Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Mudiad yn galw ar yr Ardd Fotaneg i g...

27/04/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar yr Ardd Fotaneg Genedlaethol  i 'wreiddio'r Gymraeg’ yn y sefydliad trwy gadw at y cynllun iaith, ac fe wfftiodd y mudiad iaith lythyr gan Brif Weithredwr yr Ardd, Rosetta Plummer yn cynnig ymddiheuriad.  
 
Dros wyliau’r Pasg, cafodd pobl eu cythruddo pan ymddangosodd arwyddion uniaith Saesneg yn hyrwyddo digwyddiadau yn yr Ardd, tra fod eraill yn beirniadu’r sefydliad am ddiffyg Cymraeg ar wefan yr Ardd Fotaneg.
 
Dywedodd Amy Jones, Is-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn yr ardal, “Fe wnaethon ni ddweud mewn llythyr at yr Ardd yn ddiweddar ein bod ni'n poeni am ei agwedd tuag at y Gymraeg, eu bod yn ...

darllenwch mwy

Dim byd yn cipio'r brif wobr

27/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae hiwmor swreal y gyfres deledu boblogaidd Dim Byd wedi llwyddo i lorio'r beirniaid yng Ngwobrau'r Cyfryngau Celtaidd 2015 drwy ennill y brif wobr yn y categori adloniant.
 
Fe gurodd Dim Byd dri enwebiad arall ar y rhestr fer yn yr ŵyl a gynhaliwyd yn Inverness yn Ucheldiroedd yr Alban yr wythnos diwethaf.
Mae'r gyfres sgetsys comedi wedi ennill ei phlwyf fel un o brif gyfresi comedi S4C ers iddo ymddangos gyntaf yn 2011.
 
Cwmni cynhyrchu Cwmni Da o Gaernarfon sy'n gyfrifol am greu'r gyfres, sydd wedi cyflwyno cymeriadau fel 'Y Tad Maximillian', 'Lle Goblin' a'r Reservoir Gogs' i ddiwylliant poblogaidd Cymru. Drwy'r dechneg syml o ddilyn gwyliwr teledu anhysbys sy'n neidio ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn olrhain hanes Cymry ...

24/04/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry ar un o ddinasoedd mawr y byd - a dylanwad Llundain ar Gymru.
 
Ganed Huw Edwards ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'i fagu yn Llangennech ond mae wedi ymgartrefu yn Llundain ers tro bellach gyda'i wraig a'u pump o blant. Yn aelod gweithgar o'r gymuned Gymreig yn Llundain, mae Huw yn ymddiddori'n fawr yn hanes y Cymry yn Llundain.
 
"Mae stori Cymry Llundain yn stori o bwys i bawb sy'n cymryd diddordeb yn hanes Cymru. Un o'r elfennau mwyaf pwysig yw crefydd y Cymry yn Llundain. Fe dreuliais i bum mlynedd yn twrio ac yn ymchwi ...

darllenwch mwy

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyl...

24/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyliau amgen yn y bae


Datblygu yn dychwelyd

Cynhelir Gŵyl CAM '15 dros y penwythnos yng Nghanolfan y Milennium ym Mae Caerdydd, a fydd yn lwyfan i ‘gerddoriaeth arbrofol ac artistiaid arloesol a meddyliau amgen o Gymru a thu hwnt’, tra y bydd y band eiconig Datblygu yn perfformio’n fyw am y tro cyntaf ers ugain mlynedd. 
 
Mae'r ŵyl undydd sy'n cael ei chynnal ddydd Sadwrn yn dod â rhai o artistiaid amgen mwyaf dylanwadol Cymru gyda rhaglen gyffrous o drafodaethau, gosodiadau sain, sinema a pherfformiadau byw gyda'r nos yn cynnwys y Pencadlys. 
 
Uun o uchafbwyntiau’r penwythnos yw fod arloeswyr ôl-pync chwedlonol, Datblygu, yn perfformio yng ngŵyl gyntaf CAM eleni ac yn ymd ...

darllenwch mwy