Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Diwrnod y Gadair - Ceri Wyn Jones ar ...

08/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae Dydd Gwener yn ddiwrnod mawr ar Faes yr Eisteddfod gyda’r seremoni Cadeirio yn y Pafiliwn.  A braf oedd gweld teilyngdod eleni gyda’r Prifardd Ceri Wyn Jones yn ennill y Gadair.  Y teitl eleni oedd ‘Lloches’ a'r beirniaid oedd Llion Jones, Alan Llwyd ac Idris Reynolds. Dywedodd Llion Jones yn y feirniadaeth 
 
“Mewn cystadleuaeth, lle mae llawer iawn o gynganeddu blinedig a llafurus, dyma waith sy’n danchwa o drawiadau newydd ac annisgwyl” aeth ymlaen i ddweud bod “Cadwgan yn llwyr haeddu cadair Eisteddfod Sir Gar” 
 
Heddiw roedd hi hefyd yn ddiwrnod mawr i Stephen Jones ac Aled Siôn Davies, ro ...

darllenwch mwy

Dewi Wyn Williams yn Cipio'r Fedal Dd...

07/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Dewi Wyn Williams sydd wedi cipio'r Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin. Mae Dewi yn sgriptiwr amlwg yng Nghymru ac fe ddaeth i’r brig gyda’r ddrama 'La Primera Cena'. Y beirniaid oedd Sara Lloyd a Roger Williams a dywedodd Roger Williams: 
 
“Mae’n Strwythuro’r deialog gyda chrefft a dychymyg ac yn llwyddo i fachu’r gynulleidfa”. 
 
Enillydd arall neithiwr oedd Joella Price yn wreiddiol o Bort Talbot, hi oedd enillydd Dysgwr y Flwyddyn 2014. Wedi treulio cyfnodau yn byw yn America, Awstralia, Lloegr a Malta mae Joella nawr yn byw yng Nghaerdydd. Cyhoeddwyd hi fel yr enillydd mewn seremoni arbennig ym Mha ...

darllenwch mwy

Lansio #PethauBychain - Beth fyddwch ...

07/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Heddiw yn yr Eisteddfod yn Llanelli fe lansiwyd ymgyrch newydd #PethauBychain gan Lywodraeth Cymru. Pwrpas yr ymgyrch yw annog cynnydd yn ddefnydd yr iaith Gymraeg ac mae yn cael ei ysbrydoli gan ymadrodd enwog ein nawddsant, Dewi Sant, “Gwnewch y pethau bychain”.

Y syniad tu ôl yr ymgyrch yw annog pobl i rannu awgrymiadau ar sut y gallwn ni gyd wneud newidiadau bach yn ein bywydau er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg bob dydd.  
 


 
Ar wefan Llywodraeth Cymru maent wedi awgrymu nifer o ffyrdd allwn ni gyd gefnogi’r ymgyrch a dyma rhai o’i awgrymiadau nhw: 

Tecstio a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg
De ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau Diwrnod 5

06/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar ôl llwyddiant ddoe yn cipio Gwobr Goffa Daniel Owen, Lleucu Roberts sydd ar y brig heddiw eto yn ennill y Fedal Rhyddiaith am ei chyfrol, Saith Oes Efa. Y beirniaid oedd Catrin Beard, Meg Elis a Manon Rhys a dywedodd Catrin Beard: 

"Mae Saith Oes Efa'n gyfrol sy'n haeddu ei lle ar unrhyw silff lyfrau. Dyma enillydd teilwng sy'n llawn haeddu'r Fedal Ryddiaith gyda phob clod."
Mae sawl enillydd arall wedi bod yn ystod y dydd a dyma gip olwg o rhai ohonynt: 

Unawd Gymraeg 19 - 25 oed - Gethin Lewis 
Unawd o Oratorio neu Offeren 19 - 25 oed - Kieron-Connor Valentine
Dawns Stepio Unigol i Ferched - Sara Mai Davies 
Unawd Operatig 19 - 25 oed - Daniel Calan J ...

darllenwch mwy