Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Huw Jones yn talu teyrnged i John Davies

17/02/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Huw Jones yn talu teyrnged i John Davies


Huw Jones yn talu teyrnged i John Davies

Talodd Gadeirydd S4C, Huw Jones deyrnged i'r hanesydd John Davies yn dilyn ei farwolaeth yr wythnos hon yn 76 oed.
 
Fe wnaeth John Davies gyfrannu i ystod o gyfresi a rhaglenni S4C yn ogystal ag ysgrifennu llu o gyhoeddiadau fu'n ganolog i astudiaethau hanesyddol am Gymru yn yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain.
 
Ymhlith ei gyfraniadau diweddar roedd y ffilm bortread afaelgar a gonest ohono yn y rhaglen Gwirionedd y Galon (cynhyrchwyr Telesgop) a gafodd gymaint o ganmoliaeth. Roedd hefyd yn gyflwynydd y rhaglen 100 Lle (Apollo, rhan o Boom Cymru) a aeth â ni ar daith gofiadwy i rai o greiriau a safleoedd pwysicaf hanes Cymru.
 
Meddai Huw Jones, Cadeiryd ...

darllenwch mwy

Cwrs golff amgylcheddol y flwyddyn

17/02/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cwrs golff amgylcheddol y flwyddyn


Cwrs St. David's wedi ennill gwobr

Mae cwrs golff St. David’s yn Harlech ymhlith y clybiau gorau yng Nghymru ac yn un o’r prydferthaf hefyd, gyda’r môr a a mynyddoedd Eryri yn gefndir. Ond yn ddiweddar enillodd y clwb wobr Brydeinig o bwys am y gwaith yn creu cynefinoedd newydd ar gyfer bywyd gwyllt.
 
Derbyniodd Clwb Golff Royal St David’s yn Harlech “Cwrs Golff Amgylcheddol y Flwyddyn 2015” yn y Gwobrwyon Amgylchedd Golff Prydeinig. 
 
Cydnabyddir y Clwb, sydd eisoes yn enwog am y cwrs anodd ond hefyd bellach yn cael ei ystyried am ei gymwysterau amgylcheddol. Gan weithio â Cyfoeth Naturiol Cymru, mae’r Clwb wedi creu pyllau tywod mwy naturiol, a thra ...

darllenwch mwy

Mynediad i safleoedd Cadw am ddim dro...

16/02/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mynediad i safleoedd Cadw am ddim dros ddydd Gwyl Dewi


Castell Dolwyddelan: Un o safleoedd sydd am ddim

Mae Cadw wedi cyhoeddi bydd mynediad i gestyll ar draws y wlad am ddim ar ddydd Sul, Mawrth y 1af i ddathlu diwrnod ein nawddsant.
 
Bydd ymwelwyr yn gallu bwrw golwg dros fwy na 6,000 o flynyddoedd o hanes ar draws 129 o safleoedd Cadw ledled Cymru, gan gynnwys dau safle Treftadaeth y Byd - Gwaith Haearn Blaenafon yn y de, rhan o Dirwedd Treftadaeth y Byd Blaenafon, a Chestyll Edward I yn y gogledd (Caernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech). Mae cestyll, abatai a chaerau Rhufeinig yn ddim ond rhai o'r henebion diddorol sy'n barod i groesawu ymwelwyr ar Ddydd Gŵyl Dewi.
 
Teithiodd Dewi Sant drwy dde Cymru a gorllewin Lloegr yn y 6ed ganrif, gan sefydlu canolfannau crefyddol ar hy ...

darllenwch mwy

Bwrw golwg ar restr fer Gwobrau Selar...

13/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bwrw golwg ar restr fer Gwobrau Selar 2014


Y Ffug wedi'u henwebu am dair gwobr

Bydd prif wobrau’r Sin Roc Gymraeg yn cael ei cynnal yr wythnos nesaf yn Aberystwyth a dyma gyfle i Lleol.Cymru fwrw golwg ar enwebiadau Gwobrau Selar 2014. 
 
Ymhlith yr enwebiadau yw’r band pync Y Ffug sydd wedi eu henwebu am driawd o wobrwyon sef y record fer am y sengl gofiadwy Cofiwch Dryweryn, y gân orau gyda Cariad Dosbarth Canol Cymru a’r band gorau. Mae Candelas eleni wedi sefydlu’u hunain fel band mwyaf blaenllaw y Sȋn Roc Gymraeg o bell, gyda’r band o Lanuwchllyn wedi eu henwebu am y fideo gerddoriaeth orau, y band gorau a’r record hir orau. Mae Sŵnami hefyd yn ymgeisio am deitl y record fer orau gyda Gwenwyn. 
 
Ma ...

darllenwch mwy