Partneriaeth cyffrous rhwng Lleol.net a SaySomethinginWelsh.com

25/11/2011

Categori: Ar-lein, Newyddion

Hoffech chi ddenu rhagor o gwsmeriaid?  A helpu'r Gymraeg ar yr un pryd? 

 

Heb dalu ceiniog?

 

Darllenwch ymlaen i ganfod sut y gall partneriaeth cyffrous rhwng Lleol.net a SaySomethinginWelsh.com fod o fudd i'ch busnes chi:

 

Beth yw SaySomethinginWelsh?

 

Cwrs Cymraeg byd-eang yw SaySomethinginWelsh.com (SSiW), sydd â dros 16 000 o ddysgwyr wedi'u cofrestri.  Nid oes unrhyw ddarllen nag ysgrifennu yng nghyrsiau SSiW, felly mae unrhywun sydd yn defnyddio ein cwrs yn dysgu i siarad o'r cychwyn cyntaf.  Mae gennym fforwm cyfeillgar sydd yn hybu hyder ein dysgwyr trwy gynnig cymorth a chymdeithas, ac mae nifer o grwpiau siarad wedi'u cychwyn yng Nghymru a thramor gan ein dysgwyr brwdfrydig.

 

Derbyniodd SSiW wobr gan Sefydliad Materion Cymreig eleni am ein gwaith yn dysgu Cymraeg i'r byd, ac yn dennu dysgwyr tramor i Gymru.

 

Pam ydyn ni'n cydweithio gyda Lleol.net?

 

Mae Lleol.net yn cynnig gwasanaeth pwysig i'n dysgwyr.  Mae dysgwyr yn awyddus iawn i ddefnyddio siopau, tafarndai, caffis a gwansanaethau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg – mae'n aml yn fwy pwysig i ddysgwr sydd am ymarfer nag yw i Gymro Cymraeg cynhenid – ond anodd yw gwybod o flaen llaw pa rai sydd â staff Cymraeg, a ble mae'r lleoedd gorau i fynd er mwyn gallu defnyddio eu hiaith newydd.  Mae Lleol.net yn darparu'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn i'n dysgwyr ni allu defnyddio'u Cymraeg yn fwy aml.

 

Beth gewch chi o'r partneriaeth?

 

Yn yr economi sydd ohoni, mae pob cwsmer yn bwysig.  Trwy Lleol.net, byddwch chi'n gallu dennu dysgwyr i ddefnyddio'ch gwasanaeth chi drwy hysbysebu yn uniongyrchol iddynt, byddwch ar eich ennill.

 

Bydd Say Something in Welsh yn hysbysebu Lleol.net i'n dysgwyr, ac yn hyrwyddo defnydd o'r wefan o fewn cymuned y dysgwyr fel ffordd wych o ganfod lleoedd i ymarfer.  Mae llawer o ddysgwyr – yn dwristiaid ac yn drigolion – yn gofyn ar ein fforwm am leoedd i ymarfer, a byddwn yn cyfeirio'r siaradwyr brwdfrydig hyn at Lleol.net, ac atoch chi'r hysbysebwyr.

 

Argymhelliad gan ffrind yw'r hysbysrwydd gorau i unrhyw gwmni, ac mae dysgwyr sydd wedi defnyddio gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn dda iawn am sôn am wasanaethau felly ar ein fforwm, ac wrth ei gilydd.  Dyma roi mwy fyth o gyhoeddusrwydd o'r fath orau i chi.

 

Mae croeso i chi ddefnyddio ein cwrs rhad ac am ddim, sydd yn darparu dros 35 gwers hanner awr, a digon o Gymraeg ar gyfer bywyd pob dydd, ar gyfer eich staff.  Os oes staff di-Gymraeg gyda chi fyddai'n hoffi gallu siarad Cymraeg, SSiW yw'r cwrs delfrydol ar eu cyfer, yn rhoi'r hyder iddyn nhw ddefnyddio'r Gymraeg gyda'ch cwsmeriaid bron yn syth.  Bydd nodi bod eich staff yn dysgu gyda SSiW yn dod a mwy fyth o'n dysgwyr no atoch chi, ac yn helpu ni i godi proffil ein cwrs tra'n  crybwyll eich cwmni chi yn y wasg ac arlein.

 

Bydd cyfle i chi dderbyn sticer arbennig yn datgan eich cefnogaeth tuag at ddysgwyr, er mwyn codi ymwybyddiaeth o'ch ymrwymiad, a denu dysgwyr o'r stryd.

 

Ffordd dda o hybu teyrngarwch cwsmeriaid yw i roi rhwybeth gwerthfawr iddynt am ddim.  O annog unrhywun sydd â diddordeb i ddefnyddio SSiW, fyddwch hefyd yn eu denu yn ôl tro ar ôl tro er mwyn ymarfer eu Cymraeg.

 

Mae dros 6000 o bobl yn derbyn ein ebost wythnosol, a bron i 15 000 wedi cofrestru ar ein fforwm.    Trwy hysbysebu gyda Lleol.net, bydd modd i chi gael mynediad at farchnad newydd enfawr, heb dalu ceiniog yn rhagor.

 

Diolch i chi am gefnogi dysgwyr, a diolch i'r dysgwyr am eich cefnogi chi!