Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Bwrlwm Eisteddfod yr Urdd 2015

28/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hyd yma yn Llancaiach Fawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Eisteddfod Caerffili a’r Cyffiniau 2015 yn argoeli’n ‘steddfod i’w chofio, gyda chroeso pobl Caerffili yn gynnes.
 
I’r rhai ohonoch sydd heb fentro ar y Maes eto, ewch draw am sbec a mwynhewch yr awyrgylch.  O’r wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth, mae yna ddigonedd o weithgareddau i ddenu plant o bob oed. Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae posib hefyd mwynhau bandiau ac artistiaid yn canu ar y llwyfan perfformio. Mae yna gyfleoedd ...

darllenwch mwy

Cyn-ganwr Pep le Pew yn byw mewn ogof...

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Seren hip hop o Borthmadog sy'n byw mewn ogof yn Sbaen fydd yn cael y sylw mewn rhifyn arbennig o'r gyfres sin gerddoriaeth Ochr 1 am 10 heno.
 
Rhwng 2000 a 2005, roedd Aron Elias yn aelod amlwg o'r sin gerddorol yng Nghymru, fel prif leisydd un o grwpiau mwya' poblogaidd a dylanwadol y cyfnod - Pep le Pew. Yna, fe aeth Aron i ganu gyda grŵp dylanwadol arall ar y sin, Y Rei, hyd i'r grŵp ddod i ben yn 2009.
 
Bellach, mae Aron yn byw bywyd diddorol a gwahanol iawn mewn ogof yn ninas Granada, Sbaen.
 
Ar ôl cael digon o'i fywyd prysur, penderfynodd Aron adael bwrlwm y sin roc a phop ac yn ystod y rhaglen Ochr 1: Aron Elias cawn glywed ei resymau dros adael Cymru am ...

darllenwch mwy

Enillydd y Fedal Ddrama yw Ffion Haf ...

27/05/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Y Fedal Ddrama eleni oedd Ffion Williams yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015 mewn cystadleuaeth o safon uchel a blesiodd y beirniaid yn fawr.
 
Mae Ffion yn astudio gradd meistr mewn Astudiaethau Celtaidd, gan ganolbwyntio ar chwedloniaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Rhydychen.  Mae’n gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Llanychllwydog ac Ysgol y Preseli, ac fe raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf o Adran y Gymraeg Prifysgol Bangor y llynedd.
 
Mae Ffion eisoes wedi profi llwyddiant ym maes y ddrama a llenyddiaeth.  Fe enillodd y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Rhyngolegol tra’n astudio ym Mangor, ac mae wedi ennill Cadair Cymdeithas Ff ...

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â'r Gwy...

27/05/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â phabell y GwyddonLe ar Faes Eisteddfod Yr Urdd yng Nghaerffili ddoe. 
 
Mae pabell y GwyddonLe a noddir gan Brifysgol Abertawe yn arddangos darpariaeth wyddonol Y Brifysgol drwy gyfrwng arddangosiadau ac arbrofion a gynhelir drwy gydol y dydd.
 
Yn ystod ei ymweliad, fe brofodd Y Prif Weinidog drosto'i hun arbrofion gwyddonol gyda nitrogen hylifol, cafodd ddysgu am echdynnu DNA yng nghwmni Dr. Heledd Iago o Ysgol Feddygol y Brifysgol, ac fe gafodd y cyfle hefyd i ddal seren fôr yn ei law.
 
Yn dilyn yr ymweliad meddai Carwyn Jones, "Mae'n braf gweld cymaint o weithgareddau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth ...

darllenwch mwy