Penodi archaeolegydd cymunedol ym Mhenfro

03/03/2017

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Archaeolegydd Cymunedol i gyflwyno pobl i orffennol diddorol yr ardal ac i ddysgu sut y gallant helpu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Prif rôl Delun Gibby fydd annog pobl i ymddiddori yn eu treftadaeth leol a'i gwerthfawrogi, gan weithio gyda chymunedau a gwirfoddolwyr lleol i gofnodi, monitro a gofalu am safleoedd archaeolegol yn y Parc Cenedlaethol.

 

Fe fydd hi hefyd yn rhoi cyngor ymarferol i berchnogion tir yn y Parc a chanddynt Henebion Rhestredig a nodweddion archaeolegol eraill ar eu tir, yn ogystal â rhoi sgyrsiau i’r gymuned ehangach.

 

Meddai Delun: “Mae cymaint o bobl nad ydynt yn gwybod am gyfoeth yr archaeoleg anhygoel sydd ar garreg eu drws. Er eu bod efallai'n gyfarwydd â safleoedd mwyaf eiconig yr ardal, byddaf yn eu hannog i ddysgu mwy am rai o fannau treftadaeth llai cyfarwydd y Parc.

“Rwyf wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio rhywfaint o brosiectau newydd a fydd yn helpu pobl i gysylltu â thirwedd hanesyddol y Parc Cenedlaethol ac yn eu hannog i ddangos diddordeb brwd yn eu gwarchod.

“Y gobaith yw y bydd y prosiectau hyn yn helpu i gynnwys pobl o bob oed a rhoi profiad iddynt o ystod o sgiliau newydd y gallant yna eu defnyddio yn y safleoedd a’r henebion sy'n bwysig iddyn nhw.”

 

Yn wreiddiol o Faenclochog

 

Bu Delun, sy'n dod o Faenclochog, yn astudio Hanes yr Henfyd ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Nottingham ac mae hi wrthi ar hyn o bryd yn cwblhau PhD mewn Treftadaeth Cynhanesyddol Cymru ym Mhrifysgol Bangor.

 

Bydd yn trafod Treftadaeth Menywod ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys am 7.30pm ddydd Mercher 8 Mawrth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Mae tocynnau'n costio £8 ac yn cynnwys caws a gwin. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru