Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Y chwilio blynyddol am gigydd ifanc g...

03/11/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’r chwilio blynyddol i ddod o hyd i’r cigydd ifanc gorau yng Nghymru wedi dechrau, mewn cystadleuaeth allai agor drysau llwyddiant rhyngwladol.
Bydd Cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru 2014 yn dod â chigyddion mwyaf dawnus y wlad at ei gilydd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr, lle y rhoddir cyfle iddynt arddangos eu gwybodaeth, sgiliau cyllell a chyflwyno o flaen cynulleidfa frwd yn y Neuadd Carcas.
Trefnir y gystadleuaeth gan y darparwyr hyfforddiant arobryn Cambrian Training Company, yn y Trallwng, ac fe’i cyd-noddir gan Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales a busnes cig WMO o’r Trallwng.
Mae gan gigyddion tan 10 Tachwedd ...

darllenwch mwy

Ymgyrch i achub y Parrot yng Nghaerfy...

03/11/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae 'na ymgyrch ar droed i achub bar cerddoriaeth y Parrot yng Nghaerfyddin.
Fe gaeodd y dafarn ym mis Awst wedi i'r perchnogion gyhoeddi nad oedden nhw'n gallu fforddio ei gadw ar agor.
Nawr, mae grŵp West Wales Music Collective - criw o bobol sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, bandiau, unawdwyr, hyrwyddwyr cerddoriaeth neu rhai sydd wedi ymwneud a'r Parrot dros y blynyddoedd - am achub y bar a'i ailwampio.
Mae'r grŵp yn ceisio codi £10,000 drwy wefan noddi Crowdfunding.
I'r gymuned
Fe ddywedodd Steffan Storch o Ymgyrch Achub y Parrot mai nid dim ond ail-agor y dafarn yw'r nod, ond "gwneud gwelliant i'r 'stafell, prynu system air-con, system sain, a gwella'r lle yn gyffred ...

darllenwch mwy

Trenau Arriva Cymru yn ymddiheuro i d...

03/11/2014
Categori: Newyddion

Mae Trenau Arriva Cymru wedi ymddiheuro am rwystredigaeth teithwyr ar eu gwasanaethau.
Mewn datganiad ar eu gwefan, mae'r cwmni yn esbonio bod problemau ym mis Hydref wedi golygu bod llai o gerbydau na'r arfer ar lawer o wasanaethau.
Ymysg y problemau oedd dail ar y rheilffordd, trên yn taro coeden a threnau nwyddau yn torri i lawr.
Yn ôl y cwmni, mae cynllun mewn grym i wella'r broblem.
Mae'r datganiad yn dweud: Mae'r problemau yma wedi ein gorfodi i ail-ddechrau gwasanaethau ar drenau gwahanol i osgoi eu canslo yn gyfan gwbl.
Yr unig ffordd o wneud hyn yw cymryd capasiti o wasanaethau lleol eraill, sydd yna yn lleihau faint o gerbydau sydd ar bob gwasanaeth.
Aeth ...

darllenwch mwy

Gerry Holtham: angen dechrau diwygio ...

03/11/2014
Categori: Newyddion

Gerry Holtham: angen dechrau diwygio treth cyngor Cymru


Mae Gerry Holtham yn dweud nad yw'r system bresennol yn deg

Mae angen dechrau ar y gwaith o wneud trethi cyngor yn fwy teg rŵan i sicrhau bod newidiadau yn digwydd ar ôl i awdurdodau lleol uno, meddai cyn ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru.
Mae'r economegydd Gerry Holtham yn credu y dylai biliau treth cyngor gael eu seilio ar brisiau tai.
Daw'r alwad ar ôl i'r gweinidog sydd â chyfrifoldeb awgrymu bod newidiadau i'r system ar y ffordd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod newid o fewn tair i bum mlynedd, ond maen nhw'n dweud y gall datganoli pwerau treth arwain at newidiadau yn y dyfodol.
'Amser newid'
Mae'r Llywodraeth am weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn gostwng o 22 i tua 10, a dywedodd yr Athro Holtham na fyddai unrhyw newid ...

darllenwch mwy