Partneriaeth y Carneddau yn lansio rhaglen grantiau

01/03/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Heddiw lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau.

Bydd grantiau o rhwng £200 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol bach i ganolig eu maint sy’n cyd-fynd ag amcanion Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.
 
O heddiw ymlaen mae’r Bartneriaeth yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb ar gyfer rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau. Mae’r rhaglen ar agor i grwpiau a mudiadau dielw ardal y Carneddau a’r cyffiniau - gan gynnwys cyrff cyhoeddus, grwpiau cymunedol a phartneriaethau.
 
Dyma gyfle i wireddu syniadau am brosiectau arloesol a chreadigol sy’n helpu pobl i ddarganfod, gwarchod a dathlu eu treftadaeth leol. Gall hyn fod drwy brosiect celf, dehongli newydd a chreadigol, teithiau rhithiol, cyrsiau dysgu ar-lein a mentrau lles a llawer mwy. Ariennir y Cynllun Partneriaeth Tirwedd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.
 
Panel Cronfa Gymunedol y Carneddau sy'n penderfynu pwy fydd yn derbyn y grantiau. Mae’r panel hwn yn cynnwys gwirfoddolwyr sy'n byw yn yr ardal ac sydd â diddordeb mewn cyfrannu at amcanion y Cynllun.
 
Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau - casgliad o sefydliadau sydd wedi dod ynghyd dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – yn gynllun 5-mlynedd sy’n gweithio i hyrwyddo dyfodol cadarnhaol i'r Carneddau. Wrth wraidd y Cynllun mae gweledigaeth i helpu cynulleidfa mor eang â phosibl i ddarganfod, gwarchod a dathlu'r ardal.
 
Bydd y Cynllun yn helpu gwarchod treftadaeth yr ardal trwy hyrwyddo defnydd tir cynaliadwy sy'n amddiffyn cynefinoedd, rhywogaethau ac olion archeolegol prin, a thrwy gofnodi enwau lleoedd ac atgofion.

 

Datblygu syniadau creadigol

 

Dywedodd Beca Roberts, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Partneriaeth Tirwedd y Carneddau: "Mae'r pandemig yn parhau i effeithio ar ein bywydau dydd-i-ddydd, ond rydym wedi gweld enghreifftiau o bobl a chymunedau ar draws y byd yn datblygu syniadau creadigol i gefnogi ei gilydd a gwneud y cyfnod clo ychydig yn fwy goddefadwy.’
 
‘Gobeithiwn y bydd y Gronfa hon yn helpu i droi rhai o'r syniadau hynny'n realiti, trwy gefnogi prosiectau arloesol a fydd yn helpu pobl sy'n byw yn ardal y Carneddau a'i chyffiniau i ddarganfod a chysylltu â'i threftadaeth unigryw ac arbennig.’
 
Dywedodd Iwan Williams, cynhyrchydd creadigol cwmni Ffiwsar a phanelydd cymunedol: "Dw i’n falch iawn o fod yn rhan o banel grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau fel aelod cymunedol. Mae’r rhaglen grantiau yn gyfle grêt i grwpiau'r ardal gyflwyno syniadau cyffrous sydd yn ymgysylltu cymunedau’r Carneddau a’r cyffiniau â'r dirwedd arbennig hon.’
 
"Dw i’n edrych ymlaen at weld pa syniadau creadigol sy'n cael eu cyflwyno a gobeithio gweld ceisiadau uchelgeisiol fydd yn rhoi cyfle i edrych ar y Carneddau mewn ffyrdd newydd, gwerthfawrogi’r adnodd arbennig yma a chefnogi’r cymunedau cyfagos.’"