Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Heddlu'n defnyddio chwistrell hylif d...

06/11/2014
Categori: Newyddion

Heddlu'n defnyddio chwistrell hylif dagrau mewn ysgol


Chwistryllydd Hylif Dagrau (PAVA) tebyg i hwn a ddefnyddiwyd mewn camgymeriad

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau fod Swyddog Cyswllt Ysgolion wedi defnyddio chwistrellydd hylif dagrau (PAVA) mewn camgymeriad wrth gyflwyno gwers i ddisgyblion ysgol gynradd.
 
Fel rhan o'r wers yn Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed ger Caerffili, roedd y swyddog yn dangos sut oedd cyfarpar yr heddlu yn cael ei ddefnyddio.
 
Roedd hyn yn cynnwys arddangos sut oedd chwistrell hylif dagrau yn cael ei ddefnyddio. Ar gyfer dosbarthiadau o'r math yma fel arfer, mae'r swyddogion yn llenwi'r chwistrellydd gyda dwr yn hytrach na'r hylif dagrau go iawn.
 
Ond ar yr achlysur hwn roedd hylif dagrau wedi cael ei ddefnyddio wrth ymgymryd â'r wers a chafodd y chwistrell ei ryddhau y ...

darllenwch mwy

Ramsey ac Allen yn ôl i Gymru yn erby...

06/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Aaron Ramsey a Joe Allen yn ôl yng Ngharfan Cymru i wynebu Gwlad Belg yn rownd ragbrofol Euro 2016.
 
Fe wnaeth y ddau fethu'r ddwy gêm ddiwethaf yn erbyn Bosnia-Hercegovina a Chyprus fis diwethaf gydag anafiadau.
 
Mae lle i Gareth Bale yn y garfan hefyd ar ôl iddo chwarae i Real Madrid ddydd Mawrth yn dilyn anaf.
 
Does dim lle yn y garfan i Andy King sydd wedi ei wahardd yn dilyn cerdyn coch yn erbyn Cyprus, na chwaith Simon Church - sydd wedi anafu pont yr ysgwydd - na Dave Edwards - sydd wedi anafu ei ben-glin.
 
Mae'r amddiffynwyr James Collins, Adam Matthews a Paul Dummett hefyd yn dychwelyd.
 
Mae tîm Chris Coleman ar fri ...

darllenwch mwy

Dau wedi marw wedi 'ymosodiad' yn Arg...

06/11/2014
Categori: Newyddion

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i lofruddiaeth, ar ôl i ddau berson farw yn dilyn digwyddiad mewn llety gwely a brecwast i'r di-gartref yn Argoed, y Coed Duon, Sir Caerffili, yn oriau mân fore Iau.
 
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r Sirhowy Arms am 1.23am - wedi adroddiadau o ymosodiad.
 
Fe gafwyd hyd i fenyw wedi ei hanafu, ac mae'r heddlu wedi cadarnhau ei bod hi bellach wedi marw.
 
Fe gafodd dyn ei arestio a chafodd gwn-llonyddu (stun-gun) ei defnyddio.
 
Tra'r oedd y dyn wedi ei arestio, fe aeth yn anymwybodol. Er i swyddogion a pharafeddygon geisio ei adfer, bu farw.
 
Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Amb ...

darllenwch mwy

Damwain: Apêl am dystion

06/11/2014
Categori: Newyddion

Damwain: Apêl am dystion


Apêl am dystion

Cafodd pedwar o bobl eu cludo i'r ysbyty ar ôl damwain ddifrifol ar yr A470 ger Llanrwst.
 
Dywed Heddlu'r Gogledd bod y ddamwain wedi digwydd toc cyn hanner dydd, dydd Iau, ger Gwesty Abaty Maenan, ble bu gwrthdrawiad rhwng VW Golf arian a Vauxhall Astra glas.
 
Mae'r ffordd rhwng Llanrwst a Tal-y-Cafn bellach wedi ailagor, wedi iddi fod ar gau am rai oriau.
 
Aed a tri o'r rhai a anafwyd i Ysbyty Gwynedd, Bangor ac aed a'r llall i Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.
 
Dywed yr heddlu fod gyrrwr y VW Golf a theithiwr o'r Vauxhall Astra mewn cyflwr difrifol.
 
Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad, a dylai unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth alw'r ...

darllenwch mwy