Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Llety newydd yng nghysgod Castell Har...

28/05/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr aros dros nos yng nghysgod Castell Harlech o fis Awst ymlaen, wrth i ganolfan newydd agor ei drysau ac mae’r Gweinidog Diwylliant Ken Skates yn rhoi’r cyfle i’r cyhoedd fathu enw i’r llety newydd a fydd yn rhan o’r Ganolfan. 
 
Fel rhan o brosiect ehangach gwerth £6.0m, sydd â’r nod o wella Castell Harlech a thwristiaeth ddiwylliannol yr ardal i ymwelwyr, mae’r gwaith adeiladu ar lety newydd yn tynnu at y terfyn a bydd yn agor i’r cyhoedd ym mis Awst 2015. 
 
Wedi ei greu o hen westy a adeiladwyd ger y safle sy’n dyddio o’r 13eg ganrif, mae’r llawr isaf wedi cael ei dra ...

darllenwch mwy

Elis Dafydd o Drefor yn ennill y Gadair

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Elis Dafydd, sydd yn wreiddiol o Drefor ger Caernarfon, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae’r gadair yn cael ei chyflwyno am gyfansoddi’r gerdd gaeth neu rydd orau, heb fod dros 100 llinell.  Gwreichion oedd y testun eleni.
 
Aeth Elis i Ysgol yr Eifl yn Nhrefor, Ysgol Glan-y-Môr a Choleg Meirion Dwyfor cyn mynd ymlaen i wneud gradd mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.  Mae bellach yn astudio am radd MA yno.  Roedd yn cystadlu o dan y ffug enw ‘Rhys’. 
 
Roedd deuddeg wedi cystadlu eleni, ac roedd y beirniaid Ifan Prys a Mari George yn teimlo y gallai’r cyntaf, ail a’ ...

darllenwch mwy

Bwrlwm Eisteddfod yr Urdd 2015

28/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hyd yma yn Llancaiach Fawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Eisteddfod Caerffili a’r Cyffiniau 2015 yn argoeli’n ‘steddfod i’w chofio, gyda chroeso pobl Caerffili yn gynnes.
 
I’r rhai ohonoch sydd heb fentro ar y Maes eto, ewch draw am sbec a mwynhewch yr awyrgylch.  O’r wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth, mae yna ddigonedd o weithgareddau i ddenu plant o bob oed. Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae posib hefyd mwynhau bandiau ac artistiaid yn canu ar y llwyfan perfformio. Mae yna gyfleoedd ...

darllenwch mwy

Cyn-ganwr Pep le Pew yn byw mewn ogof...

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Seren hip hop o Borthmadog sy'n byw mewn ogof yn Sbaen fydd yn cael y sylw mewn rhifyn arbennig o'r gyfres sin gerddoriaeth Ochr 1 am 10 heno.
 
Rhwng 2000 a 2005, roedd Aron Elias yn aelod amlwg o'r sin gerddorol yng Nghymru, fel prif leisydd un o grwpiau mwya' poblogaidd a dylanwadol y cyfnod - Pep le Pew. Yna, fe aeth Aron i ganu gyda grŵp dylanwadol arall ar y sin, Y Rei, hyd i'r grŵp ddod i ben yn 2009.
 
Bellach, mae Aron yn byw bywyd diddorol a gwahanol iawn mewn ogof yn ninas Granada, Sbaen.
 
Ar ôl cael digon o'i fywyd prysur, penderfynodd Aron adael bwrlwm y sin roc a phop ac yn ystod y rhaglen Ochr 1: Aron Elias cawn glywed ei resymau dros adael Cymru am ...

darllenwch mwy