Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Rhaglen ddogfen yn bwrw golwg ar Gera...

16/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Rhaglen ddogfen yn bwrw golwg ar Geraint Jarman


Geraint Jarman

Bydd S4C yn bwrw golwg unigryw ar fywyd y canwr eiconig Geraint Jarman nos Wener yma mewn rhaglen ddogfen sy'n olrhain hanes ei fywyd.
 
Hefyd, ar yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd â nifer o draciau o'i albwm diweddar 'Dwyn yr hogyn nôl', mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn, Jarman o'r Stiwdio Gefn.
 
Bydd rhaglen ddogfen Geraint Jarman yn mynd o dan groen y canwr, sydd wedi cyfansoddi rhai o ganeuon amlycaf y Gymraeg, fel Ethiopia Newydd, Gwesty Cymru a Tacsi i'r Tywyllwch.
 
"Rwy'n credu fy mod i'n siarad ychydig yn fwy agored yn y rhaglen hon nag yr ydw i wedi'i wneud yn y g ...

darllenwch mwy

Codi cestyll Lego dros wyliau'r Pasg

16/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Codi cestyll Lego dros wyliau'r Pasg


Codi cestyll lego

Bu cannoedd o blant ledled Cymru yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai llawn dychymyg dros wyliau’r Pasg - a chael y cyfle i ailadeiladu cestyll enwog Cymru gyda Lego.
 
Roedd y gweithdai dwy awr ‘Creu gyda Cadw’, a ddarparwyd gan Stiwdios Arloesi Addysg Lego Cymru yng Nghastell Caerffili a Chaer Rufeinig Segontiwm, yn rhoi cyfle i’r plant animeiddio straeon o orffennol Cymru gan ddefnyddio technoleg stopio a symud, a rhoi gwedd newydd i strwythurau hanesyddol gan ddefnyddio Minecraft.
 
Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, "Mae hwn yn gyfle rhagorol i gael pobl ifanc i ddysgu am ein hanes cyfoethog mewn ffordd hw ...

darllenwch mwy

Cyfres yn edrych ar fywyd yng Ngwesty...

16/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Cyfres yn edrych ar fywyd yng Ngwesty Parc y Stradey


Gwesty Parc y Stradey

Bydd S4C yn codi'r caead ar un o westai enwocaf Cymru mewn cyfres newydd sy'n dechrau nos Wener ar S4C. Bydd Gwesty Parc y Stradey yn olrhain bywyd beunyddiol staff a gwesteion Gwesty'r Strade yn Llanelli ac yn rhoi cyfle i wylwyr gwrdd â rhai o gymeriadau lliwgar tref y sosban a'r cyffiniau.
 
Boed yn briodas, yn barti pen-blwydd, yn wledd arbennig neu'n de angladd, mae Gwesty Parc y Stradey wedi bod yn ganolbwynt i gymuned Llanelli ac yn gyrchfan poblogaidd i dwristiaid ers blynyddoedd.
 
Bydd y cyflwynydd Aled Samuel yn ein tywys drwy'r trefnu a'r paratoi, y cwynion a'r ciniawa ac yn dangos sut mae'r staff gweithgar yn mynd ati i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ...

darllenwch mwy

Wood yn llofnodi llythyr yn gwrthwyne...

15/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llofnodi llythyr agored yn herio honiadau a wnaed gan Nigel Farage am fewnfudwyr HIV positif yn y ddadl deledu dros bythefnos yn ôl. 
 
Mae Leanne Wood, arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon ac arweinydd y Blaid Werdd, Natalie Bennett, yn anghytuno gyda ffigyrau a ddefnyddiodd arweinydd UKIP yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar ITV.
 
Ac y maent wedi galw ar Nigel Farage, i ymddiheuro am ei sylwadau dadleuol.
 
Yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar Ebrill 2, honnodd Mr Farage: "Dyma ffaith …mae 7,000 diagnosis yn y wlad hon bob blwyddyn o bobl sydd yn HIV positif… mae 60% ohonynt heb fod a che ...

darllenwch mwy