Pedwar enwebiad i'r Gwyll yn BAFTA Cymru

02/09/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cafodd enwebiadau gwobrau BAFTA Cymru eleni eu cyhoeddi gyda’r gyfres ddrama Y Gwyll/Hinterland yn cael ei henwebu i’r rhestr fer mewn pedwar categori, gan gynnwys y trydydd enwebiad yn olynol i brif actorion y gyfres Richard Harrington a Mali Harries.

Hefyd wedi ei henwebu am wobr actor mae Catherine Ayres, am ei rôl fel y golygydd newyddion Angharad Wynne yn y ddrama Byw Celwydd, a Mark Lewis Jones ym mhrif ran ffilm Yr Ymadawiad. Mae'r cynhyrchiad Severn Screen wedi cael ei hariannu gan Ffilm Cymru Wales ac S4C, ac yn mynd ar daith theatrau cyn darlledu ar S4C.

 

Mae'r dramâu Byw Celwydd a 35 Diwrnod yn ymddangos sawl gwaith yn y rhestr enwebiadau, gan gynnwys gwobr Drama Deledu lle mae comisiynau S4C yn hawlio tri o'r pedwar enwebiad yn y categori: Byw Celwydd, Y Gwyll/Hinterland a 35 Diwrnod.

 

Yn y categorïau eraill, mi fydd criw Dim Byd yn gobeithio camu i'r llwyfan i dderbyn gwobr Adloniant BAFTA Cymru am y pedwerydd tro. Mae'r gyfres materion cyfoes Y Byd ar Bedwar yn gobeithio ychwanegu at ei casgliad sylweddol o anrhydeddau hefyd, y tro yma am ei rhaglen arbennig am y daeargryn Nepal.

 

Ymhlith yr enwebiadau hefyd, mai tri chynhyrchiad i blant - #Fi , Dad  a Y Gemau Gwyllt.

 

Cynnwys rhagorol

 

Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, «Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ei henwebu ac i'r sector gynhyrchu annibynnol, ITV Cymru a BBC Cymru sydd unwaith eto wedi cynhyrchu blwyddyn o gynnwys rhagorol o'r safon uchaf. Dymuniadau gorau i bawb yn y seremoni wobrwyo."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru