Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Kirsty Williams: Angen cydweithio dro...

02/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Kirsty Williams: Angen cydweithio dros iechyd


Mae Kirsty Williams wedi dweud "na ddylai gwleidyddion ddefnyddio'r GIG fel gêm bêl-droed wleidyddol

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud bod angen i wleidyddion Cymru a'r DU gydweithio, i sicrhau nad yw'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn dod yn "rhwystr diangen" i bobl sy'n ceisio derbyn iechyd.
Mae Kirsty Williams, sy'n cynrychioli etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed ar y ffin â Lloegr, yn dweud bod angen i wleidyddion ddilyn esiampl y byrddau iechyd bob ochr i Glawdd Offa.
Daw'r rhybudd wedi i Ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy, sy'n darparu gofal ar gyfer 40,000 o gleifion o Gymru bob blwyddyn, gael ei roi mewn mesurau arbennig yn dilyn archwiliad gan y Comisiwn Safon Gofal.
Mae Ms Williams yn credu bod yr adroddiad yn bryderus, ond mae hi'n dweud bod angen ...

darllenwch mwy

Gwobr nofel Gymraeg orau i Un Nos Ola...

02/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gwobr nofel Gymraeg orau i Un Nos Ola Leuad


Dywed rhai mai Un Nos Ola' Leuad oedd gwir hunangofiant Caradog Prichard

Mae'r nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard wedi ei wobrwyo fel y 'Nofel Gymraeg Orau' gan feirniaid y Wales Arts Review.
Cafodd y nofel ei dewis ar ol i 1,400 o ddarllenwyr y Wales Arts Review bleidleisio ar restr fer gafodd ei dewis gan banel o arbenigwyr llenyddol.

Cafodd y wobr ei chyflwyno i ferch yr awdur, Mari Prichard.

Dywedodd Uwch Olygydd y Wales Arts Review, Gary Raymond: "Mae Un Nos Ola Leuad yn llawn haeddiannol o'r wobr.
 
"Yn arbennig, rydym wedi ein boddhau i'r nofel ddod i frig yr arolwg barn gan ei fod yn dangos bod nifer sylweddol o ymwelwyr i'n gwefan yn ddarllenwyr llenyddiaeth Gymraeg, yn ogystal â'n cynnwys llenyddol Saesneg."

Dywedodd yr a ...

darllenwch mwy

Dydd Sul disglair' ar S4C wrth i Clwb...

02/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Bydd S4C yn darlledu gêm rownd gyntaf Cwpan yr FA rhwng Wrecsam a Woking yn fyw ac yn ecsgliwsif ar y sianel ddydd Sul 9 Tachwedd fel rhan o becyn prynhawn o bêl-droed pwerus.
 
Bydd y sioe chwaraeon brynhawn Sul Clwb ar y Cae Ras Wrecsam ar gyfer y gêm gyfan, gyda'r gic gyntaf am 2.00pm a’r rhaglen yn dechrau am 1.50pm.
 
Bydd tîm Sgorio hefyd yn darlledu gem Cei Connah v Prestatyn o Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports a chwaraeir yn gynt yn y dydd yn gyfan am 4.00pm.
 
Tîm rhaglen Sgorio fydd yn gyfrifol am ddarllediad gêm Wrecsam a fydd yn cael ei dangos yn fyw ar yr un pryd ar wefan S4C - s4c.co.uk - sydd ar gael ar-lein ledl ...

darllenwch mwy

Arwydd Gaeleg yn lle un Cymraeg mewn ...

02/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Arwydd Gaeleg yn lle un Cymraeg mewn siop yn Abertawe


Cafodd yr arwydd ei osod y tu allan i archfarchnad Asda yn Nhreforys

Mae archfarchnad wedi gaddo tynnu arwydd ddwyieithog i lawr o siop yn Abertawe, gan ei fod yn cynnwys gair mewn Gaeleg yn hytrach na'r Gymraeg.
Mae Asda wedi gaddo cywiro'r arwydd, gan ddweud: "Diolch i'r siopwr craff wnaeth sylwi ar y camgymeriad. Bydd arwyddion newydd yn cael eu gosod yn fuan."
Daw'r camgymeriad ddyddiau ar ôl i archfarchnad yn Aberystwyth ymddiheuro am arwydd Cymraeg ar beiriant arian oedd yn cynnig "codiad am ddim".
 
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net