Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Datblygu Canolfannau i hybu’r Iaith

08/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Datblygu Canolfannau i hybu’r Iaith


Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y prosiectau fydd yn derbyn nawdd o’r gronfa newydd  gwerth dros £800,000 ar gyfer datblygu canolfannau a lleoedd dysgu newydd i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
Nod y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf, a gafodd ei chyhoeddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, yw helpu i wireddu  polisi Bwrw Mlaen.  Bydd yn rhoi cyfle i awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion weithio gyda phartneriaid yn y gymuned i ddatblygu canolfannau lle bydd pobl yn gallu dysgu neu ymarfer eu Cymraeg.
 
Dyma’r prosiectau a fydd yn cael cymorth yn ystody flwyddyn nesaf:
 

Cyngor Ynys Môn (£138,723) i ddatb ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymune...

08/12/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0


Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0

Bydd Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015 ac rydym ni am gydnabod a dathlu’r unigolion, y sefydliadau a’r partneriaethau hynny sydd wedi gwneud y mwyaf o’r cyfle i weithio gyda Cymunedau 2.0 a helpu i greu Cymru ddigidol.
 
Enwebiadau cau ar 15 Rhagfyr ac gallwch enwebu unigolyn, sefydliad neu bartneriaeth ar gyfer un o’r Gwobrau hyn, a fydd yn cael eu cyhoeddi mewn cynhadledd genedlaethol yng Nghaerdydd rhwng dydd Mercher 25 a dydd Iau 26 Chwefror 2015.
 
 
 
Y Gwobrau


1.  Gwobr Cyflawniad Unigol
Rydym ni’n chwilio am rywun sydd wedi defnyddio cymorth Cymunedau 2.0 i ddod yn hyderus ar-lein – rhywun y mae ei fy ...

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Sadwrn y busnesau bach

08/12/2014
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Dathlu Dydd Sadwrn y busnesau bach


Ieuan Edwards, o Edwards o Gonwy

Dathlwyd dydd Sadwrn y busnesau bach dros y penwythnos er mwyn ysbrydoli a chefnogi busnesau bach ledled y wlad, gyda hyd yn oed 10 Stryd Downing yn trefnu marchnad o flaen ei drws ffrynt.  Aeth y cigydd enwog Ieuan Edwards, o Edwards o Gonwy i Lundain fel rhan o gynrychiolaeth busnesau bach i gymryd rhan yn y farchnad hon.
 
Fel yr eglurodd Ieuan “Gaethon ni ein dewis i fynd i 10 Downing St gan lywodraeth ganolig, ymhlith 100 o gwmnïau eraill  ledled Prydain fel esiampl o gwmni lleol.”
 
Credai Ieuan fod gan fusnesau bach rhan bwysig o fewn yr economi,
 
“Mae busnesau bach ar ben eu hunain yn fach wrth reswm, ond fel cyfanwaith rydym yn ...

darllenwch mwy

CD newydd Côr Bois Y Felin

07/12/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Gyda Bob Geldof newydd goncro'r siartiau unwaith eto gyda'i fersiwn diweddaraf o "Band Aid", mae Côr Bois Y Felin, o Bancyfelin ar fin lansio'u CD eu hunain, a chanran o elw'r CD yn mynd at elusen, Diabetes UK.
 
"Mae'n draddodiad gyda'r côr i godi arian yn flynyddol, wrth ganu carolau yn lleol, a rhannu'r arian rhwng elusen rhyngwladol, ag elusen lleol" meddai ysgrifennydd y Côr, Emyr Vaughan.
 
"Dros y dair mlynedd diwethaf, mae'r côr wedi codi dros £2000 ar gyfer elusen. Macmillan, adrannau Canser y Fron a'r Prostate yn ysbytai Glangwili a Llanelli,  ac eleni, yr y'n ni wedi penderfynnu cefnogi elusen Diabetes UK, ac y gobeithiwn bydd rhyw ...

darllenwch mwy