Pensaer o'r Bala yn fuddugol mewn cystadleuaeth ddylunio

23/03/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Daeth y pensaer Lowri Roberts o’r Bala yn fuddugol mewn cystadleuaeth ddylunio yr Amgueddfa Deithiol Amgueddfa Stori Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfa Caerdydd.

Roedd y gystadleuaeth yn agored i bob sector yn y gymuned ddylunio ac roedd gwobr o £2,500 ar gyfer y cynllun strwythur buddugol a’i wireddir ar gyfer menter newydd Stori Caerdydd, yr Amgueddfa Deithiol. 

 

Bydd yr Amgueddfa Deithiol yn creu amgueddfa loeren a fydd ar daith yn barhaus mewn ardaloedd yng Nghaerdydd. Bydd hi'n aros yno am gyfnod ac yna'n diflannu dros nos. Nod y project yw diddymu'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag mynd i'r amgueddfa drwy ddod â hi atyn nhw i'r cymunedau. Byddwn yn creu’r arddangosiadau a chynnwys y strwythur ar y cyd mewn partneriaeth â'r cymunedau. 

 

Bydd Amgueddfa Stori Caerdydd yn defnyddio’r syniadau a ddaeth o’r gystadleuaeth i wneud cais am arian ar gyfer y project Amgueddfa Deithiol. 

 

Dywedodd y Cyng. Peter Bradbury, yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol sy’n ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Ddatblygu: “Bydd Stori Caerdydd yn dathlu ei phen-blwydd y mis nesaf, ac ers agor, mae’r tîm wedi gwneud llawer iawn o waith gyda gwahanol grwpiau cymunedol yn y ddinas. 

 

“Mae’r Amgueddfa Deithiol yn gyfle cyffrous i ddatblygu’r gwaith hwnnw a gweithio yng nghanol cymunedau ac ardaloedd cymunedol." 

 

Dywedodd Lowri: “Rydw i wrth fy modd o ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth dylunio’r Amgueddfa Deithiol. Roedd y briff yn rhoi cyfle ar gyfer rhywbeth unigryw iawn, ac roedd hyn yn gyffrous ac yn apelio ata’ i. Rhoddodd y cyfle i mi ddylunio rhywbeth a oedd yn fentrus a chyffrous.” 

 

Rhywbeth newydd

 

Ychwanegodd Victoria Rogers, Rheolwr yr Amgueddfa: “Roedd arnom ni eisiau rhywbeth newydd. Roeddem am iddi fod yn lliwgar, yn wahanol a’r peth mwyaf cyffrous yn eich cymuned. Roedd y beirniaid yn teimlo bod cynllun Lowri’n sicr yn cynnig hynny, ac rydym ni’n edrych ymlaen yn arw nawr i chwilio am arian er mwyn gwireddu’r syniad. Bydd hon yn ffordd arloesol o weithredu ar gyfer amgueddfeydd, ffordd wahanol iawn, a bydd Caerdydd yn arwain y blaen.” 

 

Rhoddwyd grant gan Gymdeithas yr Amgueddfeydd a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru i gefnogi'r gystadleuaeth drwy gynllun Transformers: Radical Change in Museums. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru