Palas Print ym Mangor yn cau

12/01/2015

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Palas Print ym Mangor yn cau

Cyhoeddodd Siop Lyfrau Palas Print o Gaernarfon eu bod yn cau eu siop ym Mangor ddiwedd y mis am nad oedd hi’n ‘gynaladwy’.  Agorodd y siop ei drysau yn 2012 ar stryd fawr dinas Bangor. 

 

Dywedodd y perchnogion mewn datganiad heddiw, nad oedd y siop bellach yn gynaladwy, "Yn anffodus, nid yw’n bosib adrodd am yr un llwyddiant ym Mangor, ac yn wir, rhaid cydnabod er gwaetha’n holl ymdrechion, a chefnogaeth cyson carfan fechan o bobl yn ardal Bangor sy’n gwerthfawrogi’r hyn yr ydym yn ei wneud, nid ydym wedi llwyddo i ddatblygu’r busnes ym Mangor."

 

Ychwanegodd, "Fe’m gorfodwyd dros y misoedd diwetha i wynebu’r ffaith caled nad yw siop Bangor yn gynaladwy. Ac felly, gyda thristwch mawr, ac ymddiheuriaidau i’n cwsmeriaid a’n cefnogwyr selog ym Mangor, rhaid i ni gyhoeddi y bydd siop Bangor yn cau am y tro olaf am 5.30pm, dydd Sadwrn, Ionawr 24ain."

 

Mae gan Palas Print siop arall yng Nghaernarfon ac mae’r siop honno yn aros ar agor, gyda'r perchnogion yn pwysleisio fod y siop yn Nhre'r Cofis yn parhau yn llwyddiannus,   "Rhaid pwysleisio bod Palas Print Caernarfon yn hyfyw ac yn llwyddo, ac rwy’n ffyddiog ein bod yn gwneud y penderfyniad cywir yn y tymor hir, er mai anodd a thrist yw cydnabod ein bod wedi methu ym Mangor."

 

Mae Palas Print yn denu llyfrbryfed o bob rhan o’r wlad, gyda’r siop wedi derbyn adolygiadau ffafriol gan bapur newydd Y Guardian.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net