Phil Gas a'r Band yn rhyddhau casgliad newydd O Nunlla

30/08/2018

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Phil Gas a’r Band sydd o Ddyffryn Nantlle ger Caernarfon yn rhyddhau casgliad newydd o ganeuon dan y teitl O Nunlla yr wythnos nesaf.

Cafodd sengl cyntaf Phil Gas a’r Band, ‘Seidar ar y Sul’ ei ryddhau yn fis Tachwedd 2017. 

 

Poblogrwydd ysgubol y trac hwnnw oedd y sbardun i’r band parhau i ddatblygu deunydd newydd, a’i recordio. Cafodd 10 o ganeuon ei ddethol ar gyfer y casgliad yma ac mae 8 ohonynt yn rhai gwreiddiol i’r band. Fel byddai rhywun yn disgwyl, mae caneuon yma sy’n datblygu’r fformiwla gyfarwydd o ddathlu miri a ffraethineb. 

 

Mae 'Ti ar fy meddwl’ a ‘Mali a fi’ yn ffefrynnau yn berfformiadau byw'r band yn barod, yn egnïol ac yn wledd o harmonïau lleisiol y band cyfan. Ond mae yna amrywiaeth mawr yn nhestunau'r caneuon eraill; caneuon sy’n trafod serch, pwysau bywyd ac iselder yn y termau mwyaf sensitif ag onest. Gwelwn hefyd sawl cyfeiriad i’w cynefin, sef Dyffryn Nantlle. 

 

Mae teitl y CD yn gyfeiriad slei i hwnnw ag i ddatblygiad sydyn y grŵp. Efallai’r trac sy’n ymgorffori’r holl elfennau yma yw “Yncl John, John Watkin Jones”, sy’n agor y casgliad. 

 

Teyrnged

 

Teyrnged gan Phil, i ffigwr adnabyddus iawn yn y gymuned. Eto, clywn gyfeiriadau diri i nodweddion lleol, ond mae’r themâu sy’n cael ei thrafod yn rhai fedrith pawb deall. I lansio’r Cd newydd bydd y Phil Gas a’r Band yn ymddangos yn #caeffest, sydd i’w chynnal ar gae pêl droed Llanllyfni ar Fedi'r 15fed. Bydd deg o fandiau yn cymryd rhan yn ystod y diwrnod.