Penodi golygydd newydd i gyfres Dawn Dweud

18/02/2016

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth

Fe gyhoeddodd Gwasg Prifysgol Cymru mai Simon Brooks fydd golygydd newydd cyfres o fywgraffiadau llenyddol Dawn Dweud.

Mae Simon Brooks yn academydd, awdur a golygydd sydd wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau pwysig ar theori lenyddol a hanes gwleidyddol Cymru, gan gynnwys ei gyfrol arloesol ddiweddar Pam na fu Cymru a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2015. Ar hyn o bryd, mae’n Uwch Ymchwilydd yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.

 

Cyfres o fywgraffiadau llenyddol a gychwynnwyd ym 1994 yw Dawn Dweud, sy’n amcanu cyflwyno ymdriniaeth feirniadol ar waith awdur nid yn unig o fewn fframwaith cronolegol, ond gan ystyried yn arbennig bersonoliaeth, gyrfa, hynt a helynt bywyd, ac ymateb unigolyn i’r byd o’i gwmpas.

 

Cyhoeddwyd tair cyfrol ar ddeg yn y gyfres hyd yn hyn – yn eu tro dan olygyddiaeth Brynley F. Roberts, Branwen Jarvis a Mihangel Morgan – ar ffigurau llenyddol, gwleidyddol a hanesyddol, o Talhaiarn ac Islwyn i T. H. Parry-Williams a Pennar Davies. Bwriad y golygydd newydd yw ehangu’r gyfres i gynnwys ffigurau llenyddol a hanesyddol Cymreig pwysig eraill o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn arbennig. Mae hefyd am roi sylw i syniadau rhai o’r ffigyrau hyn.

 

Edrych ymlaen

 

Dywedodd Simon Brooks, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y cyfle i olygu’r gyfres hon. Y bywgraffiad yw un o’r ffurfiau llenyddol mwyaf poblogaidd ymysg darllenwyr Cymraeg.

“Rwy’n arbennig o awyddus inni gael cofiannau i rai o’r prif ffigurau ym maes twf yr ymwybod cenedlaethol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – gwlatgarwyr fel Emrys ap Iwan, Michael D. Jones a’r Arglwyddes Llanofer. Mae’n rhyfeddol nad oes cofiant cyfoes i’r un ohonyn nhw."

 

Ychwanegodd, “Hefyd, mi hoffwn i weld cofiannau i ambell i ffigwr annisgwyl a oedd, efallai, yn mynd yn groes i’r graen yn ei gyfnod.Mae cofiant da yn fodd o ddehongli cymdeithas gyfan. Rhyw fath o bry-ar-y-mur hanesyddol yw bywgraffiad; mae modd deall hanes trwy lens profiadau un unigolyn yn ogystal â thrwy hanes moel.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru