Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Canibaliaeth Coed Duon: Cyhoeddi enw ...

07/11/2014
Categori: Newyddion

Canibaliaeth Coed Duon: Cyhoeddi enw dynes


Cafodd Matthew Williams ei arestio ar ôl iddo ymosod ar Cerys Marie Yemm

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi mai Cerys Marie Yemm yw enw'r ddynes a gafodd ei llofruddio mewn gweithred o ganibaliaeth yn Argoed, ger y Coed Duon.
Daeth swyddogion Heddlu Gwent o hyd i Matthew Williams, 34, yn ymosod ar y ddynes 22 mlwydd oed yng Ngwesty'r Sirhowy Arms.
Cafodd Williams ei saethu gyda gwn Taser cyn ei arestio, ond bu farw yn ddiweddarach.
Mae wedi dod i'r amlwg fod Williams wedi cael ei ryddhau o'r carchar yn ddiweddar.
Dywedodd Heddlu Gwent fod Williams yn lleol i'r ardal a bod y ddynes hefyd o ardal y Coed Duon.
Nid yw'r heddlu yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.
Ymchwiliad yr IPCC
Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymch ...

darllenwch mwy

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol a...

07/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol am yr hawliau newydd


Robin Farrar Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhybuddio y gallai fod “mannau gwan cyfreithiol” yn yr hawliau newydd i’r Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 7 Tachwedd).
 
Mae’r Gymdeithas wedi bod yn trafod gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ers misoedd er mwyn ceisio sicrhau y bydd y Safonau - dyletswyddau iaith newydd ar gyrff o dan Fesur y Gymraeg 2011 - yn sicrhau hawliau clir a gwasanaethau Cymraeg i bobl Cymru.
 
Dywedodd Manon Elin, llefarydd hawliau’r mudiad: “O edrych ar y Safonau drafft, mae’n ymddangos bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o’n pryderon, a rhaid croesawu hynny, ond mae rhai materion sy’n peri pryder cyfreithiol ...

darllenwch mwy

Dau wedi marw wedi 'ymosodiad' yn Arg...

07/11/2014
Categori: Newyddion

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i lofruddiaeth, ar ôl i ddau berson farw yn dilyn digwyddiad mewn llety gwely a brecwast i'r di-gartref yn Argoed, y Coed Duon, Sir Caerffili, yn oriau mân fore Iau.
Credir fod yr heddlu yn trin yr achos fel un o ganibaliaeth.
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r Sirhowy Arms am 1.23am - wedi adroddiadau o ymosodiad.
Fe gafwyd hyd i fenyw wedi ei hanafu yn ddifrifol, ac mae'r heddlu wedi cadarnhau ei bod hi bellach wedi marw.
Fe gafodd dyn ei arestio a chafodd gwn-llonyddu (stun-gun) ei defnyddio.
Credir i'r ddau fod mewn perthynas.
Tra'r oedd y dyn wedi ei arestio, fe aeth yn anymwybodol. Er i swyddogion a pharafeddygon ...

darllenwch mwy

Cofio chwaraewyr rygbi y Rhyfel Mawr

07/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cofio chwaraewyr rygbi y Rhyfel Mawr


Richard Garnons Williams

Wrth i dîm rygbi Cymru herio Awstralia fory, fe fydd 'na seremoni cyn y gic gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm i gofio'r chwaraewyr rhyngwladol gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
Yn ystod y brwydro, bu farw 13 o ddynion oedd wedi cynrychioli Cymru ar y cae rygbi.
Yn ôl yr hanesydd Gareth Williams, roedd y 13 yn cynrychioli pob haen o gymdeithas, gan adlewyrchu Cymru o ran dosbarthiadau cymdeithasol ac yn dod o wahanol rannau o Gymru.
Richard Garnons Williams, un cap, 1881
Cafodd ei eni yn 1856 yn Llowes, Sir Faesyfed. Bu farw ym mrwydr Loos, ar 27 Medi 1915 yn 59 oed.

Charles Taylor
 
Charles Taylor, naw cap, 1884-1887
Cafodd ei eni yn 1863 yn Rhiwabon, Wrecsam. ...

darllenwch mwy