Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Y Wladwriaeth Islamaidd: Yr effaith a...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Y Wladwriaeth Islamaidd: Yr effaith ar Gymry


Milwyr IS yn gyrru cerbydau arfog drwy ddinas Raqqa yn Syria.

Mae rhaglen materion cyfoes Radio Cymru yr wythnos yma yn clywed sut mae'r ffaith fod hyd at 500 o bobol o Brydain wedi teithio i Syria er mwyn ymladd fel jihadwyr yn effeithio ar fywydau Mwslemiaid yng Nghymru.
 
Gydag adroddiadau am fudiadau eithafol fel Y Wladwriaeth Islamaidd (IS) yn herwgipio a thorri pennau gwystlon, mae rhai Mwslemiaid yn ofni bod pobol yn y gymuned ehangach yn credu mai eithafwyr ydynt hwythau hefyd.
 
Fe ddaeth y Wladwriaeth Islamaidd i'r amlwg yng Nghymru yn gynharach eleni ar ôl i dri o ddynion ifanc o Gaerdydd deithio i Syria i ymladd gyda nhw fel jihadwyr, a hynny heb yn wybod i'w rheini.
 
Mae Sian Messmah, gwraig Fwslemaidd sydd yn f ...

darllenwch mwy

Dŵr Cymru: Cyflwyno tariff newydd

13/11/2014
Categori: Newyddion

Dŵr Cymru: Cyflwyno tariff newydd


Dywed Dŵr Cymru y bydd dros 100,000 o gwsmeriaid ar eu hennill

Mae Dŵr Cwmni wedi lansio tariff newydd maen nhw'n dweud fydd o fudd i dros 100,000 o'u cwsmeriaid mwyaf difreintiedig.
 
Bydd y tariff newydd yn dod i rym yn Ebrill 2015.
 
Cafodd y cynllun ei lansio ar yr un diwrnod â chyhoeddi canlyniadau Dŵr Cymru am y chwe mis diwethaf.
 
Yn ôl y cwmni, bydd yn tariff newydd yn arbed tua £250 y flwyddyn ar gyfartaledd.
 
Fe fydd manylion am sut i wneud cais am y tariff newydd yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn y 2015.
 
Dywed y cwmni eu bod yn amcangyfrif bod tua 160,000 o gwmsriaid yn ei chael hi'n anodd talu biliau dŵr gan ei fod yn cyfateb i dros 5% o'u hincwm teuluol.
 
Mae Dŵr Cymru yn cyfle ...

darllenwch mwy

Caerdydd a Bryste i gyd-weithio er bu...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Mae BBC Cymru ar ddeall fod Cyngor Dinas Caerdydd mewn trafodaethau cynnar gyda Maer Bryste i siarad am gyd-weithio'n agosach i farchnata eu hardaloedd.
 
Mae'n debyg mai'r gobaith fydd i'r ddwy ddinas weithio ar y cyd ar bethau fel prosiectau ynni a chludiant adnewyddadwy.
 
Mae arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, yn dweud eu bod yn rhaid iddynt gydnabod bod y ddwy ardal yn cystadlu am fuddsoddiad gyda rhanbarthau dinasoedd mawr yn Lloegr ac yn arbennig gogledd Lloegr lle mae dinasoedd yn gweithio gyda'i gilydd.
 
Ychwanegodd: "os nad yw Caerdydd yn gweithio gyda chanolfan fawr fel Bryste, bydd Caerdydd ar ei hôl hi yn economaidd, ond gyda'i g ...

darllenwch mwy

Troseddu ar gynnydd yng Nghymru?

13/11/2014
Categori: Newyddion

Troseddu ar gynnydd yng Nghymru?


Mae'r arolwg yn dangos fod cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o droseddau treisgar difrifol

Mae trosedd yng Nghymru wedi cynyddu 17% dros y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau swyddogol a welwyd gan BBC Cymru.
 
Mae arolwg ar droseddu ar gyfer Cymru a Lloegr wedi gostwng yn gyffredinol dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae'n ymddangos fod y ffigyrau ar gyfer Cymru yn unig yn groes i hyn.
 
Mae'r arolwg yn adrodd fod 469,000 o ddigwyddiadau yng Nghymru, o'i gymharu â 401,000 yn 2011.
 
Mae'r rhan fwyaf o'r cynnydd yng Nghymru wedi digwydd yn y flwyddyn ddiwethaf ac mae cynnydd mawr wedi bod yn nifer yr achosion o droseddau treisgar difrifol.
 
Mae'r arolwg troseddu ar gyfer Cymru a Lloegr yn arolwg o gartrefi a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ysta ...

darllenwch mwy