Paratoi i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

25/02/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni dros yr wythnos i ddod.

Dyma rai o’r gweithgareddau sydd wedi dod i sylw Lleol.cymru hyd yma. 

 

Fe fydd dinas Bangor yn fwrlwm o liw a cherddoriaeth ddydd Sul, 28 Chwefror, pan fydd Gorymdaith Dewi Sant y ddinas yn cael ei chynnal.

 

Yn dilyn llwyddiant mawr yr orymdaith gyntaf y llynedd, mae’r trefnwyr wedi mynd ati eto eleni i sicrhau digwyddiad hwyliog.

 

Gan ymgynnull wrth y Cloc am 11.30 a.m., bydd y band carnifal lleol Bloco Sŵn yn arwain y gorymdeithwyr i fyny’r Stryd Fawr, i lawr heibio cefn y Gadeirlan ac yna draw i Pontio. Yn Pontio, bydd cyfle i ganu cân neu ddwy dan arweiniad Cefin Roberts, a bydd y parti gwerin Boncathod o ardal Bethesda yn canu hefyd.

 

Menter Iaith Bangor sydd wedi trefnu’r orymdaith mewn partneriaeth â Hunaniaith a Pontio a gyda chefnogaeth gan Gyngor Dinas Bangor, Dafydd Hardy a Tudur Owen Roberts Glynne & Co. 

 

Dywedodd Tegwen Parri, ysgrifennydd y Fenter: «Rydan ni’n gobeithio y bydd pawb o bob oed, gan gynnwys teuluoedd cyfan, yn dod aton ni i ddathlu gŵyl ein nawddsant, a dathlu Cymreictod ei hun, mewn achlysur lliwgar a llawen. Mae croeso mawr i bawb – dewch yn llu!’

 

Dathlu Dewi Sant yng Ngheredigion

 

Yng Ngheredigion fe fydd Parêd Gŵyl Dewi yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 5 Mawrth 2016. Dyma fydd y digwyddiad fwyaf hyd yma yn cael ei arwain gan y pibydd Gwilym Bowen Rhys. Yr artist Mary Lloyd Jones fydd y Tywysydd a bydd aelodau corau Aberystwyth yn canu wrth gerdded i gyfeiliant Band Arian y dref. Bydd Band Drwm Cambria yn ail-ymddangos am y tro cyntaf ers 2013.

 

Fel rhan o’r digwyddiad y mae Cered, Menter Iaith Ceredigion, wedi trefnu llu o ddigwyddiadau, gweithdai a pherfformiadau yn road ac am ddim drwy gydol y dydd i blant a theuluoedd.

 

Yn ystod y dydd, fe fydd adloniant yn dechrau am 10.30yb ar Sgwâr Owain Glyndŵr ac yn Cafe MGs. Ymhlith yr artistiaid fydd yn canu mae Gwilym Bowen Rhys, Band Drwm Cambria Drum Band, Raffdam, Dilwyn a Huw Banjo a Carwyn Fowler.

 

Hefyd bydd gweithdai di-ri a stondinau  yn yr Hen Goleg, cyn i’r dathliadau symud draw i Gloc Tref Aberystwyth erbyn 1yp ar gyfer cychwyn y Parêd. Ymhlith y gweithgareddau yn yr Hen Goleg mae gweithdai ysgrifennu caneuon, crefftau, bitbocsio, barddoniaeth, iwcalili a graffiti ynghyd â stondinau gan Cowbois yn gwerthu crysau T Cymraeg, Coleg Ceredigion yn paentio wynebau a mwy.

 

Am 1yp, fe fydd yr orymdaith yn cychwyn o Gloc Tref Aberystwyth hyd at Lys y Brenin ac am 2yp bydd gweithgareddau Cered i blant a theuluoedd yn ailgychwyn  yn yr Hen Goleg drwy gydol y prynhawn.

 

Bydd cerddoriaeth yn parhau hefyd, gydag adloniant yn Nhafarn y Llew Du gan Gwilym Bowen Rhys ac yna sesiwn Werin.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru