Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Hyfforddiant i athrawon yng Nghymru y...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud ei fod am weld "trefn" yn y system hyfforddi athrawon yng Nghymru.
Fe ddywedodd wrth raglen Sunday Politics y BBC fod angen i athrawon "dderbyn yr her" wrth i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newid.
Ychwanegodd Mr Lewis y bydd y TGAU Cymru'n unig - sydd ar y gweill y flwyddyn nesa' - yn "gadarn" a "heriol".
Ers mis Medi, mae'n rhaid i ysgolion egluro sut mae'n nhw'n cyrraedd anghenion datblygiad proffesiynol eu staff.
Mae'n rhan o "fargen newydd" i hyfforddi athrawon - gafodd ei lansio yn gynharach eleni.
Fe ddywedodd Mr Lewis: "Yn aml, mae'n anodd i athro mewn awyrgylch ysgol brysur allu llywio eu gyrfa drwy ddryswch nifer y cyrsiau sydd ...

darllenwch mwy

James Hook yn cael ei alw i garfan Cymru

09/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae James Hook wedi cael ei alw i garfan Cymru ar gyfer gemau'r hydref wedi i Dan Biggar ddioddef anaf.
 
Fe anafodd Biggar ei afl yng ngêm Cymru yn erbyn Awstralia.
 
Doedd Hook - sydd wedi ennill 76 chap - ddim yn rhan o garfan wreiddiol Warren Gatland i herio'r Wallabies, Fiji, Seland Newydd a De Affrica.
 
Mae pryder na fydd Leigh Halfpenny ar gael chwaith wedi iddo ddioddef cyfergyd yn ystod y gêm ddydd Sadwrn.
 
Mae Hook ymysg grŵp o chwaraewyr na fydd ar gael i chwarae yn erbyn De Affrica ar 29 Tachwedd - gan nad yw clybiau'r Uwchgynghrair yn Lloegr yn rhyddhau eu haelodau y tu allan i ffenstr gemau rhyngwladol yr IRB.
 
Mae ffitrwydd Rhy ...

darllenwch mwy

Lidl a'r Gymraeg: Tro pedol?

09/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mewn neges ar gyfrif Facebook a Twitter y cwmni, mae archfarchnad Lidl yn dweud "na fydden nhw byth yn 'gwahardd' defnyddio'r Gymraeg yn Lidl".
Fe gafodd y neges ei chyhoeddi yn dilyn ymateb i erthygl ar Cymru Fyw brynhawn dydd Gwener.
Fe ofynnodd Cymru Fyw i Lidl UK am bolisi iaith y cwmni ddydd Gwener, wedi i ddau weithiwr yn yr Alban ddweud eu bod nhw "wedi cael eu bygwth â diswyddiad" am siarad Pwyleg yn ystod seibiant.
Pan holodd Cymru Fyw beth oedd safbwynt y cwmni am yr iaith Gymraeg, fe gafwyd datganiad gan Lidl UK yn dweud mai polisi'r cwmni ydy bod y gweithwyr yn siarad yn Saesneg 'efo'r cwsmeriaid bob amser waeth beth fo'u hiaith frodorol.
Ond nawr, gan ymddiheuro am y " ...

darllenwch mwy

'Dim angen' comisiynydd cyn-filwyr

09/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud nad oes angen comisiynydd i edrych ar anghenion cyn-filwyr yn Nghymru ar hyn o bryd.
Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politics Wales, fe ddywedodd Carwyn Jones ei bod hi'n anodd gweld pa gymorth fyddai comisiynydd yn ei gynnig:
"Dyw e ddim yn rhywbeth 'dy ni wedi ei glywed gan sefydliadau i gyn-filwyr. Mae'n rhaid i chi gofio mai bychan ydi Cymru. Mae'n llawer haws trefnu i gwrdd â gweinidog yng Nghymru nad ydi hi yn Lloegr."
Ychwanegodd: "Weithiau yn Lloegr, mae angen comisiynydd, ond yng Nghymru - gall sefydliadau i gyn-filwyr gyfarfod â gweinidog os ydyn nhw am wneud hynny. Fyddai rhoi rhywun yn y canol ddim yn gwneud synnwyr".
Ddydd Merch ...

darllenwch mwy