Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gohirio gêm rhwng Y Rhyl a Chaerfyrdd...

08/11/2014
Categori: Newyddion

Oherwydd tân yn stadiwm Y Rhyl, mae gêm Uwchgynghrair Cymru yn erbyn Caerfyrddin bnawn Sadwrn wedi ei gohirio.
Fe gafodd yr ystafelloedd newid a chit y tîm cartref eu difrodi gan y fflamau ddydd Mercher.
Fe ddywedodd y clwb na chawn nhw gynnal gemau nes iddyn nhw dderbyn cymeradwyaeth gan swyddogion iechyd a diogelwch.
Mae'n "amser pryderus" i'r clwb, yn ôl llefarydd, sydd wedi lansio apêl i drwsio'r difrod..
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw     Dyddiad Cyhoeddi: 08/11/2014
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Tân Caernarfon: Ffordd ynghau

08/11/2014
Categori: Newyddion

Fe gafodd un o lonydd prysuraf Caernarfon ei chau fore Sadwrn oherwydd tân mewn fflat.
Fe gafodd y gwasanaeth tân eu galw i'r B4419 Ffordd Bangor toc wedi 07.00 y bore 'ma, gan fod tân mewn fflat ail-lawr ar y stryd.
Bu tair injan dân yno.
Chafodd neb eu hanafu, yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw     Dyddiad Cyhoeddi: 08/11/2014
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Gwyn Jones – ‘ffydd yn fy ngwlad’

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae sylwebydd rygbi S4C yn credu y dylai Cymru ddangos mwy o uchelgais yng ngemau’r Hydref
Mae’r tymor caled o rygbi rhyngwladol yn dechrau fory.
Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gobeithio y gall Cymru fwynhau o leiaf un fuddugoliaeth yn erbyn un o gewri rygbi Hemisffer y De cyn Cwpan y Byd y flwyddyn nesaf.
Byddai dwy fuddugoliaeth mas o bedair yn dderbyniol.
Ond tybed a fyddai cefnogwyr Seland Newydd neu Dde Affrica yn derbyn y mesur hwn o lwyddiant? Dwi’n amau’n fawr.
Mae cefnogwyr Lloegr yn disgwyl mwy na dwy fuddugoliaeth wrth iddyn nhw baratoi i wynebu’r tri thîm mawr a Samoa ym mis Tachwedd ac edrych ymlaen at groesawu Cwpan y Byd i’w tom ...

darllenwch mwy

Cymru i gefnu ar record siomedig?

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cymru i gefnu ar record siomedig?


Michael Cheika yw'r trydydd hyfforddwr i Awstralia mewn 15 mis

Bydd Cymru yn ceisio rhoi diwedd ar eu record wael ddiweddar yn erbyn Awstralia yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.
Mae Cymru wedi colli'r naw gêm ddiwethaf yn erbyn y tîm o hemisffer y de.
Bydd yr hyfforddwr Warren Gatland yn rhoi pwyslais ar y gallu i orffen yn gryf, gan ei fod yn ymwybodol o'r ffaith fod Cymru wedi bod ar y blaen yn y chwe munud olaf yn y tair gem ddiweddara' iddyn nhw golli yn erbyn y Wallabies.
Hwn fydd y tro cyntaf i Gymru chwarae ar y borfa newydd gafodd ei dadorchuddio i'r cyhoedd yr wythnos ddiwethaf.
Mae'r wyneb newydd, sy'n gymysgedd o wair naturiol a ffibr, wedi costio £3.1 miliwn.
Daw Awstralia i Gymru ar ôl colli tair gem brawf yn olynol.
...

darllenwch mwy