Pidyn yn y grug: Ffermwr yn adrodd yr hanes

12/02/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

pidyn yn y grug

Ymddangosodd rhywbeth dros 100 troedfedd o hyd ar ochr mynydd yn ardal Llandegla yn Sir Ddinbych yn ddiweddar a ddaeth i sylw’r wasg Llundeinig yn cynnwys y Sun, y Mirror a’r Huffington Post. 

 

Fe lwyddodd Lleol.Cymru i ganfod y person wnaeth greu y pidyn ar y mynydd grug ac fe gafwyd cyfweliad arbennig gyda’r ffermwr sy’n dewis peidio cael ei enwi.

 

Fe eglurodd y cefndir, "Mi ydan ni yn clirio llwybrau yn flynyddol i’r grugiar ddu sy’n rhywogaeth prin gael ‘lecio’ sef y ddawns y mae’r aderyn yn ei wneud ben bore ar gyfnod arbennig o’r flwyddyn."

 

Ond sut y penderfynodd wneud sumbol ar y mynydd?, "Wrth wneud y llwybr ar gyfer yr adar, ac yn ddamweiniol, nes i sylwi bod o’n weddol debyg i bidyn, felly am hwyl nes i fynd ati a gwneud y siap pidyn ar ochr y mynydd. Mi nes i’r gwaith tua 2 fis yn ol a dim ond tan yn ddiweddar mae pobl wedi sylwi arno achos mi nath hi ddechrau bwrw eira ac fe ddaeth i’r golwg!"

 

Rhywogaeth Brin

 

Mae’r grugiar ddu yn cael ei ystyried yn aderyn prin iawn yng Nghymru, gyda’i gadarnle ar fynyddoedd y Berwyn.  

 

"Mae yna 15 o barau ar y mynydd bellach, sy’n anhygoel.’’ fel eglurodd y ffarmwr. "Dani’n neud lot o waith ar y mynydd yn clirio lot o goed ac yn y hwyluso’r tir i’r grugiar. Mae’n eithaf da fod yn gymaint o barau ar y mynydd."

 

Ond wrth roi sylw am yr ymateb, mynnodd nad oedd yna fwriad i fod yn gocyn hitio, yn ôl y ffermwr,

 

"Dim ond hwyl oedd o, a doeddwn i ddim yn disgwyl yr holl ymateb, mi oedd yna dros 15,000 wedi’i rannu ar Facebook a phobl yn galw fo'n work of art, na dydio ddim!  Doedd yna ddim bwriad i ypsetio neb. Ond o leiaf fod hwn wedi rhoi Llandegla ar y map! Dwi’n eitha balch ohono!".

 

Ond i siomi'r rhai fyddai’n barod i deithio i weld y murlun anarferol hwn, nid oes modd ei weld bellach gan fod y pidyn bellach wedi diflannu. 

 

Ond mae gan y Ffermwr gynlluniau at y dyfodol. "Dwi’n bwriadu gwneud rhywbeth arall ar y mynydd flwyddyn nesa ond ma’n gyfrinach ar y funud!"  Gwyliwch y gofod! 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net