Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyn-ganwr Pep le Pew yn byw mewn ogof...

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Seren hip hop o Borthmadog sy'n byw mewn ogof yn Sbaen fydd yn cael y sylw mewn rhifyn arbennig o'r gyfres sin gerddoriaeth Ochr 1 am 10 heno.
 
Rhwng 2000 a 2005, roedd Aron Elias yn aelod amlwg o'r sin gerddorol yng Nghymru, fel prif leisydd un o grwpiau mwya' poblogaidd a dylanwadol y cyfnod - Pep le Pew. Yna, fe aeth Aron i ganu gyda grŵp dylanwadol arall ar y sin, Y Rei, hyd i'r grŵp ddod i ben yn 2009.
 
Bellach, mae Aron yn byw bywyd diddorol a gwahanol iawn mewn ogof yn ninas Granada, Sbaen.
 
Ar ôl cael digon o'i fywyd prysur, penderfynodd Aron adael bwrlwm y sin roc a phop ac yn ystod y rhaglen Ochr 1: Aron Elias cawn glywed ei resymau dros adael Cymru am ...

darllenwch mwy

Enillydd y Fedal Ddrama yw Ffion Haf ...

27/05/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Y Fedal Ddrama eleni oedd Ffion Williams yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015 mewn cystadleuaeth o safon uchel a blesiodd y beirniaid yn fawr.
 
Mae Ffion yn astudio gradd meistr mewn Astudiaethau Celtaidd, gan ganolbwyntio ar chwedloniaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Rhydychen.  Mae’n gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Llanychllwydog ac Ysgol y Preseli, ac fe raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf o Adran y Gymraeg Prifysgol Bangor y llynedd.
 
Mae Ffion eisoes wedi profi llwyddiant ym maes y ddrama a llenyddiaeth.  Fe enillodd y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Rhyngolegol tra’n astudio ym Mangor, ac mae wedi ennill Cadair Cymdeithas Ff ...

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â'r Gwy...

27/05/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â phabell y GwyddonLe ar Faes Eisteddfod Yr Urdd yng Nghaerffili ddoe. 
 
Mae pabell y GwyddonLe a noddir gan Brifysgol Abertawe yn arddangos darpariaeth wyddonol Y Brifysgol drwy gyfrwng arddangosiadau ac arbrofion a gynhelir drwy gydol y dydd.
 
Yn ystod ei ymweliad, fe brofodd Y Prif Weinidog drosto'i hun arbrofion gwyddonol gyda nitrogen hylifol, cafodd ddysgu am echdynnu DNA yng nghwmni Dr. Heledd Iago o Ysgol Feddygol y Brifysgol, ac fe gafodd y cyfle hefyd i ddal seren fôr yn ei law.
 
Yn dilyn yr ymweliad meddai Carwyn Jones, "Mae'n braf gweld cymaint o weithgareddau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth ...

darllenwch mwy

Merch o Gaerdydd yn ennill Tlws y Dysgwr

26/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Merch ifanc o Gaerdydd sydd â’i bryd ar ganu’r ffidil yn broffesiynol yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Alice Howell, 18 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd lle mae’n astudio Cerddoriaeth, Mathemateg a’r Gymraeg ar gyfer Lefel ‘A’.
 
Mae Alice wedi ennill ysgoloriaeth i astudio’r ffidil yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Medi.  Mae wedi bod yn aelod o gerddorfeydd sir ers yn blentyn ifanc ac mae’n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae hefyd yn canu’r piano i safon uchel.
 
Ysgol Gynradd
 
Fe ddechre ...

darllenwch mwy