Peintio’r byd yn wyrdd a choch a gwyn i godi arian i Llamau

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn troi’r byd yn goch, gwyn a gwyrdd, mewn diwrnod o godi arian i Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ddydd Gwener yma.

I lawer, mae bywyd bob dydd wedi newid yn gyfan gwbl, ac er y gallai rhai fod yn ei chael hi’n anodd aros gartref a pheidio â gweld ffrindiau a theulu, i eraill, mae’r frwydr yn llawer mwy heriol. 

 

Mae gwaith Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ar gyfer pobl ifanc a menywod sy’n agored i niwed, yn bwysicach nag erioed. Mae'r elusen yn adrodd cynnydd yn nifer yr achosion o drais domestig, yn ogystal â phobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd, gyda sofa surfers yn gadael cartrefi ffrindiau a theulu oherwydd y mesurau llymach ar hyn o bryd. Mae angen help ar Llamau i gefnogi'r bobl ifanc, y menywod a'r plant sydd yn eu gofal yn ystod y cyfnod hwn – gyda nifer heb fynediad i ardd na llefydd i chwarae ac ymlacio. 

 

Felly, drwy gydol wythnos yma  bydd aelodau a ffrindiau enwog yr Urdd yn annog pawb i gymryd rhan, trwy enwebu pum person i wisgo coch gwyn a gwyrdd ddydd Gwener, Mai 1af, sef Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd. Ar y diwrnod mawr, bydd teuluoedd, plant a hyd yn oed anifeiliaid anwes yn cael eu hannog i wisgo coch, gwyn a gwyrdd. Gall pobl rannu eu lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #UrddLlamau ac enwebu 5 person i wneud yr un peth. Gallwch gyfrannu drwy decstio URDD a’r swm yr hoffech ei gyfrannu e.e. URDD5 i gyfrannu £5, at 70085. Mae tudalen justgiving hefyd https://www.justgiving.com/cochgwynagwyrdd.  Mae cwmnïau hefyd yn cael eu hannog i wneud cyfraniad.

 

Dywedodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: “Fel mudiad ieuenctid mwyaf Cymru, roedden ni’n teimlo’n gryf y dylai’r Urdd fod yn gwneud rhywbeth positif i helpu ein partneriaid, Llamau. Mae'n gyfnod lle mae plant a phobl ifanc wedi dod yn ymwybodol iawn o anghenion cymdeithasol a sut gallan nhw helpu. Mae hefyd yn gyfnod lle mae croeso i rywbeth ychydig yn ysgafnach, felly gobeithio y bydd Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd yr Urdd yn rhoi gwên ar wynebau pobl, yn gyfle i rannu lluniau hwyliog ar-lein ac i godi rhywfaint o arian ar yr un pryd.”

 

Elusennau wedi eu taro'n galed

 

Dywedodd Frances Beecher, Prif Weithredwr LLamau: “Rydym yn ddiolchgar iawn i’n partner anhygoel, yr Urdd, am gefnogi Llamau yn ystod yr amser anodd hwn. Yn syml, rhaid i’n gwaith barhau trwy gydol y pandemig hwn, felly bydd ymdrechion codi arian fel hyn yn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol i bobl ifanc, menywod a’u plant. Maen nhw ein hangen ni nawr yn fwy nag erioed o'r blaen. “Fel cymaint o elusennau, mae Llamau yn cael ei daro’n galed ar lefel ariannol oherwydd y Coronavirus felly rydym yn hynod ddiolchgar i’r Urdd a’i aelodau am eu cefnogaeth barhaus.  Bydd Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd yn creu llawer o hwyl ac yn codi ambell wên yn ogystal ag arian. Felly, y neges yw, gwisgwch Goch, Gwyn a Gwyrdd ar gyfer Llamau - bydd y bobl ifanc a'r menywod rydyn ni’n eu cefnogi wrth eu boddau o weld faint o bobl sy’n poeni amdanyn nhw ac eisiau iddyn nhw aros yn ddiogel.”

 

Meddai Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan: “Dw i mor falch o weld y bartneriaeth yma yn mynd o nerth i nerth.  Mae mor bwysig ein bod yn cefnogi’n gilydd yn ystod y cyfnod caled yma, ac yn bwysicach fyth ar hyn o bryd i gefnogi’r rhai mwya’ bregus yn ein cymdeithas.  Dw i’n parhau i edmygu gwaith y ddau sefydliad anhygoel yma – ac yn falch dros ben o allu cefnogi yr ymgyrch yma, sy’n annog gymaint a phosib i ymuno yn yr wythnos hon.”