Peidiwch a chau clybiau ieuenctid Gwynedd, medd mudiad iaith

22/03/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol'.

Fe wnaeth cabinet y cyngor sir benderfyniad wythnos ddiwethaf i gau pob un o'r 39 clwb ieuenctid erbyn Y Pasg eleni, a chael un clwb fyddai'n gwasanaethu'r sir gyfan yn eu lle. 

 

Mae’r Cyngor yn dadlau fod raid gwneud £270,000 o arbedion yn ei chyllideb wrth i’r pwrs cyhoeddus wasgu. Ond mae gwrthwynebwyr i’r cynllun newydd yn tynnu sylw at fuddsoddiad diweddar gwerth £500,000 gan Gyngor Gwynedd i ddatblygu maes awyr Llanbedr, ger Harlech, fel canolfan i Drons milwrol fel prawf fod y Cyngor yn gallu canfod arian pa fo angen. Mae Cyngor Gwynedd yn dweud y bydd 18 o swyddogion ieuenctid llawn amser yn cael eu penodi fel rhan o'r cynlluniau newydd. 

 

Mewn llythyr at gynghorwyr Gwynedd, mae aelodau Cymdeithas yr Iaith yng Ngwynedd yn dweud:   "Rydym yn galw arnoch i oedi am flwyddyn ar eich penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd. Galwn arnoch i gadw'r gwasanaeth fel y mae ar hyn o bryd a defnyddio'r flwyddyn nesaf i siarad â'r ieuenctid sydd yn y clybiau, yr arweinwyr a chymunedau Gwynedd er mwyn dod o hyd i gynllun a fydd yn gynaliadwy ac yn diogelu lles pobl ifanc y sir.  

 

"Credwn fod y model newydd a ddewiswyd gan y Cabinet yn wrth-gymdeithasol, yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol. Erfyniwn arnoch i wrando ar leisiau cymunedau Gwynedd sydd wedi ymateb yn chwyrn i'ch penderfyniad i gwtogi gwariant yn y maes hwn oherwydd agenda lymder Llywodraeth San Steffan, maes sydd wedi gorfod derbyn cwtogi sylweddol yn barod.  

 

Cyfraniad helaeth i fywydau pobl ifanc

 

Parha’r llythyr i ddweud, ‘Mae'r clybiau ieuenctid, a mudiadau eraill sy'n derbyn nawdd fel y Ffermwyr Ifanc a'r Urdd yn cyfrannu'n helaeth i fywydau pobl ifanc ac yn cryfhau cymdeithas wrth feithrin dinasyddion yn eu cymunedau eu hunain. Galwn arnoch felly i oedi'r penderfyniad yn syth, heb effeithio'r clybiau fel maent ar hyn o bryd, a dechrau sgwrs newydd am ddyfodol y Gwasanaeth Ieuenctid." 

 

Mae'r ddeiseb yma a gafodd ei lansio dridiau yn ôl wedi denu dros 3000 o enwau yn barod.  

 

Ydych chi'n cytuno gyda'r cynlluniau i gau clybiau ieuenctid Gwynedd? Mae cyfle i chi bleidleisio yma:

 

Ydych chi'n cytuno i gau'r clybiau ieuenctid?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)