Pawb dan Un faner yn barod am orymdaith yng Nghaernarfon

Disgwylir tyrfaoedd mawr i gyrraedd strydoedd Caernarfon i orymdeithio dros Gymru annibynnol wythnos i ddydd Sadwrn yma.

Yn dilyn digwyddiad Pawb Dan Un Faner Cymru llwyddiannus yng Nghaerdydd ym mis Mai, bydd Caernarfon yn cynnal ei ddigwyddiad ei hun i ddangos bod momentwm yn cynyddu i bobl Cymru gymryd rheolaeth o'u dyfodol eu hunain. Gwelodd y gorymdaith yn y brifddinas nifer fawr o fynychwyr, gan chwalu disgwyliadau’r trefnwyr.

 

Disgwylir awyrgylch o garnifal yng nghanol Caernarfon. Mae ymgyrchwyr yn dweud ei bod yn gyfle i'r rhai sy'n angerddol am annibyniaeth, ac i'r rhai sy'n chwilfrydig ac am wybod mwy, i ddod allan i rannu syniadau, i ddysgu ac i gael hwyl.

 

Bydd y tyrfaoedd yn clywed grŵp amrywiol o siaradwyr, o'r digrifwr a'r gweithredwr gwleidyddol o Albanwr, Hardeep Singh Kohli, i weithredwyr cymunedol, i feirdd a cherddorion.

 

Dywedodd Mr Singh Kohli: "Mae'r troseddau parhaus a gyflawnir yn erbyn pobl Cymru yn niferus. O'r ymosodiad ar eu diwylliant hynafol a hardd, yr ymgais i ddiddymu'r Gymraeg dros y ddwy ganrif ddiwethaf, i ddigwyddiadau mwy diweddar fel gollwng Goldie Lookin Chain gan eu label recordio - dydy’n Cefndryd Celtaidd erioed wedi cael eu torri. Mae'n amser i Gymru, fel yr Alban, adfer ei hun fel cenedl. O Gastell y Fflint i Gas-gwent yn de, mae'n bryd i wlad y gân ganu eu cân unwaith eto."

 

Mae diddordeb mewn annibyniaeth i Gymru wedi bod yn chwyddo, gyda'r arolwg diweddaraf gan YouGov yn rhoi cefnogaeth i annibyniaeth ar 36%, a chefnogaeth i barhau o dan reolaeth gwleidyddion San Steffan yn disgyn o dan 50% am y tro cyntaf ers i bleidleisio ar y pwnc ddechrau.

 

Dywedodd Gwyn Llewelyn, un o drefnwyr yr orymdaith: "Mae hyn wir yn mynd o nerth i nerth fel dewis amgen i’r hen wleidyddiaeth ddiflas sydd wedi ein siomi cymaint o'r blaen. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd eisiau dyfodol gwell i'w teulu a'u cymuned ymuno â ni yn yr orymdaith am annibyniaeth yng Nghaernarfon, gofyn y cwestiynau anodd a chymryd rhan yn llunio dyfodol ein gwlad."

 

Yn diddanu'r tyrfaoedd ar Faes y Dref fydd y pencampwr o fît-bocsiwr Ed Holden a'r canwr chwedlonol, Dafydd Iwan.

 

Traddodiad hir

 

Dywedodd Mr Iwan: "Mae traddodiad hir o ralïau ar Faes Caernarfon, ac rwy'n falch fod y Rali Annibyniaeth yn digwydd yno, a hynny dan faner amhleidiol a chydbleidiol sy'n adlewyrchu'r ysbryd newydd cadarnhaol sy'n tyfu yng Nghymru y dyddiau hyn."

 

Dywedodd Mr Holden: "Fel artist sy'n arbenigo mewn rap a barddoniaeth Gymraeg, mae’n bwysig adlewyrchu'r pynciau sy'n agos at fy nghalon - ac mae annibyniaeth yn sicr yn un o'r pynciau. Dwi'n defnyddio'r iaith Gymraeg mewn diwydiant tu allan i Gymru felly 'sgin i'm dewis ond i fod yn annibynnol. Wrth gadw agwedd bositif dwi wedi llwyddo i greu llwybr fy hyn mewn diwydiant Saesneg. Dwi isho gweld Cymru yn creu llwybr ei hun."

 

 

Bydd pobl yn dechrau ymgynnull o tua 11 y.b., a bydd yr orymdaith yn dechrau'n brydlon am 1 y.p. o Faes Parcio Doc Fictoria. Yna bydd yn mynd i Balaclafa, ar hyd Stryd Pedwar a Chwech at Stryd y Plas, o amgylch y castell a gorffen ar y Maes ble bydd rali mawr yn digwydd.

 

Mudiad yw Pawb Dan Un Faner Cymru, sy'n dwyn ysbrydoliaeth gan fudiad All Under One Banner yn yr Alban. Mae'n cael ei gefnogi gan nifer o grwpiau sydd â'r nod o sicrhau annibyniaeth, ac nid yw'n ymochri ag unrhyw blaid wleidyddol nac yn gysylltiedig â nhw.