Penodi Cadeirydd Newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

19/02/2014

Categori: Addysg, Iaith

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Andrew Green fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, yr Athro R Merfyn Jones, ar 1 Ebrill 2014.

 

Andrew Green oedd Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1998 tan ei ymddeoliad y llynedd.  Y mae eisoes yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac wedi cadeirio paneli academaidd ar ran y Coleg ers ei sefydlu.

 

Meddai Linda Wyn, Is gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’n bleser gen i gyhoeddi fod Andrew Green wedi ei benodi fel cadeirydd newydd y Coleg.  Mae ganddo nid yn unig brofiad eang o arwain sefydliad cenedlaethol ond hefyd mae’n llawn brwdfrydedd am ddyfodol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae’r Bwrdd yn unfrydol taw ef yw’r unigolyn gorau i arwain trwy’r cyfnod nesa cyffrous hyn yn hanes y Coleg.”

 

Meddai Andrew Green am ei benodiad:  “Mewn byr amser mae’r Coleg wedi ennill ei blwyf fel sefydliad effeithiol a bywiog.  Anrhydedd fawr imi yw cael fy mhenodi’n Gadeirydd.  Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at gydweithio ag aelodau Bwrdd a staff y Coleg yn ystod y tair blynedd nesaf, er mwyn cryfhau addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg, a sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfle i ddefnyddio’r iaith ym mhob pwnc posibl.”

 

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Wedi cael y cyfle i gydweithio gydag Andrew Green yn y gorffennol, yr wyf i a’m cydweithwyr yn croesawu’r penodiad hwn yn fawr iawn. Mae dealltwriaeth Andrew o’r sector addysg uwch, ei brofiad fel Llyfrgellydd Cenedlaethol arloesol, a’r profiad sydd ganddo’n barod fel aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yn ei gymhwyso i gynnig arweiniad strategol i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn ystod y blynyddoedd allweddol nesaf.”

 

Brodor o Stamford, Swydd Lincoln yw Andrew Green a cafodd ei fagu yn Ne Swydd Efrog.  Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Frenhines Elizabeth, Wakefield a Coleg Gonville a Caius, Caergrawnt lle y bu’n astudio’r Clasuron, cyn dod i Gymru yn 1973 i hyfforddi fel llyfrgellydd academaidd.  Bu’n gweithio yn llyfrgelloedd prifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Sheffield ac Abertawe, lle roedd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth a Llyfrgelloedd.

 

Yn 1998 cafodd ei apwyntio yn nawfed Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru cyn ei ymddeoliad yn mis Mawrth 2013.  Yn ystod ei gyfnod yno, denwyd cynulleidfaoedd newydd i’r Llyfrgell; agorwyd yr adeilad i ddefnydd ehangach, sefydlwyd Culturenet Cymru, Casgliad y Bobl a’r Archif Sgrin a Sain Genedlaethol a datblygwyd y gwasanaethau ar-lein yn sylweddol.

 

Mae Andrew Green wedi gwasanaethu ar nifer o gyrff addysgiadol gan gynnwys Cyngor Prifysgol Aberystwyth a Phwyllgor Cynghori Cymru y Cyngor Prydeinig i enwi dim ond rhai.  Mae hefyd yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net