Penderfyniad unfrydol i wahodd 'Steddfod yr Urdd i Sir Ddinbych yn 2020

16/06/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe bendeвfynwyd yn unfrydol nos fercher yn Ninbych i wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Sir yn 2020.

Roedd tua 200 o bobl yn bresennol yn y cyfarfod gan gynnwys aelodau o Gyngor Sir Ddinbych, trigolion lleol a chynrychiolwyr o sefydliadau a mudiadau amrywiol a gyda’u cefnogaeth nhw a’r Urdd yn lleol, cytunwyd y dylid estyn gwahoddiad ffurfiol i’r Eisteddfod i’r Sir yn 2020.

 

Cadarnhawyd yn y cyfarfod mai ar gyrion tref Dinbych y bydd y Maes, ac er bod Eisteddfod yr Urdd wedi’i chynnal oddi fewn i ffiniau presennol y sir saith gwaith yn y gorffennol, hwn fydd ymweliad cyntaf Eisteddfod yr Urdd â thref Dinbych ei hun.

 

Ailadrodd llwyddiant

 

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, “Y tro diwethaf i Eisteddfod yr Urdd gael ei gynnal yn Sir Dinbych oedd ar safle Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun nôl yn 2006.Bryd hynny roedd yr Eisteddfod yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle gwych i blant a phobl ifanc ein sir gael bod yn rhan o ŵyl fwyaf ieuenctid Cymru. Ac mi roedd ‘na lawer iawn o frwdfrydedd yn lleol, gyda chymunedau’n gweithio’n ddiwyd i gasglu arian a threfnu gweithgareddau di-ri i hybu’r Gymraeg yn y fro."

 

“Yr un oedd yr hanes pan ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Ddyffryn Clwyd yn 2013. Rŵan mae gennym ni gyfle euraid i weithio gyda’n gilydd er mwyn cynnal Eisteddfod arall i’w chofio.Mae’r Cyngor Sir eisoes wedi bod yn trafod y mater gyda’r Urdd ac yn llwyr gefnogi’r syniad o weld yr Eisteddfod yn ôl yn Sir Ddinbych”.

 

Ychwanegodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a’r Celfyddydau gyda’r Urdd, “Hoffwn ddiolch i bobl Sir Ddinbych am eu cefnogaeth yn y cyfarfod cyhoeddus a’r gwahoddiad i gynnal yr Eisteddfod yn y sir yn 2020.”

 

Cynhelir cyfarfodydd cychwynnol i sefydlu’r Pwyllgorau Testun amrywiol nos Fercher 20 Medi 2017 yn Ysgol Glan Clwyd, ac mae mwy o fanylion ar gael ar wefan yr Urdd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru