Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dathlu Santes y Cariadon

20/01/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dathlu Santes y Cariadon


Sefydlodd Dwynwen ei heglwys yn Llanddwyn

Cofiwch ein bod yn dathlu nawddsant y cariadon, Santes Dwynwen y dydd Sul hwn. Felly i’r rhai ohonoch sy’n bwriadu prynu anrheg, neu am archebu gwesty neu fwrdd mewn bwyty rhamantus i chi a’ch partner, mae yna dal amser i wneud hynny rhwng rwan a’r diwrnod mawr. 
 
Ond pwy oedd Dwynwen? Y gred yw mai Dwynwen oedd merch ieuengaf y brenin Brychan Brycheiniog o’r bumed ganrif. Merch brydferth iawn yn ôl y son ac mae llawer wedi’i ysgrifennu amdani dros y canrifoedd, gan neb llai na’r bardd Dafydd ap Gwilym. Ond sut y daeth Dwynwen yn santes y cariadon?  
 
Yn ôl yr hanes, roedd Maelon Dafodrill eisiau priodi Dwynwen o ...

darllenwch mwy

Dewch i Gymru yw'r alwad

20/01/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Dewch i Gymru yw'r alwad


Kizzy Crawford yn canu ar yr hysbyseb

Cafodd hysbyseb newydd ei lansio gan Croeso Cymru, sy’n dangos rhai o uchafbwyntiau Cymru er mwyn denu ymwelwyr o weddill Prydain ac Iwerddon yma.  
 
Gyda chynnydd wedi bod yn y nifer o ymwelwyr i Gymru y llynedd, mae Croeso Cymru yn awyddus i fanteisio ar y momentwm yn y flwyddyn sydd i ddod.
 
Mae’r hysbyseb teledu yn dangos pobl yn mwynhau Castell Caernarfon ac yn amlygu’r profiadau diddorol a ellir ei brofi yng Nghymru gan gynnwys gweld dolffiniaid ar hyd arfordir Ceredigion.
 
Yn gefndir i'r hysbyseb yw cân newydd ‘Yr Alwad’ gan y gantores a’r gyfansoddwraig adnabyddus Kizzy Crawford.
 
Mae gan Kizzy Crawford ...

darllenwch mwy

Protest yn erbyn polisi iaith Cartref...

20/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Protest yn erbyn polisi iaith Cartrefi Cymunedol Gwynedd


Cwmni yn newid polisi recriwtio

Mae disgwyl rhai cannoedd i fynychu protest yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yma i brotestio yn erbyn polisi recriwtio Cartrefi Cymunedol Gwynedd.
 
Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwrthdystio oherwydd penderfyniad y cwmni i beidio gwneud y Gymraeg yn hanfodol mewn swyddi haen uchel.
 
Ym mis Medi y llynedd, penderfynodd Bwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd hysbysebu dwy o'i swyddi haen uchel heb fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a heb osod amod fod rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu Cymraeg.
 
O ganlyniad i’r penderfyniad hwn,  fe ymddiswyddodd y Cyn ...

darllenwch mwy

£6.9 miliwn i gynllun Dechrau'n Deg

19/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£6.9 miliwn i gynllun Dechrau'n Deg


cymorth i deuluoedd gyda gofal plant mewn ardaloedd difreintiedig

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd £6.9 miliwn o gyllid cyfalaf ar gael ar gyfer cyfleusterau gofal plant mewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
 
Cafodd y buddsoddiad hwn ei gyhoeddi heddiw gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths ar gyfer Dechrau’n Deg sy’n gynllun i helpu teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig.
 
Bydd y buddsoddiad cyfalaf yn cael ei ddefnyddio i greu lleoliadau gofal plant a mannau lle gall rhieni gael y cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol i ddygymod â’r pwysau a ddaw yn sgil tlodi. Mae hyn yn cynnwys creu cyfleusterau gofal plant newydd yn Abertyleri, y Coed-duon a Sir Gaerfyrddin, yn ogys ...

darllenwch mwy