Penblwydd hapus mawr i Ysgol Gymraeg Aberystwyth

25/09/2014

Categori: Addysg, Newyddion

Mae Ysgol Gymraeg Aberystwyth, yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru, yn dathlu ei phen-blwydd yn 75 oed heddiw. Ac mae yna ddathlu arbennig wedi cymryd lle yn yr ysgol i gofio'r achlysur. 

 

Sefydlwyd yr ysgol gan Syr Ifan ab Owen Edwards yn 1939, gyda 6 disgybl, heddiw mae yna dros 400 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol. 

 

Roedd y dathlu yn cynnwys côr yr ysgol yn perfformio yn ogystal â nifer o'r plant yn gwisgo gwisgoedd o'r cyfnod. Hefyd mae nifer o gyn-ddisgyblion a chefnogwyr yr ysgol wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r dathlu.

 

Dywedodd Plaid Ceredigion ar Trydar

 

"Llongyfarchiadau enfawr i @YsgolGymraeg ar benblwydd yn 75 mlwydd oed! Llwyddiant ysgubol. Dan ni gyd yn balch iawn o'r sefydliad hwn!" 

 

Dywedodd Urdd Ceredigion - 

 

"Penblwydd Hapus Ysgol Gymraeg Aberystwyth - 75 mlynedd o Addysg Gymraeg. Pob hwyl gyda'r dathliadau - gweld chi prynhawn ma! @ysgolgymraeg"

 

Darllenwch ymlaen i weld fwy o negeseuon a chyfarchion o Trydar: