Pedwar yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Dros y penwythnos cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Mostyn, Llandudno, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Y rheini a ddaeth i’r brig eleni oedd Fiona Collins o Garrog, Sir Ddinbych, Paul Huckstep o Benmachno, Grace Emily Jones o Lanfihangel Glyn Myfyr, a Gemma Owen o Faenan, Llanrwst.

 

Y beirniaid eleni yw Daloni Metcalfe, Janet Charlton ac Emyr Davies, a chafodd y tri gyfle i sgwrsio a chael gwybod mwy am bob un o’r ymgeiswyr eleni cyn dod i benderfyniad ar ddiwedd diwrnod llawn gweithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu cyfan yn yr Oriel.

 

Roedd y safon yn uchel ac meddai Trefor Lewis, Cadeirydd Pwyllgor Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, “Roedd yn hynod braf croesawu criw arbennig o ddysgwyr i Landudno dros y penwythnos ar gyfer y rownd gynderfynol, gyda’r safon yn arbennig o uchel eleni. 

 

“Rydym yn ddiolchgar i bawb a fu’n rhan o’r gystadleuaeth, ac edmygu’u gwaith caled a’u dyfalbarhad wrth ddysgu’r Gymraeg.  Mae’r gystadleuaeth hon mor eithriadol o bwysig os ydym ni am gyrraedd 1miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac ar sail y safon eleni, mae’n amlwg bod y sector dysgu Cymraeg yn mynd o nerth i nerth yma yng Nghymru, gyda chanlyniadau gwych i’w gweld mewn cymunedau ar hyd a lled y wlad.”

 

Ychwanegodd y beirniaid, “Rydym ni wedi cael modd i fyw yn sgwrsio a chyfarfod pawb yn y gystadleuaeth.  Mae nifer o’r ymgeiswyr wedi ein hysbrydoli ni, a’r rhesymau dros fynd ati i ddysgu’r iaith yn amrywiol ac yn bersonol iawn mewn rhai achosion. 

 

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ymgeisio, ac rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod Fiona, Paul, Grace a Gemma eto yn y rownd derfynol yn ystod wythnos yr Eisteddfod.”

 

Tlws arbennig

 

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig, yn rhoddedig gan Gari Bryn Jones, Pentrefoelas, a £300 (Soroptimist Rhyngwladol Llandudno), a bydd y tri arall sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tlysau, sydd hefyd yn rhoddedig gan Gari Bryn Jones, Pentrefoelas, a £100 yr un, gyda’r arian wedi’i gyflwyno gan Gangen Merched y Wawr Capel Garmon, Gwawr Dafydd, Conwy a Changen Merched y Wawr Penmachno.  Bydd y rheini sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i’r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr.  Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei g/wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

 

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am y tlysau’n fuan.

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.  Cynhelir seremoni Dysgwr y Flwyddyn ar lwyfan y Pafiliwn, nos Fercher 7 Awst, a chyhoeddir rhagor o fanylion yn fuan.