Parc Gwledig Pen-bre i gynnal un o'r digwyddiadau cyntaf ar ôl y cyfnod cloi

25/08/2020

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Dewiswyd Parc Gwledig Pen-bre Cyngor Sir Caerfyrddin i gynnal un o'r digwyddiadau chwaraeon awyr agored cyntaf yng Nghymru ers cyfyngiadau symud Covid-19, pan fydd deuathlon yn digwydd ar y Parc mis Medi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith i dri digwyddiad prawf yn ymwneud â chwaraeon a diwylliant fel rhan o'r broses o lacio'r cyfyngiadau.

 

Bydd Parc Gwledig Pen-bre yn cynnal deuathlon ddydd Sul, 6 Medi, gyda nifer cyfyngedig o gystadleuwyr, er na fydd yno unrhyw wylwyr.

 

Bydd y digwyddiad yn cael ei fonitro a bydd yn helpu i lywio polisi Llywodraeth Cymru ar ddigwyddiadau chwaraeon yn y dyfodol wrth i'r wlad barhau i adfer yn sgil Covid-19.

 

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Thriathlon Cymru i sicrhau y gall athletwyr gystadlu'n ddiogel, gydag asesiadau risg a phrotocolau llym yn cael eu rhoi ar waith.

 

Digwyddiad prawf

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wrth ein bodd o gael cynnal y digwyddiad prawf hwn yma yn Sir Gaerfyrddin, a gobeithiwn y bydd hyn yn arwydd o weld mwy o ddigwyddiadau chwaraeon yn dychwelyd yn y dyfodol. Mae ein timau'n gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru a Thriathlon Cymru i sicrhau bod y digwyddiad yn ddiogel a hynny gan ddarparu cwrs deuathlon cyffrous a heriol i gystadleuwyr.”