Cymru’n tanseilio nodau ac amcanion Llywodraeth Cymru. Dyna honiad RhAG, sydd wedi mynegi pryder difrifol o ran y modd mae’r rhaglen newydd yn gwanhau’r Cwricwlwm Cymreig yn cael ei ddysgu.
 
Mae RhAG ar ddeall bod nifer cynyddol o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg bellach yn defnyddio adnodd a elwir Conglfeini / Cornerstones, adnodd a gynlluniwyd yn y lle cyntaf i ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr.
 
Meddai Lynne Davies ar ran RhAG, “Mae’r pecynnau hyn wedi’u teilwra tuag at farchnad ysgolion Lloegr. Ethos Seisnig Cwricwlwm Lloegr yw craidd y pecyn, ac mae ...

darllenwch mwy

Darlithydd yn Datgelu Cyfrinachau’r G...

20/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Darlithydd yn Datgelu Cyfrinachau’r Gorffennol


Yr Athro Siwan Davies

Nos Fercher 12 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal yr ail ddarlith yng nghyfres Darlith Edward Lhuyd, cyfres flynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.
 
Yr Athro Siwan Davies o Goleg Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe fydd yn traddodi’r ddarlith a hynny yn Narlithfa Wallace, Adeilad Wallace ar gampws y brifysgol am 5:30 yr hwyr.
 
Yn ogystal â rhoi llwyfan i rai o ysgolheigion disgleiriaf Cymru, mae’r darlithoedd yn gam pwysig yn y gwaith o gryfhau cymuned academaidd cyfrwng Cymraeg prifysgolion Cymru.
 
Mae’r Athro Siwan Davies yn arbenigwraig ar gynhesu byd eang hanesyddol ac mae hi’n brif ...

darllenwch mwy

Fideo Newydd Elin Fflur - Sgwenna Dy ...

17/10/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Daeth Elin Fflur i sylw’r genedl yn 2002 pan enillodd gystadleuaeth ‘Cȃn i Gymru’, ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun fel un o brif sȇr y byd pop yng Nghymru. Wedi canu gyda nifer o grwpiau, a recordio sawl deuawd enwog, fel cantores unigol mae Elin yn mynd o nerth i nerth. A chafodd gymorth a chyfeiliant nifer o gerddorion, cyfansoddwyr ac offerynwyr gorau Cymru ar y ffordd.
 
Y rhyfeddod mawr yw fod chwe mlynedd wedi mynd heibio ers ei halbym ddiwethaf. Ond bu’n dal i ganu, ac yn dal i gyfansoddi yn y cyfamser, a bellach mae’n bryd inni groesawu albym newydd yn llawn dop o ganeuon newydd syfrdanol.
 
Bydd sengl yn cynnwys dwy gȃn, “Cloria ...

darllenwch mwy

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

17/10/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd


Made in Cardiff.

Ar Hydref 15 fe wnaeth rhywbeth newydd ymddangos ar setiau teledu trigolion Caerdydd - sianel newydd lleol o'r enw Made in Cardiff.
 
Huw Onllwyn Jones, o wefan Pobol Caerdydd, fu'n bwrw golwg dros noson agoriadol y sianel newydd ar ran BBC Cymru Fyw:
 
Gwasanaeth newydd
 
Rwy'n caru Caerdydd - ac 'rwyf wrth fy modd gyda'r syniad o gael sianel deledu i'r ddinas.
 
Rwy'n gwybod, fodd bynnag, fod llawer o'r sianeli lleol sydd eisoes yn darlledu mewn rhannau eraill o'r DU (megis Llundain) mewn trafferth. Ac felly, gyda chryn nerfusrwydd, fe bwyntiais fy remote at fy nheledu fflat-sgrin a deialu 134 ar y gwasanaeth Freeview.
 
"Plis, gad i hwn fod yn dda&hellip ...

darllenwch mwy