Pentref Trawsfynydd yn gartref i fflach-amgueddfa

Mae pentref Trawsfynydd yng Ngwynedd yn croesawu ei fflach-amgueddfa gyntaf dros yr haf ac yn gwahodd y cyhoedd i hel atgofion.

Mae'r arddangosfa sydd i’w weld yn Nhrawsfynydd tan 30 Awst yn canolbwyntio ar gymunedau ffermio clos Gwynedd ble roedd ffermydd unwaith yn fwrlwm o weithgaredd gydag amrywiaeth o offer, traddodiadau a sgiliau. 

 

Daeth teuluoedd a chymdogion ynghyd flwyddyn ar ôl blwyddyn i helpu ei gilydd i gneifio a chynaeafu. Cynhelir y fflach amgueddfa hon yng Nghaffi Prysor ar lan llyn Trawsfynydd a bydd yn rhedeg tan ddiwedd Awst.

 

Croesawyd yr arddangosfa gan Beth Cluer sydd yn gweithio yng Nghaffi Prysor: "Mae'r cyfan yn gyffrous iawn - fe daeth yr arddangosfa at ei gilydd mewn ychydig oriau, ac mae pobl eisoes yn mwynhau'r hen luniau ac arteffactau."

 

Trefnwyd y fflach amgueddfa  ar y cyd rhwng Storiel, Amgueddfa Gwynedd ac Oriel Gelf mewn partneriaeth â Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd, staff Yr Ysgwrn, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri aChlwb Ffermwyr Ifanc Prysor ac Eden Trawsfynydd, fu’n casglu hanesion llafar am ddulliau traddiodiadol o amaethu yn yr ardal. Gellir clywed detholiad o'r straeon yn rhan o'r arddangosfa.

 

Mae Megan Cynan Corcoran sydd yn gweithio yn Storiel ac sydd wedi cyd-lynu’r digwyddiad yn annog trigolion a thwristiaid i alw heibio Caffi Prysor i fwynhau'r arddangosfa.

 

Meddai: "’Dan ni’n hynod ddiolchgar i Beth a gweddill staff y caffi sydd wedi caniatáu i ni ddefnyddio cornel o'r caffi. Dyma'r cyntaf o gyfres o arddangosfeydd o’i fath, ac os oes gan unrhyw un ddiddordeb bod yn rhan o’r gwaith, neu’n awyddus i dderbyn hyfforddiant ar gofnodi hanes llafar mae croeso i chi gysylltu â ni yn Storiel."

 

Llyfr atgofion

 

Yn rhan o’r arddangosfa hefyd fydd llyfr atgofion er mwyn annog pobl i gofnodi straeon, atgofion a gwybodaeth o’r gorffennol fydd yn ychwanegu cyffyrddiadau personol  at yr arddangosfa ac yn gofnod hanesyddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Unwaith y bydd yr arddangosfa wedi dod i ben bydd yr holl eitemau a chreiriau yn dychwelyd i Storiel fel rhan o arddangosfa helaethach 'Ar Faes a Bryn' a gynhelir rhwng 10 Medi a 29 Hydref, 2016.

 

Gellir ymweld a’r fflach amgueddfa rhwng 8yb a 4yp 7 diwrnod yr wythnos. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru